Literatura pro sestry

Přehled knih, plné texty článků a preznetace, určené onkologickým sestrám.

Knihy doporučené pro onkologické sestry

Život je boj
Kniha je koncipována jako praktický psychologický průvodce pro pacienty s rakovinou, pro jejich pečovatele a blízké. Je psána běžným jazykem a snaží se obsáhnout všechny aspekty života, se kterými se pacient a jeho blízcí v průběhu nemoci setkají.
Místo: Brno
Nakladatelství: Grifart spol. s r.o.
ISBN: 978-80-905337-4-5
Rok: 2014
Stránky: 288
Zdravotnická psychologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2068
Rok: 2007
Stránky: 232
Základy vnitřního lékařství : pro bakalářské studium
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Univerzita Karlova
ISBN: 80-7184-121-8
Rok: 1996
Stránky: 170
Základy radiační a klinické onkologie
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Univerzita Palackého
ISBN: 80-7067-661-2
Rok: 1996
Stránky: 110
Základy moderní pneumoonkologie
Nádory plic, pleury a mediastina představují jedno z nejvýznamnějších témat pro pneumology, onkology, chirurgy, radioterapeuty, internisty, praktické lékaře, odborníky paliativní medicíny a další odbornosti.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 978-80-7345-298-8
Rok: 2012
Stránky: 492
Základy klinické onkologie
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072627165
Rok: 2011
Stránky: 96
Základní vyšetření v otoneurologii a diagnostika nádoru statoakustického nervu
Autoři: Aleš Hahn
Místo: Praha
Nakladatelství: Vesmír
ISBN: 80-85977-21-4
Rok: 2000
Stránky: 70
Vzácné nádory v onkologii
Kniha byla vyhodnocena výborem ČOS jako nejlepší knižní publikace roku 2015. Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje aktuální pohled na vzácná onkologická onemocnění, s nimiž se lékaři mohou ve své praxi setkat. Vzácné nádory představují jednu pětinu všech zhoubných nádorů. Celá polovina nemocných však na diagnózu vzácného zhoubného nádoru umírá. Symptomy vzácných nádorů jsou obdobné jako u nádorů častých. Je však nesmírně důležité věnovat pozornost odlišnostem, aby byla zajištěna časnější diagnostika a tím i vyšší úspěšnost léčby pacientů se vzácnými nádory.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3658-0
Rok: 2015
Stránky: 335
Výživa v onkologii
Autoři: Zdeněk Wilhelm
Místo: Brno
Nakladatelství: Institut pro další v
ISBN: 80-7013-326-0
Rok: 2001
Stránky: 191
Výživa při onkologickém onemocnění
Autoři: Rostislav Vyzula
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072621203
Rok: 2001
Stránky: 122
Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk : informace pro nemocné
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 80-210-1573-X
Rok: 1999
Stránky: 28
Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací kmenových krvetvorných buněk v komplexní léčbě zhoubných nádorů
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 80-210-1491-1
Rok: 1997
Stránky: 70
Výkladový ošetřovatelský slovník
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2240
Rok: 2008
Stránky: 568
Vyhněte se rakovině! aneb prevence zhoubných nádorů pro každého
Autoři: Jan Žaloudík
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2307
Rok: 2008
Stránky: 192
Vybrané otázky Onkologie XIV.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 978-80-7262-708-0
Rok: 2010
Stránky: 184
Vybrané otázky onkologie VII
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-7262-246-3
Rok: 2003
Stránky: 152
Vybrané otázky onkologie VI.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-7262-196-3
Rok: 2002
Stránky: 174
Vybrané otázky onkologie V.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-7262-136-X
Rok: 2001
Stránky: 139
Vybrané otázky onkologie III
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-86257-08-8
Rok: 1999
Stránky: 109
Vybrané otázky onkologie II
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-86257-02-9
Rok: 1998
Stránky: 100
Vybrané otázky onkologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-85824-44-2
Rok: 1998
Stránky: 62
Vybrané otázky - Onkologie XII.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072625956
Rok: 2008
Stránky: 168
Vybrané otázky - Onkologie VIII.
Nakladatelství: Galén
ISBN: 807262296X
Rok: 2004
Stránky: 215
Vybrané otázky - Onkologie IX.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072623826
Rok: 2005
Stránky: 180
Vybrané otázky - Onkologie IV.
Nakladatelství: Vydavatel:PhDr. Lubo
ISBN: 8086257258
Rok: 2000
Stránky: 141
Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie
Místo: Hradec Králové
Nakladatelství: Garamno
ISBN: 978-80-86472-39-3
Rok: 2009
Stránky: 87
Vnitřní lékařství III. pro střední zdravotnické školy
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 808607398X
Rok: 2002
Stránky: 196
Vnitřní lékařství II. pro střední zdravotnické školy
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Informatorium
ISBN: 80-86073-76-9
Rok: 2001
Stránky: 225
Vnitřní lékařství I. pro střední zdravotnické školy
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Informatorium
ISBN: 80-86073-53-X
Rok: 2000
Stránky: 103
Vnitřní lékařství (2. dopl. vyd.)
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén : Karolinum
ISBN: 80-7262-101-7
Rok: 2001
Stránky: 949
Vnitřní lékařství : testy
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-85824-94-9
Rok: 1999
Stránky: 336
Vnitřní lékařství , Svazek VIII , Hematologie
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén: Karolinum
ISBN: 80-246-0672-0
Rok: 2003
Stránky: 115
Vnitřní lékařství , Svazek IV. Gastroenterologie, hepatologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén: Karolinum
ISBN: 80-7262-139-4
Rok: 2002
Stránky: 263
Vnitřní lékařství
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén : Karolinum
ISBN: 80-7262-007-X
Rok: 1999
Stránky: 949
VLÁDKYNĚ VŠECH NEMOCÍ. Příběh rakoviny
Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce. Výsledkem je úžasně poutavá kronika nemoci, s níž lidé žijí a umírají více než pět tisíc let. Životopis rakoviny začíná prvními doloženými zmínkami ve starověku, graduje epochální bitvou ve dvacátém století, kdy se lidé snažili nemoc vyléčit, ovládnout a porazit, a zatím končí radikálně novým pochopením její podstaty.
Místo: Brno
Nakladatelství: Nakladatelství Masarykovy univerzity
ISBN: 9788021077614
Rok: 2015
Stránky: 580
Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
Iniciátorka a propagátorka hospicového hnutí v České republice - MUDr. Marie Svatošová - je bestselleristkou Karmelitánského nakladatelství. Na otázku, proč svou novou knihu "Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?" nabídla Gradě, odpovídá: "Chci zkušenosti, posbírané v průběhu své profesní dráhy, předat všem - zdravotníkům i nezdravotníkům, věřícím i nevěřícím -, protože každý se s velkou pravděpodobností jednoho dne ocitne v roli osoby doprovázející vážně nemocného. Pak mu moje zkušenosti s diagnostikou a uspokojováním duchovních potřeb přijdou vhod. O nich se u nás málo přemýšlí, málo hovoří, i málo píše. V této oblasti jsou dezorientovaní mnozí zdravotníci, ale v důsledku dlouhodobé ateistické výchovy je zmatená a mnoha předsudky zatížená i velká část české populace.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4107-9
Rok: 2012
Stránky: 112
Úvod do molekulární patologie a onkologie
Autoři: Zdeněk Kolář
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Univerzita Palackého
ISBN: 80-7067-721-X
Rok: 1997
Stránky: 60
Urologie 2003. Doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072622331
Rok: 2003
Stránky: 95
Univerzita medicínského práva
Kniha probírá 10 hlavních tematických okruhů právnické problematiky, se kterými se lékaři ve své praxi setkávají.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-5113-9
Rok: 2013
Stránky: 232
Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072624461
Rok: 2007
Stránky: 249
Třiadvacet dialogů o rakovině
Autoři: Pavel Vodvářka
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 807262086X
Rok: 2001
Stránky: 337
Trojrozměrná konformní radioterapie karcinomu prostaty
Autoři: Karel Odrážka
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072621572
Rok: 2002
Stránky: 75
Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života  – teorie, výzkum, praxe
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 978-80-7387-109-3
Rok: 2008
Stránky: 136
Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života
Místo: Hradec Králové
Nakladatelství: Nucleus
ISBN: 978-80-87009-28-4
Rok: 2007
Stránky: 36
Transplantace kostní dřeně : průvodce pro pacienty i zdravotníky
Místo: Praha
Nakladatelství: Makropulos
ISBN: 80-86003-17-5
Rok: 1998
Stránky: 79
Transplantace kostní dřeně
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8085824353
Rok: 1996
Stránky: 191
The Psychoimmunology of Cancer
Místo: USA
Nakladatelství: Oxford University Press
ISBN: 978-0192630605
Rok: 2002
Stránky: 284
The Chronic leukaemias : international conference
Místo: Praha
Nakladatelství: Czech Medical Associ
Rok: 1996
Stránky: 20
Stručné dějiny České onkologické společnosti
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-7262-083-5
Rok: 2000
Stránky: 70
Speciální chirurgie
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 80-85912-06-6
Rok: 2003
Stránky: 224
Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 8021030615
Rok: 2003
Stránky: 67
Sociální práce v hospicu a paliativní péče
Místo: Praha
Nakladatelství: H&H Vyšehradská, s.r.o.,
ISBN: 80-7319-059-1
Rok: 2006
Stránky: 162
Skeletální postižení v uroonkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072623427
Rok: 2005
Stránky: 171
Sekundární zisky aneb Neutíkejte před rakovinou prsu.
Nakladatelství: Gutenberg
ISBN: 80-86349-21-7
Rok: 2005
Stránky: 120
Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění.
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologick
ISBN: 80-238-7618-X
Rok: 2001
Stránky: 77
Ročenka 2006. 1193 transplantací ve FN Brno. 17 let kliniky.
Místo: Brno
Nakladatelství: Interní hematoonkolo
Rok: 2007
Stránky: 52
Revoluce v léčení rakoviny : léčba onkologických onemocnění blokádou metabolismu nádorů
Autoři: Kamil Jurkovič
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Fontána
ISBN: 80-7336-025-X
Rok: 2003
Stránky: 255
Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 8072544853
Rok: 2004
Stránky: 87
Recidiva kolorektálního karcinomu
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3026-4
Rok: 2009
Stránky: 456
Rakovina tlustého střeva a konečníku
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-133-1
Rok: 2000
Stránky: 20
Rakovina štítné žlázy : zaměření na postavení chirurgie v komplexu protinádorových opatření
Místo: Praha
Nakladatelství: Libri
ISBN: 80-85983-36-2
Rok: 1997
Stránky: 303
Rakovina štítné žlázy
Publikace je určena převážně laické veřejnosti.
Autoři: Petr Vlček
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-2799-1
Rok: 2012
Stránky: 56
Rakovina prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 8072541366
Rok: 2000
Stránky: 37
Rady ženám po operaci prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: SZÚ
ISBN: 80-7071-072-1
Rok: 1997
Stránky: 15
Radiosenzitivita hematopoetického systému
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072622005
Rok: 2002
Stránky: 99
Radiologie pro studium i praxi
Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou zde uvedeny základní poznatky, které jsou potřeba jednak k pochopení principu jednotlivých metod a postupů, jednak k jejich bezpečnému využívání k diagnostickým a léčebným účelům.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4108-6
Rok: 2012
Stránky: 372
Radiochirurgická léčba neurinomu akustiku pomocí gama nože
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-107-2
Rok: 2000
Stránky: 61
Radiofrenkvenční ablace jaterních nádorů
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 8073450631
Rok: 2006
Stránky: 87
Radiační onkologie v praxi. Třetí aktualizované vydání
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
ISBN: 978-80-86793-19-1
Rok: 2011
Stránky: 319
Radiační onkologie v praxi. Druhé aktualizované vydání
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologick
ISBN: 978-80-86793-08
Rok: 2007
Stránky: 275
Radiační onkologie v praxi
Novinky v radiační onkologii, její vývoj na základě přístrojových možností a výsledků odborných studií v mnohém překonaly postupy uvedené v třetím vydání z r. 2011, proto se kolektiv Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu rozhodl vydat své aktuální standardní postupy v tištěné formě.
Místo: Brno
Nakladatelství: MOÚ
ISBN: 978-80-86793-34-4
Rok: 2014
Stránky: 353
Radiační onkologie v praxi
Místo: Brno,
Nakladatelství: MOÚ
ISBN: 80-86793-02-8
Rok: 2004
Stránky: 216
Radiační onkologie - učební texty
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
ISBN: 978-80-86193-13-9
Rok: 2009
Stránky: 242
Radiační  onkologie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072624690
Rok: 2007
Stránky: 457
Psychosociální aspekty paliativní péče
Publikace se obšírně věnuje paliativní péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v hospicích.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4650-0
Rok: 2014
Stránky: 216
Psychopatologie
Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.
Autoři: Miroslav Orel
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3737-9
Rok: 2012
Stránky: 264
Psychoonkologie v praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
ISBN: 978-80-7367-781-7
Rok: 2010
Stránky: 328
PSYCHOONKOLOGIE
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
ISBN: 80-7178-826-0
Rok: 2004
Stránky: 216
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4. ročník
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2831-5
Rok: 2008
Stránky: 140
Příručka KOMUNIKACE PRO LÉKAŘE. Jak získat důvěru pacienta
Autoři: Peter Tate
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0911-2
Rok: 2005
Stránky: 164
Průvodce pacienta onkologickou léčbou
Místo: Praha
Nakladatelství: Forsapi s.r.o.
Rok: 2010
Průtoková cytometrie v klinické praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-279-4
Rok: 1999
Stránky: 169
Průtoková cytometrie v klinické hematologii
Autoři: Iuri Marinov
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 8072544152
Rok: 2003
Stránky: 90
Protinádorová chemoterapie
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-85824-36-1
Rok: 1996
Stránky: 614
Proteiny akutní fáze
Autoři: Pavel Maruna
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 8085912058
Rok: 2004
Stránky: 282
Prognóza karcinomu ledviny
Autoři: Ivan Kawaciuk
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072623583
Rok: 2005
Stránky: 248
Principy systémové protinádorové léčby
Monografie shrnuje nejnovější poznatky o systémové léčbě nádorových onemocnění, především o metodách cílené ( biologické ) léčby.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4171-0
Rok: 2013
Stránky: 200
Primární řasinky
První monografie na téma primárních řasinek v naší literatuře je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí.
Autoři: Josef Dvořák
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 9788020437303
Rok: 2015
Stránky: 160
Prekancerózy v trávicím traktu
Základní učebnice gastroenterologie převážně postgraduálního charakteru, kterou ocení kromě gastroenterologů a internistů i endoskopisté, popř. další lékaři z oddělení zobrazovacích metod, dále také patologové.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3500-9
Rok: 2012
Stránky: 200
Praktický slovník medicíny
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 978-80-7345-123-3
Rok: 2007
Stránky: 536
Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Jak správně nakopnout raka.
Autoři: Jana Karešová
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 978-80-7345-217-9
Rok: 2010
Stránky: 144
Praktická onkologie - vybrané kapitoly
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-974-8
Rok: 2000
Stránky: 344
Poznámky k bio-psycho-sociální problematice onkologie
Autoři: Pavel Vodvářka
Místo: Ostrava
Nakladatelství: Ostravská univerzita
ISBN: 80-7042-314-5
Rok: 1997
Stránky: 169
Poškození srdce protinádorovou léčbou
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0240-1
Rok: 2002
Stránky: 156
Postižení plic u imunokompromitovaných nemocných : diferenciální diagnostika a využití bronchoaveolární laváže
Místo: Brno
Nakladatelství: Institut pro další v
ISBN: 80-7013-199-3
Rok: 1995
Stránky: 509
Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů
Kniha je určena především pro lékaře v oboru onkologie a hematoonkologie.
Autoři: Samuel Vokurka
Místo: Praha
Nakladatelství: Current Media s.r.o.
ISBN: 978-80-88129-13-4
Rok: 2016
Stránky: 225
Pomoc pacientům při zvládání rakoviny
Místo: Praha
Nakladatelství: Společnost pro odbornou literaturu
ISBN: 80-7364-000-7
Rok: 2006
Stránky: 312
Pohybové aktivity v dětské onkologii
Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Powerprint
ISBN: 8087994159
Rok: 2015
Stránky: 191
Podpůrná léčba v onkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-902501-2-2
Rok: 1998
Stránky: 231
Pneumologie
Po úspěchu publikace „Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi“ (Maxdorf 2010) připravil kolektiv předních českých pneumologů podstatně rozsáhlejší publikaci „Pneumologie“, koncipovanou jako moderní postgraduální učebnice seznamující čtenáře s diagnostickými i terapeutickými postupy na úrovni roku 2011.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 978-80-7345-255-1
Rok: 2011
Stránky: 552
Palliative and Nursing Home Care: Policies, Challenges and Quality of Life
Místo: New York
Nakladatelství: Nova Sciences Publishers
ISBN: 978-1-61122-417-7
Rok: 2011
Stránky: 221
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu.
Autoři: Radka Bužgová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-5402-4
Rok: 2015
Stránky: 168
Paliativní medicína. Trendy soudobé onkologie. Svazek 1
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8085824787
Rok: 1998
Stránky: 125
Paliativní medicína pro praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072625055
Rok: 2007
Stránky: 362
Paliativní medicína
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0279-7
Rok: 1998
Stránky: 548
Otevírám oči
Autoři: Bára Stránská
Místo: Brno
Nakladatelství: Barrister&Principal
ISBN: 80-7364-010-4
Rok: 2005
Stránky: 144
Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnoticí nástroje
Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců).
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4316-5
Rok: 2013
Stránky: 202
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí.
ISBN: 978-80-247-4341-7
Rok: 2013
Stránky: 248
Osudové příznaky
Místo: Praha
Nakladatelství: Židlický, Česká onkologická společnost
ISBN: 978-80-254-4332-3
Rok: 2009
Stránky: 142
Optimalizace radioterapie maligních lymfomů
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072620142
Rok: 1999
Stránky: 105
Onkourologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén-karolinum
ISBN: 80-246-1108-2
Rok: 2005
Stránky: 589
Onkologie v klinické praxi - Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů
Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3944-4
Rok: 2016
Stránky: 592
Onkologie v klinické praxi
Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-2663-5
Rok: 2012
Stránky: 532
Onkologie praktického lékaře
Autoři: Jan Bauer
Místo: Praha
Nakladatelství: Anomal
ISBN: 80-901474-1-0
Rok: 1994
Stránky: 81
Onkologie 2000. Doporučené postupy onkologické péče
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-7262-058-4
Rok: 2000
Stránky: 59
Onkologická patologie : učební text pro posluchače lékařské fakulty
Autoři: Karel Dědič
Místo: Praha
Nakladatelství: Karolinum
ISBN: 80-7184-392-X
Rok: 1997
Stránky: 90
Onkologická cytologie moči v urologické praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: ISV
ISBN: 80-85866-44-7
Rok: 1999
Stránky: 94
Onkolog vzpomíná. Česká onkologie 1945-2003
Autoři: Václav Bek
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072622862
Rok: 2005
Stránky: 308
Onkogynekologie  - Minimum pro praxi
Autoři: Pavel Freitag
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-196-X
Rok: 2001
Stránky: 108
Onkogynekologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2665-6
Rok: 2009
Stránky: 616
Obrazový atlas chorobných stavů
Autoři: Eva Topinková
Místo: Praha, Centrum
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-1670-4
Rok: 2007
Stránky: 348
Obecná patologie nádorového růstu
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0238-X
Rok: 2002
Stránky: 208
Obecná onkologie. Učebnice pro lékařské fakulty
Autoři: kolektiv autorů
Místo: Praha
Nakladatelství: Univerzita Karlova
ISBN: 8024609681
Rok: 2005
Stránky: 205
Obecná onkologie a podpůrná léčba
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0677-6
Rok: 2003
Stránky: 788
Nutriční podpora
Autoři: Zuzana Grofová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-1868
Rok: 2007
Stránky: 248
Novinky v digestivni endoskopii
Digestivní endoskopie je fascinující disciplína svým rozsahem, stálou technickou i klinickou evolucí a dopadem u společensky nejzávažnějších gastroenterologických onemocnění.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-5283-9
Rok: 2015
Stránky: 256
Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2808-7
Rok: 2009
Stránky: 232
Nevhodné slovo rakovina : pověry a skutečnosti o onkologických onemocněních
Místo: Praha
Nakladatelství: Makropulos
ISBN: 80-86003-29-9
Rok: 1999
Stránky: 143
Neuroendokrinní nádory. Klinické pohledy
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-1162-1
Rok: 2005
Stránky: 344
Neuroendokrinní nádory trávicího traktu. Teoretická východiska a klinický přístup.
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 80-7345-081-X
Rok: 2006
Stránky: 106
Nemoci prsu pro gynekology
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-714-1
Rok: 2001
Stránky: 324
Nechirurgická léčba časných stadií karcinomu prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072621173
Rok: 2001
Stránky: 85
Nádory varlat
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2349
Rok: 2008
Stránky: 328
Nádory varlat
Autoři: Ondřej Hes
Místo: Plzeň
Nakladatelství: FN Plzeň Bioptická laboratoř
Rok: 2003
Nádory varlat
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 8072541358
Rok: 2001
Stránky: 27
Nádory prostaty
Autoři: Ondřej Hes
Místo: Plzeň
Nakladatelství: FN Plzeň : Bioptická
Rok: 2003
Nádory podjaterní oblasti
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2867-4
Rok: 2009
Stránky: 340
Nádory orofaciální oblasti
Autoři: Jiří Mazánek
Místo: Praha
Nakladatelství: Victoria Publishing
Rok: 1997
Stránky: 391
Nádory oka
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0141-3
Rok: 2002
Stránky: 152
Nádory ledvin dospělého věku
Místo: Plzeň
Nakladatelství: Euroverlag
ISBN: 80-7177-518-5
Rok: 2000
Stránky: 143
Nádory hlavy a krku. Přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žlaz a kůže
Kolektiv převážně brněnských autorů připravil pod vedením editorů prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. a doc. MUDr. Pavla Smilka, Ph.D. monografii, která si klade za cíl vystihnout problematiku zhoubných nádorů hlavy a krku. Autoři usilovali o to, aby onkologie hlavy a krku byla podána komplexně, do dostatečné hloubky a přesto přehledně tak, aby byla k dispozici rychlá informace jak pro začínajícího lékaře, tak pro zkušené odborníky onkologie, ORL i lékaře hraničních oborů.Dílo je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékařů Masarykova onkologického ústavu, brněnské Kliniky otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Kliniky Plastické a estetické chirurgie, Středoevropského technologického institutu (CEITEC) a dalších brněnských pracovišť.
ISBN: 978-80-204-3743-3
Rok: 2016
Stránky: 261
Nádory adolescentů a mladých dospělých
Publikace se věnuje specifické problematice maligních onemocnění u mladé generace vymezené věkem 15 až 25 (29) let.
Místo: Praha
ISBN: 978-80-247-3554-2
Rok: 2011
Stránky: 400
Nádorová onemocnění dětí a mladistvých
Autoři: Josef Koutecký
Místo: Praha
Nakladatelství: Univerzita Karlova
ISBN: 807184246X
Rok: 1997
Stránky: 222
Nádorová diagnostika pro lékaře v praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-152-6
Rok: 1995
Stránky: 183
Nádorová bolest a její farmakoterapie
Autoři: Jan Bauer
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-85824-09-4
Rok: 1994
Stránky: 64
Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0499-4
Rok: 2003
Stránky: 227
Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví
Publikace představuje současné faktory motivační a faktory pracovní spokojenosti všeobecných sester. Ukazuje možnosti, jak je efektivně využít v praxi.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4732-3
Rok: 2013
Stránky: 160
Monoklonální protilátky v onkologii
Autoři: Marián Hajdúch
Místo: Praha
Nakladatelství: Mediforum
ISBN: 80-85912-42-2
Rok: 2000
Stránky: 109
Molekulární genetika v onkologii
První komplexně pojatá monografie na toto téma u nás podává aktuální přehled možností molekulárně genetických vyšetření v oboru onkologie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta - Medical services
ISBN: 978-80-204-3236-0
Rok: 2014
Stránky: 183
Molekulární genetika karcinomu prostaty
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072621858
Rok: 2002
Stránky: 191
Moje žena má rakovinu prsu.
Nakladatelství: Reader’s Digest Výběr
ISBN: 80-86880-19-2
Rok: 2006
Stránky: 320
Moderní radioterapeutické metody , VI. díl , Základy radioterapie
Místo: Brno
Nakladatelství: IDVPZ
ISBN: 80-7013-267-1
Rok: 1999
Stránky: 118
Moderní radioterapeutické metody , V. díl , Brachyterapie
Autoři: Jiří Petera
Místo: Brno
Nakladatelství: Institut pro další v
ISBN: 80-7013-266-3
Rok: 1998
Stránky: 33
Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie
Autoři: Ivan Špička
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072623303
Rok: 2005
Stránky: 128
Minimálně invazivní operace v gynekologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0834-5
Rok: 2005
Stránky: 236
MikroRNA v onkologii
MikroRNA představují extrémně rychle rostoucí oblast molekulární biologie a poznatky o nich se již staly jedním ze základních stavebních kamenů nádorové biologie. Z tohoto postavení vyplývá i potenciální využití mikroRNA v klinické praxi, a to jak v diagnostice, tak v terapii nádorových onemocnění. To, že se jedná o reálné předpoklady, dokazuje i vstup prvních léčiv na bázi mikroRNA do klinických hodnocení.
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072625871
Rok: 2012
Stránky: 324
Melanom
Autoři: Ivana Krajsová
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf, Edice Jesse
ISBN: 80-7345-096-8
Rok: 2007
Stránky: 336
Manuál kolposkopie
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-85824-86-8
Rok: 1998
Stránky: 100
Mamodiagnostika. Integrovaný přístup
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 807262220X
Rok: 2003
Stránky: 301
Maligní nádory mozku dospělého věku. Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Svazek 2
Autoři: Miroslav Kala
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8085824841
Rok: 1998
Stránky: 111
Maligní ložiskové procesy jater. Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0961-9
Rok: 2006
Stránky: 416
Leukémie s vlasatými buňkami
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072620193
Rok: 1999
Stránky: 104
Leukemie
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-991-8
Rok: 2002
Stránky: 392
Lékařská etika
Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky. Ve své práci autor vychází z mnohaletého studia filozofických východisek stojících v základu zdravotnické etiky i jejich praktických aplikací, v neposlední řadě též ze svých letitých zkušeností lékaře a univerzitního učitele.
Autoři: Jiří Šimek
Místo: Praha
ISBN: 978-80-247-5306-5
Rok: 2015
Stránky: 224
Lege artis v medicíně
Předkládaná publikace je dalším dílem spojeným se sérií publikací na téma „Etika a komunikace v medicíně“.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-5126-9
Rok: 2013
Stránky: 232
Léčení gama nožem u adenomů hypofýzy - Informace pro pacienty
Autoři: Vilibald Vladyka
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-108-0
Rok: 2000
Stránky: 23
Léčba pokročilých stadií zhoubných nádorů
Místo: Praha
Nakladatelství: Dům medicíny
Rok: 1996
Stránky: 224
Léčba metastatických nádorů ledvin
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072627585
Rok: 2011
Stránky: 102
Laboratorní vyšetření v onkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-186-2
Rok: 2002
Stránky: 254
Kryochirurgie nádorů
Místo: Brno
Nakladatelství: Institut pro další v
ISBN: 80-7013-205-1
Rok: 1995
Stránky: 68
Kostní nádorová choroba
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-1357-8
Rok: 2005
Stránky: 296
Konziliární psychiatrie.
Místo: Praha
Nakladatelství: koedice Galén - Medi
ISBN: 978-80-903708-9-0
Rok: 2007
Stránky: 624
Konkomitantní radiochemoterapie solidních nádorů.
Autoři: Pavel Šlampa
Místo: Brno
Nakladatelství: KAP
ISBN: 80-238-5736-3
Rok: 2000
Stránky: 67
Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů.
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-7262-276-5
Rok: 2005
Stránky: 168
Komplexní léčba nádorů rekta
Autoři: Kamil Vysloužil
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0628-8
Rok: 2005
Stránky: 196
Koloskopie
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-5284-6
Rok: 2015
Stránky: 320
Kolorektální karcinom - Současné možnosti diagnostiky a léčby
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0636-9
Rok: 2004
Stránky: 194
Kolorektální karcinom
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0636-9
Rok: 2004
Stránky: 194
Klinické využití chimerické monoklonální protilátky rituximab
Autoři: Jiří Mayer
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 8021033916
Rok: 2004
Stránky: 71
Klinická onkologie pro sestry
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-1716-6
Rok: 2006
Stránky: 328
Klinická onkologie pro sestry
Druhé, doplněné a zcela přepracované vydání úspěšné publikace.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3742-3
Rok: 2012
Stránky: 450
Klinická onkologie I.
Autoři: Josef Koutecký
Místo: Praha
Nakladatelství: Riopress
Rok: 2005
Stránky: 350
Klinická onkologie , II. díl , Speciální část
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 80-210-1257-9
Rok: 1995
Klinická onkologie , I. díl , Obecná část
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 80-210-1256-0
Rok: 1995
Stránky: 231
Klinická onkologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén: Karolinum
ISBN: 80-7262-151-3
Rok: 2002
Stránky: 686
Klinická onkologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Univerzita Karlova
ISBN: 80-246-0395-0
Rok: 2003
Stránky: 274
Klinická nefrologie
Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4367-7
Rok: 2015
Stránky: 560
Klinická farmacie II
Druhý díl úspěšné učebnice klinické farmacie je určen jak pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, tak i pro předatestační a postgraduální přípravu. Představuje účelně zpracovanou učebnici, kterou lze využít v běžné klinické praxi jak na lůžkových odděleních, tak i ambulancích při poskytování farmaceutické péče. Díky své přehlednosti ji mohou využít i další zdravotničtí pracovníci usilující o racionální farmakoterapii.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4532-9
Rok: 2014
Stránky: 256
Klinická farmacie I
První učebnice klinické farmacie u nás je primárně určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, nezbytná je ale i pro předatestační a postgraduální přípravu. Kniha je účelně zpracovaná, prakticky orientovaná, tvoří základní zdroj informací pro práci klinických farmaceutů na lůžkových odděleních, ambulancích i při poskytování klinicky-orientované farmaceutické péče v lékárnách. Díky své přehlednosti může být využita i dalšími zdravotnickými pracovníky v racionální farmakoterapii.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3169-8
Rok: 2009
Stránky: 368
Klinická a radiační onkologie v praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-736-4
Rok: 2005
Stránky: 312
Když Dinosaurům někdo umře
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2010
Stránky: 32
Kardioonkologie
Publikace komplexně shrnuje mimořádně významnou problematiku na pomezí dvou velkých medicínských oborů – kardiologie a onkologie.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4838-2
Rok: 2014
Stránky: 208
Karcinom štítné žlázy. Pooperační sledování nemocných
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 8085912503
Rok: 2002
Stránky: 218
Karcinom prsu. Manuál diagnostiky a léčby
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8085824663
Rok: 1997
Stránky: 125
Karcinom prsu : názor lékaře a zkušenost pacientky
Místo: Praha
Nakladatelství: Makropulos
ISBN: 80-86003-19-1
Rok: 1998
Stránky: 75
Karcinom prostaty
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 8072541323
Rok: 2000
Stránky: 42
Karcinom plic
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-819-9
Rok: 2001
Stránky: 400
Karcinom močového měchýře
Místo: Praha
Rok: 1999
Stránky: 216
Karcinom ledviny
Autoři: Ivan Kolombo
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta - Medical services
ISBN: 9788020423443
Rok: 2010
Stránky: 280
Karcinóm hrubého čreva a konečníka
Nakladatelství: Litera Medica
ISBN: 8096718940
Rok: 2006
Kapesní atlas hematologie
Skvělá kniha, která je určena mladým lékařům, hematologům, internistům, laborantům ale i medikům.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4787-3
Rok: 2014
Stránky: 232
Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve?
Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-2694-9
Rok: 2012
Stránky: 136
Jak přežít chemoterapii a ozařování
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-542-6
Rok: 2003
Stránky: 24 srt.
Intraluminární brachyterapie
Autoři: Jiří Petera
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén: Karolinum
ISBN: 80-7262-116-5
Rok: 2001
Stránky: 103
Intersticiální brachyterapie
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 80-210-4107-2
Rok: 2006
Stránky: 151
Interkulturní psychologie
Autoři: Jan Průcha
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
ISBN: 978-80-7367-280-5
Rok: 2007
Stránky: 224
Intenzivní péče v hematologii
Autoři: Petr Cetkovský
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
Rok: 2004
Stránky: 572
Intenzívní cyklická chemoterapie karcinomu prsu s podporou progenitorovými buňkami krvetvorby
Autoři: Stanislav Filip
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072620576
Rok: 2000
Stránky: 181
Imunohematológia a transfúzna medicína pre prax
Publikace vychází ve slovenštině. Hlavním důvodem k jejímu napsání byl fakt, že za posledních 20 let ve slovenské odborné literatuře nevyšla monografie zaměřená na imunohematologii a transfuziologii. Tento deficit se projevoval hlavně v denní lékařské praxi a ve studiu na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením.
Autoři: Viera Fábryová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4391-2
Rok: 2012
Stránky: 236
Choroby slinných žláz
Autoři: Ivo Stárek
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-966-7
Rok: 2000
Stránky: 266
Chirurgie orgánových metastáz
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 978-80-246-1450
Rok: 2008
Stránky: 181
Chirurgie karcinomu plic
Autoři: Jiří Klein
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-1384-5
Rok: 2006
Stránky: 232
Chirurgická onkologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0720-9
Rok: 2005
Stránky: 880
Chirurgická léčba karcinomu prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3641-9
Rok: 2011
Stránky: 416
Chemoterapie : minimum pro praxi
Autoři: Pavel Klener
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-028-9
Rok: 1999
Stránky: 114
Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum
Autoři: Elena Gurková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3625-9
Rok: 2011
Stránky: 224
Hereditární nádorové syndromy
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-357-1
Stránky: 32
Hepatologie
Předložené dílo je podobné monografii z roku 2010 a stejné je i jeho členění na dvě základní části: obecná část a speciální část.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 859-404-924-027-2
Rok: 2014
Stránky: 616, DVD
Hematopoietic Stem Cell Transplantation Research Advances
Místo: New York
Nakladatelství: Nova Science Publisher
ISBN: 978-1-60456-042-8
Rok: 2008
Stránky: 248
Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-1853
Rok: 2007
Stránky: 304
Hematologie. Vnitřní lékařství, díl IIIb
Autoři: Tomáš Kozák
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 80-246-0215-6
Rok: 2001
Stránky: 230
Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0116-2
Rok: 2001
Stránky: 684
Hematologie a transfuzní lékařství I
Dvoudílná publikace Hematologie a transfuzní lékařství je specificky zaměřena na hematologickou a v hematologii používanou laboratorní diagnostiku, kromě čistě hematologické problematiky obsahuje i znalosti a informace pro společný atestační obor transfuzního lékařství, dále molekulární biologii, imunocytologii a další.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3459-0
Rok: 2012
Stránky: 488
Hematologie – Přehled maligních hematologických nemocí
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2502
Rok: 2008
Stránky: 404
Hematologické choroby nízkého stupně malignity : standardní léčebné postupy a zhodnocení účinnosti 2-chlorodeoxyadenosinu
Autoři: Zdeněk Adam
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 80-210-1571-3
Rok: 1997
Stránky: 251
Gynekologie
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 9788072625017
Rok: 2008
Stránky: 319
Gynekologická cytodiagnostika
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072623133
Rok: 2006
Stránky: 119
Gliomy - současná diagnostika a léčba
Kniha představuje názorný příklad multioborového pohledu na problematiku primárních nádorů mozku.
Autoři: Pavel Šlampa
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
ISBN: 978-80-7345-321-3
Rok: 2013
Stránky: 192
Glioma Cell Biology
Kniha je určena především pro vědce, klinické onkology, neurology a molekulární biology.
Nakladatelství: Springer.
ISBN: 978-3-7091-1431-5
Rok: 2014
Stránky: 468 p. 56 illus., 52 illus. in color.
Geriatrická onkologie
Kniha má sloužit jako zdroj komplexních informací o starším nemocném s onkologickým onemocněním. Je určena nejen onkologům, ale také neonkologicky zaměřeným specialistům a praktickým lékařům.
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-3738-9
Rok: 2015
Stránky: 440
Fotoprotekce kůže  - Ochrana kůže před účinky ultrafialového záření
Autoři: Karel Ettler
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
Rok: 2004
Stránky: 133
Folikulární lymfomy
Autoři: Jiří Mayer
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 8021025638
Rok: 2001
Stránky: 86
Fluorescenční diagnostika nádorů močového měchýře
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-195-1
Rok: 2001
Stránky: 128
Etika v ošetřovatelství
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-2069
Rok: 2007
Stránky: 164
Etika v ošetřovatelské praxi
Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3469-9
Rok: 2012
Stránky: 200
Etika a komunikace v medicíně
Publikace, jejíž kvalitu zaštiťuje Česká lékařská komora, obsahuje na 49 kapitol. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3976-2
Rok: 2011
Stránky: 528
Etické problémy medicíny na prahu 21. století
Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-5471-0
Rok: 2014
Stránky: 520
Epidemiologie v onkologii
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-040-8
Rok: 1999
Stránky: 63
Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 8024703416
Rok: 2003
Stránky: 231
Diagnostika kostních nádorů u dětí. Diagnostické zobrazovací metody
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 8021031964
Rok: 2003
Stránky: 69
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-247-0896-5
Rok: 2004
Stránky: 696
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-792-3
Rok: 2002
Stránky: 604
Diagnostická radiologie. Neuroradiologie
Kniha (s téměř 1700 obrázky) je zaměřená na široké spektrum čtenářů.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-4546-6
Rok: 2014
Stránky: 528
Dětská onkologie pro praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-288-5
Rok: 2002
Stránky: 180
Dětská hematologie. Trendy soudobé pediatrie. Svazek 4
Autoři: Jan Starý
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072623273
Rok: 2005
Stránky: 251
Děti s nádorovým onemocněním I : rady rodičům
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-332-6
Rok: 2003
Stránky: 215
Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009
Autoři: Ladislav Dušek
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3244-2
Rok: 2010
Stránky: 496
CT angiografie
Autoři: Jiří Ferda
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072622811
Rok: 2004
Stránky: 408
Co byste měli vědět o rakovině prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3063-9
Rok: 2009
Stránky: 144
Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykova univerzit
ISBN: 8021036826
Rok: 2005
Stránky: 95
Carcinoma of the penis
Místo: Praha
Nakladatelství: Praha Publishing
ISBN: 80-902140-1-0
Rok: 1996
Stránky: 96
Bronchogenní karcinom
Autoři: Miloš Pešek
Místo: Praha
Nakladatelství: Galén
ISBN: 8072621157
Rok: 2002
Stránky: 235
Biologická léčiva. Teoretické základy a klinická praxe
Kniha "Biologická léčiva: teoretické základy a klinická praxe" je první ucelenou informací o biologických léčivech na našem odborném knižním trhu, která poskytuje informace o nových způsobech léčby nádorových a zánětlivých onemocnění.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 978-80-247-3727-0
Rok: 2012
Stránky: 288
Atlas nádorů prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
ISBN: 80-7169-771-0
Rok: 2000
Stránky: 328
Anna a Anička - knížka pro děti
O životě na začátku a na konci.
Místo: Praha
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2014
Stránky: 48
Analgetika – minimum pro praxi
Místo: Praha
Nakladatelství: Triton
ISBN: 80-7254-043-2
Rok: 1999
Stránky: 160
Adenokarcinom prostaty : od PSA k terapii
Místo: Praha
Nakladatelství: StudiaGeo
Rok: 2001
Stránky: 213


Články a preezentace doporučené pro onkologické sestry