Onkologické poradny

Internetová poradna na Melanomy.cz

Na otázky odpovídá PhD. MUDr. Monika Arenbergerová, která je odbornou asistentkou Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze, kde vede melanomovou poradnu. V poradně je možné klást dotazy týkající se pigmentových znamének, zaslat jejich fotografii ke konzultaci, ale i otázky k diagnostice a terapii maligního melanomu u konkrétního pacienta.

Lab Tests Online CZ

Lab Tests Online je webový portál určený ke komplexní informaci o jednotlivých laboratorních vyšetřeních a testech. Je směřovaný zejména na pacienta, k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření jak při nemoci, tak při preventivních programech. Odborným garantem je Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP. Letáček pro pacienty

Najdete zde odpovědi na své otázky:

 • Proč se nechat vyšetřit?
 • Kdy se nechat vyšetřit?
 • Požadovaný druh vzorku?
 • K čemu lékaři slouží výsledky vyšetření a co dále z nich lze usuzovat?
 • Co výsledek vyšetření znamená?
 • Časté otázky laiků a odpovědi na ně.
Léčba bolesti
Internetový portál www.pain.cz je určen pro širokou lékařskou veřejnost zajímající se o léčbu bolesti, odkazuje však také na Poradnabolesti.cz, internetovou poradnu určenou pro lékaře i laickou veřejnost.
Léčba bolesti

Internetové stránky Lecba-bolesti.cz jsou určeny laikům – pacientům, kteří se ve svém životě náhle, nebo pravidelně setkávají s bolestí, i jejich blízkým.

Léčba rakoviny

Na stránce uvedeny informace o typech nádorů, příznacích nemoci, prevenci, vyšetřeních a léčbě. Naleznete zde též seznam pacientských organizací. Na dotazy odpovídá PRIM. MUDR. MARTIN ŠMAKAL. 

 

  

Linka proti bolesti
Jiří Suchý je patronem osvětové kampaně s názvem „Veršem (a humorem) proti bolesti“, projekt, jehož cílem je pomoci lidem trpícím střední až silnou chronickou bolestí. V důsledku silné chronické bolesti mají pacienti potíže se spaním a s vykonáváním obvyklé denní činnosti, což je prakticky vyřazuje z běžného života. Přesně těmto lidem patří hlavní vzkaz osvětové kampaně: Zavolejte o radu na Linku proti bolesti! Chronická bolest je léčitelná a její účinná léčba Vám umožní návrat do normálního života!
Mnohočetný myelom - klub pacientů

Stránky Klubu pacientů s mnohočetným myelomem. Obsahuje slovníček pojmů, informace o nemoci a její léčbě, příběhy pacientů a online poradnu.

Oline Poradna bolesti

Upozornění: Online poradna proti bolesti je momentálně nedostupná.

Internetová poradna pro laickou i odbornou veřejnost. Poradnabolesti.cz je internetovou poradnou určenou pro lékaře i laickou veřejnost. Na vaše dotazy z oblasti léčby bolesti budou odpovídat zkušení odborníci z předních českých algeziologických pracovišť. Na stránkách naleznete vedle formuláře po váš dotaz i pravidelně aktualizovaný seznam ambulancí bolestí v České republice včetně ordinačních hodin a kontaktních telefonních čísel. Těšíme se na vaše dotazy.

On-line poradna MammaHelp

 

 

 

 

 

Na stránkách naleznete mimo jiné odkazy na:

 • Individuální psychosociální poradenství
 • Odborná lékařská on-line poradna (Na Vaše osobní dotazy, týkající se prevence, onemocnění a léčení nádorových onemocnění prsu, odpovídají přední odborníci v oboru)
 • Říct to dětem
 • Sociální poradna
 • Telefonní Avon Linka proti rakovině prsu
ONKO prostaty

Informační portál Online klinika pro onklologii prostaty je průvodce léčbou tohoto onemocnění pro nemocné rakovinou prostaty, nebo jejich blízké. Pacient se zaregistruje a pak podle fáze nemoci dostává jasné instrukce k léčbě.  Vznik online kliniky vychází ze současných odborných doporučení. Za projektem nestojí jedna konkrétní klinika, kterou by bylo možné navštívit, lékaři pochází z různých zdravotnických zařízení. ONKO Prostaty je pouze webový projekt.

Onkologická poradna na webu MOÚ Brno

Onkologické informační centrum pro veřejnost. Bezplatná telefonní nádorová linka 800 222 322.

Pracovní doba: PO - PÁ od 8:00 do 15:00 hodin.

Online poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů na Mamo.cz

Poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů se nachází na oficiálních stránkách projektu s názvem Program mamografického screeningu v České republice. Dotazy odpovídá několik odborníků na problematiku onemocnění prsů a najdete zde více než 4000 zodpovězených dotazů.

Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění

Kontakty: telefon 724 151 028, e-mail biolecba@vfn.cz

Při Onkologické klinice VFN a 1. LF UK bylo zřízeno nové poradenské oddělení: Poradenské oddělení biologické léčby nádorových onemocnění.

Cílená biologická léčba je součástí standardní léčby nejčastěji se vyskytujících solidních nádorů - karcinom prsu, karcinom tlustého střeva a konečníku, plicní karcinomy, karcinomy ledviny včetně nádorů vzácných (GIST....). Předpokladem správného využití onkologické léčby je správný výběr nemocných na podkladě molekulární predikce včetně včasné dostupnosti pro nemocné, u kterých je tato léčba indikována.

Aplikace biologické léčby vyžaduje odborně erudovaný personál a zároveň laboratorní zázemí umožňující bezodkladné vyšetření nebo dovyšetření molekulárních prediktorů. Komplexní onkologická péče o nemocné ve VFN splňuje všechny uvedené požadavky s možností ambulantního podávání na specializovaném stacionáři v těsné návaznosti na portové centrum.

Poradenské oddělení pro biologickou léčbu by mělo umožnit nemocným dostupnost biologické léčby ve správnou dobu s maximálním využitím klinické, farmakogenomické a molekulární predikce a současně poskytovat nepřetržitou konsultační činnost jak pro nemocné tak pro lékaře. Pro komplikované případy bude zajištěna přímá konsultační návaznost na zahraniční pracoviště.

Poradna k prevenci nádorů na stránkách MOÚ

Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno je poradna k dispozici na záložce  Prevence / Preventivní poradna. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu.

Poradna na stránkách pro pacienty s mnohočetným myelomem

Možnost odborné konzultace na téma mnohočetný myelom prostřednictvím e-mailové poradny. Na dotazy odpovídá specialista hematoonkolog, který spolupracuje s Klubem pacientů s mnohočetným myelomem.

Poradna onkologa prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. na serveru iDnes

Předseda České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. odpovídá na vše, co se zhoubnými nádory souvisí na serveru iDnes. V poradně bylo položeno a zodpovězeno tisíce dotazů. Poradna  prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. pokračovala poradnou Prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. Poradna byla uzavřena, archiv odpovědí obou odborníků je stále přístupný.

Poradna onkologa prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. na serveru iDnes/OnaDnes

Člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. odpovídá na vše, co se zhoubnými nádory souvisí na serveru iDnes/OnaDnes. Poradna obsahuje i archiv odpovědí, ve kterém najdete tisíce otázek a odpovědí. Poradna byla k 30. červnu 2012 z technických důvodů na straně provozovatele uzavřena. Archiv odpovědí je však stále přístupný.

Poradna Prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc.
Součástí webu je Fórum – Otázky a Odpovědi v jehož úvodu prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. říká. "Ptejte se, prosím, na cokoliv co Vás zajímá z oblasti rakoviny nebo vůbec z čehokoliv a pokud budu vědět, tak Vám rád odpovím. Jedině důsledným a dlouhodobým získáváním informací je možné bojovat i s tak zákeřným a nebezpečným nepřítelem jako je rakovina."
Psychoonkologická poradna na Linkos

Psychoonkologové pracující na onkologických pracovištích a hospicích zodpovídají dotazy pacientů a jejich blízkých týkající se psychologické péče o onkologicky nemocné děti a dospělé a také hodpicové péče z psychologického hlediska. Poradna je službou Psychoonkologické sekce ČOS pacientům a jejich blízkým.

TreatMesothelioma.org

Vzdělávací webové stránky dobrovolné organizace Mesothelioma Treatment Community se věnuje Malignímu pleurálnímu mezoteliomu (MPM), nádoru, který vychází z pleury (pohrudnice) a jehož hlavním rizikovým faktorem je práce s azbestem. 

Mesothelioma Treatment Community of TreatMesothelioma.org is dedicated to the assistance and guidance of asbestos and mesothelioma victims around the world. It exists to not only inspire hope during these unbearable times but to also provide palliative care and comprehensive information through their website, resources, and educational videos. By being the largest resource for mesothelioma treatment options and complementary therapies for cancer, web is designed to help guide patients and their loved ones toward the answers and support they need to improve their quality of life, prognosis, and life expectancy.