International Society of Hematology

XXXIV World Congress of The International Society of Hematology

Cancún, México 25.4.2012.-28.4.2012

Příští kongres         

XXXV ISH World Congress

September 4-7, 2014, Beijing International Hotel Convention Center, China

http://www.ishworld.org/

Sledujte kalendář akcí pro bližší informace.

Minulé konference