Zásady cytostatické léčby

Zde naleznete odkazy na příslušnou kapitolu(y) v dokumentu Modrá kniha, která obsahuje doporučení k cytostatické, hormonální a biologické léčbě u dospělých onkologicky nemocných.

Zásady jsou vytvářeny pro lékaře léčící onkologické diagnózy a jsou aktualizovány 2x ročně. Prosím, vemte na vědomí, že dokument zahrnuje jen jeden druh léčebného přístupu a sice farmakoterapii. 

Odkazy na nejnovější vydání dokumentu Modrá kniha:

Česká onkologická společnost nenese zodpovědnost za mylnou interpretaci těchto informací. Jen Váš lékař zná Vás a Vaše onemocnění a jen on nebo ona může, po dohodě s Vámi, kvalifikovaně rozhodnout o Vaší další léčbě.