Co nového na ČOS a Linkos

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 453 zrušit všechny filtry

byly aktualizovány. 

Psychoonkologická sekce ČOS zve lékaře, sestry, psychology a dalším zdravotníky na své 8. sympózium 13. září 2017, Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň. 

Výbor ČOS zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - srpen 2017.

 připomeneme 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Zahájena online registrace. Časná registrace do 31.10.2017.

vychází číslo 4, ročník 30 časopisu Klinická onkologie.

Výbor ČOS zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu v období leden - červenec 2017.

20.7. byly odeslány volební lístky do výboru Sekce uroonkologie. Prosím odešlete hlasovací lístky do 1.9. 2017. Upozornění na chybně označenou obálku bylo rozesláno e-mailem členům sekce.  

Vážení členové urologické sekce,
včera jsme odeslali volební lístky do výboru Sekce uroonkologie. Prosím odešlete hlasovací lístky do 1.9. (datum na obálce).

POZOR: obálka, v níž dostanete hlasovací lístek, i odpovědní obálka je CHYBNĚ označena jako „Volby Imunologická sekce“. Je to moje chyba, použil jsem starý templát k vytištění obálek. Prosím použijte odpovědnou obálku bez ohledu na tuto chybu. Hlasovací lístky jsou samozřejmě v pořádku.

Pokud by někdo z vás měl pocit, že tato chyba vám zabraňuje volit, nebo ovlivní výsledek voleb, prosím ozvěte se.
Věc jsem konzultoval věc s MUDr. Ivetou Kolářovou z revizní sekce, která považuje tuto dodatečnou informaci poslanou e-mailem za dostatečnou.

S pozdravem


doc. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Psychoonkologická sekce ČOS zve lékaře, sestry, psychology a dalším zdravotníky na 8. ročník Psychoonkologického sympozia 13. září 2017 ve FN Plzeň.

Je nám velkou ctí, že můžeme představit i v České republice konferenci Best of ASCO. Registrace byla zahájena. Registrujte se na webu kongresu. Časná registrace končí 15. 7. 2017. Konference se koná 21. - 22. 9. 2017 v Kongresovém centru Praha. Další informace najdete v kalendáři akcí na Linkos a na webu konference. 

Registrace zahájena! Registrujte se na webu kongresu. Časná registrace do 15. 7. 2017. Více informací v kalendáři akcí. 

ze dne 20. 6. 2017 ve FN Motol.

do konce kalendářního roku v interním kalendáři ČOS.

Linkos.cz oslaví letos na podzim plnoletost. K narozeninám chystáme novou podobu webu. Dovolujeme si požádat členy ČOS i další odborníky o vyplnění krátkého dotazníku, ve kterém se ptáme na vaše přání, potřeby a požadavky na nový Linkos. Děkujeme!  

ze dne 16. 5. 2017 ve FN Motol.