Co nového v onkologii

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 726 zrušit všechny filtry

ÚZIS ČR pod záštitou Kanceláře WHO v ČR a ČLS J.E.P. Vás zve na konferenci zaměřenou na klinické klasifikační a terminologické systémy a jejich použití v českém zdravotnictví, ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 v Praze.

Sekce pro karcinom prsu Slovenské onkologické společnosti Vás zve na 23. ročník mezinárodní konference SEKCAMA, ve dnech 26. - 27. dubna 2018 v Bratislavě.

Bristol-Myers Squibb ve spolupráci se sekcí Onkologické imunologie při ČOS spolupořádají 7. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imunoterapii nádorů a kontroverzím při této léčbě IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy.

Sekce pro Nádory prsu Vás zve na odborný seminář 27. října 2017.

Nový termín: 15. - 16. ledna 2018.

Považujete vyšetření AR-V7 za indikované a vhodné k výběru pacientů k léčbě ARTA v běžné klinické praxi?

 

Vážení kolegové - členové Sekce uroonkologie,

obrátil se na nás tým docenta MUDr. V Bobka z FNKV, které je schopen testovat přítomnost AR-V7 v cirkulujících nádorových buňkách u mCRPC.
Prosím Vás o odpověď na otázku, zda považujete vyšetření AR-V7 za indikované a vhodné k výběru pacientů k léčbě ARTA (enzalutamid, abirateron) v běžné klinické praxi (nejde o klinickou studii).

Jedná se o následující situace:

 1. Pacienti s mCRPC před plánovanou léčbou ARTA v první linii (otázka, kterou má test zodpovědět: Pacient je doporučen // nedoporučen k léčbě ARTA)
 2. Pacienti s mCRPC před plánovanou léčbou ARTA po progresi na taxánu (otázka, kterou má test zodpovědět: Pacient je doporučen // nedoporučen k léčbě ARTA)
 3. Pacienti s mCRPC po první progresi na léčbě ARTA, před převedením na jiný typ ARTA (otázka, kterou má test zodpovědět: Pacient je doporučen // nedoporučen k léčbě jiným typem ARTA)
 4. Pacienti s mCRPC s probíhající léčbou ARTA (otázka, kterou má test zodpovědět: monitorace výskytu AR-V7)


Bližší informace o testování v přílohách. ​

Napište prosím ke každému scénáři ano nebo ne a pošlete mailem na tomas.buchler@ftn.cz.

Vaše vyjádření bude podkladem k jednání výboru ČOS.

Děkuji předem,

Tomáš Büchler

Podklady: 

 

vychází supplementum 2, ročník 30 časopisu Klinická onkologie na téma Monoklonální gamapatie – vědecký pokrok v České republice.

Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny, Den prof. Staška a podzimní Onkologická sympózia. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2017 Annual Meeting. Registrujte se. 

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. 25. září v Praze.

Mezinárodní konference navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days a rozšiřuje její tematický rozsah. 26. - 27. září 2017, Kongresové centrum Praha. Program v kalendáři.

počet hlášených onemocnění k 31.7. a 31.8. 2017.

určená lékařům a sestrám se bude konat 2. listopadu 2017 v Praze.

5.10. v Praze na téma Současný stav znalostí o vybraných nemocech trávicího traktu. Přihlášky nejpozději do 22.9. 2017.

Seminář v Hradci Králové změnil termín z 29.11. na 12.12. 2017. 

Klub mladých onkologů vás zve na další čtyři interaktivní semináře v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“. Seminář Sdělování závažných zpráv v onkologii se poprvé uskutečnil v rámci programu XLI. ročníku Brněnských onkologických dnů dne 27. dubna 2017 a setkal se s velkým zájmem lékarů.  Úspěšný seminář se bude konat v Brně (18.10.), Praze (24.10.), Olomouci (21.11.) a Hradci Králové. Registrujte se, kapacita je omezena.

 

Cílem semináře je shrnout současnou evidenci, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii. Pozornost bude věnována preferencím pacientů a jejich rodin, vlivu informovanosti o prognóze na vztah mezi lékařem a pacientem, kvalitu života, depresivitu a další klíčové proměnné. Hlavní část programu pak bude zaměřena na představení a vysvětlení protokolu SPIKES, který je mezinárodně doporučovaným postupem pro komunikaci závažných zpráv v onkologii. Ve výuce bude využito modelových situací za účasti profesionálního herce.

Odborný garant semináře

 • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející

 • MUDr. Adam Houska
 • PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Pozvánky a oznámení

Program

 • 16.00 – 17.00 Registrace účastníků
 • 17.00 – 17.10 Zahájení semináře
 • 17.10 – 18.00 Jak (ne)mluvit o špatné prognóze
 • 18.00 – 18.45 Příklady dobré praxe
 • 18.45 – 19.15 Diskuse
 • 19.15 – 19.30 Závěr semináře, předání osvědčení

Přednášející

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitel Centra paliativní péče a odborný asistent na Oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Vystudoval psychologii a PhD z paliativní péče získal na Lancaster University v Anglii, kde působil jako stipendista programu Marie Curie Actions. Absolvoval Fulbright Schumanovo stipendium na Mount Sinai Hospital v New Yorku a půlroční stáž na VU Medische Centrum v Amsterdamu. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů.

MUDr. Adam Houska pracuje jako lékař v mobilním hospici Cesta domů a jako odborný pracovník v Centru paliativní péče. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání důstojnosti a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv přední americké společnosti VitalTalk (prof Anthony Back, prof James Tulsky).

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Seminář Sdělování závažných zpráv v onkologii se poprvé uskutečnil v rámci programu XLI. ročníku Brněnských onkologických dnů dne 27. dubna 2017 a setkal se s velkým zájmem lékarů. Zpráva o semináři byla publikována v časopise Medical tribune