Co nového v onkologii

Filtry podle parametrů
Počet nalezených novinek: 706 zrušit všechny filtry

9. - 10. 11. 2017 v Plzni. 

počet hlášených onemocnění k 30. 6. 2017.

Jste lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník či jiný pracovník ve zdravotnictví a setkáváte se s dospělými onkologickými pacienty s nezaopatřenými dětmi? Doporučte jim finanční pomoc Dobrých andělů! Pravidelné příspěvky usnadní rodině zvládnout těžkou situaci a minimalizovat dopad nemoci na jejich děti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

dovolujeme si Vás pozvat na

IX.celostátní konferenci paliativní medicíny v Brně

Konference se uskuteční 8.-9. září 2017 v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně. Jedná se o největší tuzemskou odbornou akci věnovanou paliativní péči, které se každoročně účastní více než 300 lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních i zástupců dalších profesí, které se na péči o pacienty v závěru života podílejí. Podrobnější informace na Linkos a na webu konference

za Programový výbor konference

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP


8. - 9. září 2017 v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně. Největší tuzemská odborná akce věnovaná paliativní péči je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, duchovním i zástupcům dalších profesí, které se na péči o pacienty v závěru života podílejí. Časná registrace do 30. června 2017.

vychází číslo 3, ročník 30 časopisu Klinická onkologie.

První informace v kalendáři akcí. Přihlášky k aktivní účasti včetně abstraktu do 30. června 2017.

Vzdělávací konference je určena především pro klinické a radiační onkology a pro onkochirurgy, svá témata si zde najdou všichni lékařští profesionálové, kteří pečují o onkologické pacienty se zhoubnými nádory genitourinárního traktu. Registrace pro členy ČOS zdarma. 

Vzdělávací konference je určena především pro klinické a radiační onkology a pro onkochirurgy, svá témata si zde najdou všichni lékařští profesionálové, kteří pečují o onkologické pacienty se zhoubnými nádory genitourinárního traktu. Více v kalendáři akcí. Nabídka pro členy ČOS: registrace zdarma! Registrujte se na gotoper.com/go/PGUCOS! 

Letošní ročník bude věnován Současnému stavu znalostí o vybraných nemocech trávicího traktu. Přihlášky do 22. září 2017.

počet hlášených onemocnění k 31. 5. 2017.

V časopise Medical Tribune vyšla zpráva o semináři, který se konal v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“ na letošních BOD. 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás jménem programového výboru sympozia pozvali k účasti na II. celostátním spondyloonkologickém sympoziu „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“,

Sympozium se koná dne 5. června 2017 v kongresových prostorách hotelu Marriott v Brně.
Je pořádané pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.


Akce je určena pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.


Máte-li zájem se sympozia zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a detailní informace najdete na http://www.symma.cz/spondyloonkologie/

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu sympozia.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme


S přátelským pozdravem

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

II. celostátní spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“ se koná 5. června 2017 v Brně. 

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti ČLS J.E.P. Vás zvou na 2. ročník konference v Praze 19. - 20. května 2017. K dispozici program a informace pro účastníky.