Linkos Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě! (onkologický program ČR)

 

Mapa center onkologické péče

demo map

Odborné periodické publikace ČOS