Nábor do studie DERMA

  • 18. 8. 2009

Nábor do studie DERMA – hodnocení imunoterapie u pokročilého melanomu

Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III, pro zhodnocení účinnosti recMAGE-A3 + AS15 ASCI jako adjuvantní terapie u pacientů s MAGE-A3-pozitivním resekovaným melanomem stádia III.

DERMA – hodnocení imunoterapie u pokročilého melanomu