38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation

1. 4. 2012 - 4. 4. 2012, Geneva, Switzerland

38. ročník kongresu se v roce 2012 uskuteční v Ženevě.

Aktivní účast

Registrace

Program

Web: http://www.congrex.ch/ebmt2012