XI. Dny diagnostické prediktivní a experimentalni onkologie

2. 12. 2015 - 3. 12. 2015, Hotel nH Collection Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů.

Stránky konference

Aktivní účast:

Registrace: