XVIII. Motolské onkologické dny 2016

31. 3. 2016 - 1. 4. 2016, Kinosál ředitelství Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

Hlavní téma sympózia: DETEKCE ČASNÝCH STÁDIÍ NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A ZÁCHYT SEKUNDÁRNÍCH MALIGNIT

Program

  • bude zveřejněn začátkem roku 2016 na webu MOD

Registrace

Kontakt

  • Prim. MUDr. Zdeněk Linke
  • zdenek.linke@fnmotol.cz

Web: www.motolskedny.cz