Adresář sekce

Seznam členů sekce: 

MUDr. Dagmar Adámková-Krákorová

FN u sv. Anny, radioterapeutické odd. a MOÚ KKOP
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

Genomac International, s.r.o., Laboratoř molekulární genetiky a CEGES
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková), Ph.D.

FN Laboratoř exp. medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Dagmar Brančíková

LF MU a FN, IHOK; též FN u sv. Anny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce pro nádory hlavy a krku

MUDr. Oldřich Coufal

LF MU a MOÚ, Odd. chirurgické onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkochirurgie, Sekce pro nádory prsu

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Onkologická klinika FN Olomouc
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory hlavy a krku

MUDr. Stanislav Czudek, CSc.

Onkologické Centrum JG Mendla
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Helena Čoupková

Klinika komplexní onkologické péče. Masarykův onkologický ústav
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pneumoonkologická

Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C

CGB laboratoř s.r.o. a FNsP
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Petr Džubák

FN Dětská klinika
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.

Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie LF UP v Olomouci
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce

MUDr. Daniela Fischerová, PhD.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Onkogynekologické centrum
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Peter Grell

MOÚ Brno, Klinika komplexní onkologické péče (KKOP)
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce, Sekce pro nádory prsu, Onkospondylochirurgická sekce

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce

Bc Monika Heidekerová

FN Brno, Laboratoř pro flowcytometrii
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Filip Janků

VFN a l. LF UK Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Bc. Anna Janošťáková

FN Laboratoř exp.medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Ing. Marcela Jelínková

Laboratoř molekulární onkologie, Genomac International
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, KKOP
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

1. LF UK , Ústav biochemie a experimentální onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice, odd. radiační onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.

LF UP a FN Olomouc, Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Karol Križan

Nemocnice, odd. radiační a kl. onkologie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Ústav patologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Neuroonkologická sekce

MUDr. Martina Kuberová

Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Jiří Lipert

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Soňa Lísová

1. LF UK a VFN, Ústav patologie
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

LF UP a FN Olomouc, Onkologická klinika
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Radek Malík

VFN Onkologická klinika
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Genomac Int.s.r.o., CEGES
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

RNDr. Andrej Miroššay

Ústav farmakologie LF UPJŠ
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Mgr. Martina Mrkvicová, Ph.D.

MOÚ, odd.laboratorní medicíny a RECAMO
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

RNDr. Jiří Netočný

VZP odd. léčiv a PZT
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Margita Novačiková

Státní slezská nemocnice, Onkologická ambulance
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

Věra Růžičková

Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Martina Salášková

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Igor Sirák

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pneumoonkologická

MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.

LF UP a FN Olomouc, LEM
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

Laboratoř molekulární patologie,Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie LF MU (Babákův výzkumný institut) a FN Brno, OKH
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

MU a FN Brno, Ústav patologie a anatomie a CEITEC, MOÚ
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.

FN Laboratoř exp. medicíny
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Helena Veselá

Ústav onkologie a pneumologie na Pleši
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Pavel Vítek, PhD.

Proton Therapy Centrum; Ústav radiační onkologie FN a NET
Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.

Onkologická klinika VFN
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie