Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů a knih, které se týkají tématu sekce, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt. 

Časopisy specializující se na diagnostickou a prediktivní onkologii

Cancer Causes & Control
online archiv Vol.1 1990-
Vydavatel: Springer, Rapid, Lippincott-Raven, Dordrecht, od 1999 Kluwer Academic Publishers; od 2005
Periodicita: 6x, od 2000 10x, od 2010 12x
ISSN: 0957-5243
Cancer Control: Journal of the Moffitt Cancer Center
online archiv Vol.6 1991-
Vydavatel: The Moffitt Cancer Center
Periodicita: různá, od 2005 4x za rok
ISSN: 1073-2748
ISSN (el.): 1526-2359
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
online archiv Vol.1 1991-, online verze 1999-
Vydavatel: Philadelphia, Pa. : American Association for Cancer Research
Periodicita: 6x, od 1994 8x, od 1996 - 12x, Suppl.
ISSN: 1055-9965
ISSN (el.): 1538-7755
Cancer Epidemiology:  the international journal for cancer epidemiology, detection and prevention
Vol.26, No.1, 2002- , navazuje na Cancer Detection and Prevention
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1877-7821
ISSN (el.): 0165-4608
Current Problems in Cancer
online archiv Vol.1 1976-, online verze 2001-
Vydavatel: Mosby, od 2004 Elsevier
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0147-0272
ISSN (el.): 1535-6345
Journal of Cancer Epidemiology and Prevention
1996-2001 název J Epidemiol Biostatistics (1359-5229), online 2/2000-2/2002,ukončeno
Vydavatel: Martin Dunitz, part of Taylor & Francis Health Sciences
ISSN: 1476-6647

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Knihy

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Tuzemská konferenční abstrakta

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy