Adresář sekce

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz LF MU
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky

MUDr. Miroslav Zvolský

ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce; AV ČR
Sekce ČOS: Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky