Zdroje informací

Níže najdete přehled časopisů, knih, brožur a odborných abstrakt, které se týkají tématu sekce, tedy preventivní onkologie. Jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt.  Přehled je doplněn také odkazy na projekty onkologické prevence.

Časopisy specializující se na preventivní onkologii

Cancer Causes & Control

Cancer Causes & Control

online archiv Vol.1 1990-
Vydavatel: Springer, Rapid, Lippincott-Raven, Dordrecht, od 1999 Kluwer Academic Publishers; od 2005
Periodicita: 6x, od 2000 10x, od 2010 12x
ISSN: 0957-5243
ISSN (el.):

Cancer Detection and Prevention

Cancer Detection and Prevention

1976-, online abstrakta 1993-, online verze 2002- ukončeno Vol.32 No.2, navazuje Cancer Epidemiology
Vydavatel: Elsevier, International Society for Preventive Oncology
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0361-090X
ISSN (el.): 0165-4608

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention

online archiv Vol.1 1991-, online verze 1999-
Vydavatel: Philadelphia, Pa. : American Association for Cancer Research
Periodicita: 6x, od 1994 8x, od 1996 - 12x, Suppl.
ISSN: 1055-9965
ISSN (el.): 1538-7755

Cancer Epidemiology: the international journal for cancer epidemiology, detection and prevention

Cancer Epidemiology:  the international journal for cancer epidemiology, detection and prevention

Vol.26, No.1, 2002- , navazuje na Cancer Detection and Prevention
Vydavatel: Elsevier
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1877-7821
ISSN (el.): 0165-4608

Cancer Prevention Research

Cancer Prevention Research

online archive Vol. 1, 2008-
Vydavatel: American Association for Cancer Research, Inc. (AACR)
Periodicita: 6x, od 2009 12x a Suppl.
ISSN: 1940-6207
ISSN (el.):

European Journal of Cancer Prevention

European Journal of Cancer Prevention

online archiv Vol.1 1991-; the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP)
Vydavatel: Lippincott Williams and Wilkins
Periodicita: 8x, od 1996 6x za rok
ISSN: 0959-8278
ISSN (el.): 1473-5709

Journal of Cancer Epidemiology and Prevention

Journal of Cancer Epidemiology and Prevention

1996-2001 název J Epidemiol Biostatistics (1359-5229), online 2/2000-2/2002,ukončeno
Vydavatel: Martin Dunitz, part of Taylor & Francis Health Sciences
Periodicita:
ISSN: 1476-6647
ISSN (el.):

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Knihy pro odborníky i laiky

Osudové příznaky

Osudové příznaky

Autoři: Petra Řiháčková
Místo: Praha
Nakladatelství: Židlický, Česká onkologická společnost
Rok: 2009
Stránky: 142
ISBN: 978-80-254-4332-3

Vyhněte se rakovině! aneb prevence zhoubných nádorů pro každého

Vyhněte se rakovině! aneb prevence zhoubných nádorů pro každého

Autoři: Jan Žaloudík
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2008
Stránky: 192
ISBN: 978-80-247-2307

Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění.

Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění.

Autoři: M. Hrubá; Lenka Foretová ; Hilda Vorlíčková
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologick
Rok: 2001
Stránky: 77
ISBN: 80-238-7618-X

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Brožury pro pacienty

Nádory plic a průdušek

Nádory plic a průdušek

O prevenci, diagnostice a léčbě zhoubných i nezhoubných nádorů plic a průdušek.
Autoři: Jana Skřičková; Vítězslav Kolek
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním
Rok: 2013
Stránky: 28
ISBN: ISBN 978-80-7471-030-8

Informovaný pacient

Informovaný pacient

Autoři: Bohumil Skála; Zdeněk Diensbier
Místo: Praha
Nakladatelství: Liga proti rakovině
Rok: 2007
Stránky: 88
ISBN:

Očkování proti HPV a karcinomu děložního čípku

Očkování proti HPV a karcinomu děložního čípku

Autoři: kolektiv autorů ECCA
Nakladatelství: ECCA
Rok: 2007
Stránky: leták

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku (cervixu)

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku (cervixu)

Autoři: kolektiv autorů ECCA
Nakladatelství: ECCA
Rok: 2006
Stránky: leták

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku (cervixu)

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku (cervixu)

Autoři: kolektiv autorů ECCA
Nakladatelství: ECCA
Rok: 2006
Stránky: leták

Prevence nádorových onemocnění pro muže po čtyřicítce

Prevence nádorových onemocnění pro muže po čtyřicítce

Autoři: Lenka Foretová
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2005
Stránky: 36
ISBN: 80-238-6227-8

Prevence nádorových onemocnění pro ženy po čtyřicítce

Prevence nádorových onemocnění pro ženy po čtyřicítce

Autoři: Lenka Foretová
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2005
Stránky: 40
ISBN: 80-238-6227-8

Imunita a zhoubné nádory

Imunita a zhoubné nádory

Autoři: Jan Žaloudík
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2004
Stránky: 12

Co by měly ženy vědět o prevenci rakoviny prsu?

Co by měly ženy vědět o prevenci rakoviny prsu?

Autoři: Katarína Petráková; Lenka Foretová
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2004
Stránky: 16

Co potřebujete vědět o významu prevence v onkologii

Co potřebujete vědět o významu prevence v onkologii

Autoři: Blanka Dvořáčková
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2002
Stránky: 36

Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění

Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění

Autoři: Jan Žaloudík; Rostislav Vyzula; J. Holík; kolektiv autorů
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2002
Stránky: 94
ISBN: 80-238-9513-3

Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění

Role sestry v prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění

Autoři: Martina Hrubá; Lenka Foretová ; Hilda Vorlíčková
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav,
Rok: 2001
Stránky: 77
ISBN: 80-238-7618-X

Onkologická rizika

Onkologická rizika

Autoři: F. Beňa; Brázdová Brázdová; Z. Z.; Lenka Čadová; L. a kol.
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2001
Stránky: 96
ISBN: 80-238-7620-1

Poznejme nádorová rizika

Poznejme nádorová rizika

Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok:
Stránky: 8
ISBN:

Preventivní onkologický program pro každého

Preventivní onkologický program pro každého

Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok:
Stránky: 2

Kouření a rakovina

Kouření a rakovina

Autoři: Jan Žaloudík
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok:
Stránky: 16
ISBN:

Kompletní přehled pacientských brožur je umístěn v části pro pacienty - Zdroje informací

Stránky projektů onkologické prevence

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál poskytující údaje o výskytu zhoubných nádorů v České republice široké veřejnosti. Analýzy podle krajů, věku pacientů, klinických stádií , srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy. V oblasti interpretace a využívání dat NOR je vyvíjen od roku 2000 specifický software SVOD (Software pro Vizualizaci Onkologických Dat) jako univerzální nástroj pro zviditelnění a analýzy populačních onkologických dat a dat onkologických registrů. Nabídkou webového portálu lze trvale zpřístupnit veškeré epidemiologické údaje NOR od roku 1977 pro všechny onkologické diagnózy. Toto softwarové zpřehlednění více než 1,7 milionu případů anonymizovaných onkologických záznamů za více než čtvrtstoletí je významným úspěchem české onkologie a informatiky, které snese nejnáročnější mezinárodní srovnání. Na zasedání výboru dne 20.9. 2005 přebral výbor ČOS garanci nad dalším vývojem SVOD a jeho využíváním v ČR a zahraničí.

Europacolon

Europacolon

Stránky nezávislé neziskové organizace věnující se karcinomu tlustého střeva a rekta. Jedná se o evropskou organizaci, která si klade za cíl spojit pacienty, lékaře, ošetřovatele, politiky, média a veřejnost v boji s kolorektálním karcinomem.

Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku

Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku

Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku (ECCA – European Cervical Cancer Association) byla založena v roce 2002 na popud 15 různých organizací z celé Evropy, a to charitativních organizací zaměřených na nádorová onemocnění, onkologických pracovišť, fakultních nemocnic a osvětových zdravotnických organizací. ECCA byla ustavena za účelem koordinace celoevropského osvětového zdravotnického programu, který má zvýšit informovanost o karcinomu děložního čípku a o možnostech jeho prevence. Web přináší informace o Evropské asociaci pro prevenci karcinomu děložního čípku, jejích členech a programech.

Mammahelp.cz

Mammahelp.cz

Stránky Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, nevládní neziskové organizace celostátního charakteru, která sdružuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Sdružení bylo založeno v roce 1999, provozuje síť Mamma Help center a personálně zajišťuje provoz Avon Linky proti rakovině prsu. Stránky obsahují interaktivní mapy s přehledem zdravotnických zařízení, diagnostikých center a genetických pracovišť, informace o akcích a projektech sdružení, včetně rekondičních pobytů; najdete zde informace pro prevenci i informace o nemoci samotné a její léčbě. Stránky nabízejí i online poradnu, bulletin a další informace.

Nekuřák.cz

Nekuřák.cz

Diskusní portál o (ne)kouření. Obsahuje i seznam poraden pro odvykání kouření, informace o nádorech plic, iniciativy proti kouření, osvětové materiály a další informace včetně seznamu nekuřáckých restaurací v ČR.

Nenechám se vyloučit ze svého životního zápasu

Nenechám se vyloučit ze svého životního zápasu

Web osvětové kampaně, jejímž cílem je upozornit veřejnost na nutnost prevence rakoviny tlustého střeva formou včasného vyšetření. Právě včasný záchyt onemocnění může prodloužit život nemocného nebo vést dokonce k vyléčení. Slavné osobnosti, jako Antonín Panenka nebo Valerie Zawadská se staly tváří kampaně na podporu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, protože se snaží upozornit na tuto problematiku. Neztrácejte čas. Jestliže Vám je více, než 50, zajděte si na kolonoskopické vyšetření. Může Vám to zachránit život!

Onkomaják

Onkomaják

Web občanského sdružení ONKOMAJÁK, jehož hlavním cílem je seznamovat s možnostmi, které má každý občan naší republiky, který onemocní rakovinou, přináší především informace o aktuálních osvětových a preventivních programech a akcích a podpoře známých osobností.

Prevencenadoru.cz

Prevencenadoru.cz

Předkladatel projektu a odborný garant stránek je Masarykův onkologický ústav v Brně. Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno jsou k dispozici informace k onkoprevenci pro veřejnost. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu. Stránky obsahují rozsáhlé informace o prevenci nádorů prsu, včetně návodu na samovyšetření prsu, popisu rizik vzniku nádoru a další informace, o nádorech ledvin a močového měchýře a jeho prevenci, o nádorech děložního čípku, dělohy a vaječníků a o jejich předcházení. Obsahuje i informace o prevenci nádorů varlat, včetně návodu na samovyšetření, a další informace o této diagnóze a o nádoru prostaty a popis rizik jeho vzniku. Dále je zde část věnovaná prevenci nádorů kůže, informacím o rizikových faktorech nádorů hlavy a krku a osahuje i rozsáhlé informace o prevenci zhoubných nádorů plic s důrazem na prevenci. Samostatnou kapitolou jsou informace o prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku a nádorů žaludku, včetně informací o vyšetřeních tlustého střeva a odpovědí na nejčastější otázky.

Program cervikálního screeningu v České republice

Program cervikálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program cervikálního screeningu v České republice. Stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny děložního čípku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s cervikálním screeningem v České republice. Stránky obsahují informace o onkologické prevenci pro všechny ženy. Odborníci zde najdou informace o epidemiologii karcinomu hrdla děložního v České republice, výběr z odborné literatury a přehled legislativy související s cervikálním screeningem, formuláře pro cytologické laboratoře, formuláře pro ošetřující gynekology a informace o elektronickém sběru dat programu cervikálního screeningu v ČR.

Program kolorektálního screeningu v České republice

Program kolorektálního screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu s názvem Program kolorektálního screeningu v České republice. Tyto stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny tlustého střeva a konečníku a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících s kolorektálním screeningem v České republice.

Program mamografického screeningu v České republice

Program mamografického screeningu v České republice

Oficiální stránky projektu Program mamografického screeningu v České republice. Stránky jsou členěny na část pro lékaře a na část pro veřejnost. Hlavní část se věnuje Mamografickému screeningu, přináší také mapu a seznam screeningových center.

Řetěz lásky k dětem

Řetěz lásky k dětem

Projekt proti dětskému kouření. Základním úkolem projektu Řetěz lásky je ochránit děti od tabáku. Stránky projektu obsahují Chartu na obranu dětí proti tabáku, informace o knihách, články, studie, videosekvence a osvětové materiály zaměřené proti dětskému kouření. ČOS bojuje proti kouření dětí a podporuje většinu požadavků prezentovaného projektu.

STŘEVO-TOUR

STŘEVO-TOUR

Webové stránky osvětové kampaně, kterou připravuje občanské sdružení Onkomaják, je zaměřená na zvýšení povědomí o prevenci a včasné odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku. Hlavní roli hraje obrovská maketa tlustého střeva, která navštívuje velká města České republiky.

vy+my společně proti rakovině tlustého střeva

vy+my společně proti rakovině tlustého střeva

Stránky otevřeného komunikačního projektu, který vznikl z iniciativy občanských sdružení České ILCO a ONKOMAJÁK. Jeho cílem je rozptýlení mýtů o rakovině tlustého střeva a konečníku, vytvoření platformy pro spolupráci a sjednocení aktivit různých subjektů zabývajících se tématikou kolorektálního karcinomu. Dlouhodobým úkolem projektu je poskytovat informace o správné, kvalitní a dostupné zdravotní péči a léčbě, vytvořit aktivní komunitu pacientů schopných a ochotných vzít osud do vlastních rukou, pomoci při sdílení zkušeností nemocných a jejich blízkých, nabízet podporu pacientům a jejich sdružením v diskuzi s médii, plátci, lékaři i státními orgány. 

Tuzemská konferenční abstrakta

GENOTOXICKÉ ÚČINKY CYTOSTATIK Z POHLEDU PRAXE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

Autoři: Hutař Ivan

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 390

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

PRO A PROTI SCREENINGU ZN PROSTATY, ČASNÝ ZÁCHYT A KDY NEUŠKODIT PACIENTŮM

Autoři: Matoušková Michaela; Hanuš Miroslav

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 406

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY FN BRNO 2014/ 2015 – PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Autoři: Potrepčiaková Stanislava; Klusáková Monika

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 392

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

VÝCHOVA K ONKOLOGICKÉ PREVENCI VE ŠKOLE

Autoři: Žaloudíková Iva

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 393

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

VÝCHOVA K ONKOLOGICKÉ PREVENCI NA INTERNETU

Autoři: Nováková Petra

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 394

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

SCREENING KARCINOMU PRSU U ŽEN S HEREDITÁRNÍM RIZIKEM VZNIKU KARCINOMU PRSU (NOSIČEK MUTACE GENŮ BRCA1/ 2)

Autoři: Schneiderová Monika

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: XII/ 373

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

SCREENING NÁDORŮ PANKREATU U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ – ZOBRAZOVACÍ MODALITY

Autoři: Standara Michal

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: XII/ 374

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

GYNEKOLOGICKÁ PREVENCE PŘED OPERACÍ A PO NÍ

Autoři: Zikán Michal

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: XII/ 375

Kategorie: Onkologická rizika a prevence; Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A PRŮBĚH SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČR PO ZAVEDENÍ ADRESNÉHO ZVANÍ

Autoři: Májek Ondřej; Dušek Ladislav; Ngo Ondřej; Suchánek Štěpán; Seifert Bohumil; Zavoral Miroslav

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 171

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

POSTOJE CÍLOVÉ SKUPINY KE SCREENINGOVÝM VYŠETŘENÍM KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Autoři: Ondráčková Monika; Kroupa Radek; Dolina Jan; Hep Aleš

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 172

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

DĚDIČNÉ PŘÍČINY NÁDORŮ TLUSTÉHO STŘEVA, DIAGNOSTIKA A PREVENCE

Autoři: Foretová Lenka; Hanousková Dita; Dvořáčková Blanka; Kuklová Jitka; Jurášková Zuzana; Macků Marcela; Pavlů Hana

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 173

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

MEDIÁLNÍ PODPORA SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Autoři: Ondřichová Lucie

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 300

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

PORADNA ZDRAVÉ VÝŽIVY A ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ V MOÚ – SOUČÁST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE

Autoři: Bartošová Zdeňka; Březková Veronika; Hrnčiříková Iva

Akce: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: I/ 285

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

VLIV VÝŽIVY NA VZNIK NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Autoři: Fiala Jindřich

Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 327

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

MÝTY A FAKTA VE VÝŽIVĚ

Autoři: Březková Veronika

Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 328

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

DIAGNÓZY KOLEM ZÁVISLOSTI NA TABÁKU, PASIVNÍ KOUŘENÍ (Z58.7) A LÉČBA

Autoři: Králíková Eva

Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 333

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

VODNÍ DÝMKY, E-CIGARETY A HARM REDUCTION V UŽÍVÁNÍ TABÁKU

Autoři: Králíková Eva

Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 334

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

NOVINKY V PREVENCI NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Autoři: Urbánková Pavla

Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 079

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

NÁRODNÍ PROGRAM SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Zavoral Miroslav; Suchánek Štěpán; Grega Tomáš; Májek Ondřej; Seifert Bohumil; Dušek Ladislav

Akce: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 127

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

LIEČBA FERTILITY, HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A HORMONÁLNA SUBSTITUČNÁ TERAPIA A RIZIKO VZNIKU KARCINÓMU PRSNÍKA

Autoři: Bella Vladimír; Zámečníková Erika

Akce: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Číslo abstraktu: 26

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Mastitis, obezita a rizika vzniku karcinóma prsníka

Autoři: Bella Vladimír; Zámečníková Erika

Akce: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Číslo abstraktu: 27

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

The paradigm in nephroblastoma: neoadjuvant chemotherapy or primary nephrectomy? Single center experience, 20 years of follow up

Autoři: Švojgr Karel; Pýcha Karel; Kodet Roman; Šmelhaus Vratislav; Koutecký Josef; Šnajdauf Jiří; Starý Jan; Mališ Josef

Akce: 2013 38th Congress ESMO a 17th Congress ECCO - 32nd ESTRO-účast ČR

Číslo abstraktu: 1625

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

POZDNÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY A JEJICH PREVENCE

Autoři: Bajčiová Viera; Kepák Tomáš

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 001

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

ALKOHOL JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR VZNIKU NÁDORŮ

Autoři: Čupka Jozef

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 002

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

SPÁNEK V PREVENCI RAKOVINY

Autoři: Hrubá Drahoslava

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 003

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE (NEJEN) V ONKOLOGII

Autoři: Hrubá Drahoslava

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 004

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

KOUŘENÍ JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR MALIGNIT

Autoři: Králíková Eva

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 008

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Familiární a hereditární riziko malignit. DĚDIČNÉ FORMY ZHOUBNÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ, MOŽNOSTI GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ A PREVENCE

Autoři: Navrátilová Marie; Hanousková Dita; Dvořáčková Blanka; Foretová Lenka

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 010

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

ÚSPĚCHY MAMMÁRNÍHO SCREENINGU V ČR A JEHO DOPAD NA LÉČEBNÉ VÝSLEDKY U KARCINOMU PRSU

Autoři: Neumanová Renata

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 011

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

INFORMAČNÍ PORTÁLY S ONKOLOGICKOU TEMATIKOU PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE A JEJICH PACIENTY A PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ A JEJICH RODINY

Autoři: Nováková Petra

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 012

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

TESTIKULÁRNÍ NÁDORY A NÁDORY PENISU - MOŽNOSTI PREVENCE

Autoři: Prošvic Petr

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 013

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

OBECNĚ O OČKOVÁNÍ A OČKOVÁNÍ PROTI INVAZIVNÍM PNEUMOKOKOVÝM INFEKCÍM

Autoři: Prymula Roman

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 014

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

SPOLUPRÁCE VPL A ONKOLOGA NA PREVENTIVNÍCH PROGRAMECH - CO MOHOU NABÍZET PACIENTŮM A SAMI SOBĚ?

Autoři: Skála Bohumil

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 016

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

KVALITA SCREENINGOVÉ KOLONOSKOPIE V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Suchánek Štěpán; Grega Tomáš; Vojtěchová Gabriela; Májek Ondřej; Dušek Ladislav; Zavoral Miroslav

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 017

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

ŠEST LET PREVENTIVNÍ ONKOLOGICKÉ AMBULANCE MOÚ - STATISTIKA V/2006-IV/20012

Autoři: Valíčková Alena; Konečná Eva; Bortlíček Zbyněk; Vyzula Rostislav; Sláma Ondřej

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 019

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

POHYBOVÁ AKTIVITA JAKO SOUČÁST ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Autoři: Vyhlídal Tomáš

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 020

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

NÁRODNÍ PROGRAM SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV

Autoři: Zavoral Miroslav; Suchánek Štěpán; Májek Ondřej; Seifert Bohumil; Dušek Ladislav

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 022

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

NAŠE ZKUŠENOSTI S VÝUKOU MEDIKŮ K NEKOUŘENÍ

Autoři: Hrubá Drahoslava; Šikolová Veronika

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 005

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

PRÁCA SESTRY PRI VYHLADÁVANÍ KOLOREKTÁLNEHO KARCINOMU

Autoři: Hudáková Zuzana

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 006

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

CHLORELLA PYRENOIDOSA V CHEMOPREVENCII EXPERIMENTÁLNEJ MAMÁRNEJ KARCINOGENÉZY U SAMÍC POTKANOV

Autoři: Kapinová Andrea; Kubatka Peter; Kajo Karol; Péč Martin; Stollárová Nadežda; Bojková Bianka; Kassayová Monika; Orendáš Peter

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 007

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

PREVENCE A LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ČR

Autoři: Králíková Eva

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 009

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

ČESKÉ ILCO A PREVENCE RAKOVINY

Autoři: Ředinová Marie

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 015

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU

Autoři: Šebestová Mariana; Jakubíčková Barbora ; Skřičková Jana

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 018

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Autoři: Zambo Iva

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 021

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

PROTIKUŘÁCKÉ AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINĚ NA MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU

Autoři: Hrnčiříková Iva; Šachlová Milana; Březková Veronika; Bartošová Zdeňka

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 031

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

ČASOPIS ONKO OKNO JE 18 LET PRŮVODCEM A SPOLEČNÍKEM ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Autoři: Šachlová Milana

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 032

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

MODERNÍ A BEZPEČNÁ APLIKACE CYTOSTATIK BEZ RIZIKA EXTRAVAZACÍ PICC KATETREM

Autoři: Kociánová Iveta

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 225

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Kam směřuje naše sekce, zpráva o činnosti

Autoři: Šachlová Milana

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 308v

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

VÝUKA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Autoři: Vranová Vilma

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 310

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

MÉDIA A ZÁVISLOST NA TABÁKU

Autoři: Ondřichová Lucie

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 311

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

OTÁZKY A ODPOVĚDI O PREVENCI RAKOVINY - video

Akce: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Číslo abstraktu: 314

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Vliv profylaktické mastektomie s rekonstrukcí na kvalitu života žen s BRCA pozitivitou

Autoři: Spurná Zuzana; Dražan Luboš; Dvorská Lenka

Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 001

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Chirurgická prevence karcinomu prsu u žen s dědičným rizikem.

Autoři: Dražan Luboš; Kubek Tomáš; Hýža Petr; Foretová Lenka; Veselý Jiří; Spurná Zuzana; Coufal Oldřich

Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 002

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Zárodečné mutace v genu CHEK2 u českých pacientů s nádorovou predispozicí.

Autoři: Macháčková Eva; Házová Jana; Vašíčková Petra; Sťahlová Hrabincová Eva; Navrátilová Marie; Svoboda Marek; Foretová Lenka

Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 005

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Onkologická prevence v komunitní péči.

Autoři: Marková Marie; Vorlíčková Hilda; Mrázková Jaroslava

Akce: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 010

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Liga proti rakovině Brno – náplň preventivní činnosti neziskové organizace.

Autoři: Hrnčiříková Iva; Březková Veronika; Šachlová Milana

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 172

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Zkušenosti s pilotní verzí nutričního screeningu v onkologických ambulancích v ČR.

Autoři: Šachlová Milana; Beneš Petr; Tomíška Miroslav; Maňásek Viktor; Holečková Petra; Pazdrová Gabriela; Krčmová Lenka

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 067

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Mamografický screening v ČR.

Autoři: Žižlavská Aranka; Rašínová Libuše

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 262

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Význam prevencie nádorového ochorenia prsníkov.

Autoři: Hudáková Zuzana; Novysedláková Mária

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 260

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Znalosti nelekárskych zdravotníckych pracovníkov – sestier o rizikových faktoroch karcinómu prsníka.

Autoři: Litvínová Anna; Schmidtová Zuzana

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 261

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

NutriAction – nutriční screening v onkologických ambulancích.

Autoři: Mošnová Václava; Šachlová Milana; Benešová Věra; Holečková Petra; Maňásek Viktor; Pazdrová Gabriela; Švébišová Hana; Tomíška Miroslav

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 212p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Doporučená péče o ženy s prokázanou mutací BRCA1/2, možnosti preventivních operací.

Autoři: Hanousková Dita; Dvořáčková Blanka; Navrátilová Marie; Svoboda Marek; Dražan Luboš; Foretová Lenka

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 277p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Co by měla žena vědět o prevenci nádorů prsu.

Autoři: Pokorná Štěpánka

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 289p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevence je lepší než léčba.

Autoři: Vránová Eva

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 284p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Potřeba edukace očima onkologicky nemocných pacientů.

Autoři: Kocourková Jana; Sýkorová Zuzana; Badurová Jana

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 280p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevence karcinomu prsu.

Autoři: Augustinová Božena

Akce: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 259

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Vyšetřování (dispenzarizace) žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu.

Autoři: Schneiderová Monika; Belanová Renata; Lidáková Jitka; Opletal Petr; Procházková Markéta; Rybníčková Sylva

Akce: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Číslo abstraktu: 003

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Co pozitivního přineslo zavedení MG screeningu karcinomu prsu v ČR

Autoři: Bartoňková Helena; Standara Michal

Akce: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Číslo abstraktu: 042

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Je kapslová koloskopie využitelná ve screeningu kolorektálního karcinomu?

Autoři: Lata Jan; Stibůrek Oldřich; Kunovská Magda

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 099

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Výsledky sledování osob s hereditární predispozicí k nádorům ve specializované ambulanci.

Autoři: Zimovjanová Martina; Novotný Jan; Petruželka Luboš; Pohlreich Petr; Kleibl Zdeněk

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 103

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

FAP registr - první výsledky.

Autoři: Novotný Aleš; Cyrany Jiří; Komárek Viktor; Stehlík Jiří; Urban Ondřej; Chroust Karel; FAP členové Pracovní skupiny pro

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 106

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Screening kolorektálního karcinomu v ČR.

Autoři: Zavoral Miroslav; Suchánek Štěpán; Frič Přemysl

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 118

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Význam informační podpory v programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Autoři: Májek Ondřej; Dušek Ladislav; Mužík Jan; Klimeš Daniel; Andres Pavel; Suchánek Štěpán; Zavoral Miroslav; Frič Přemysl

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 119

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Informace o programu screeningu kolorektálního karcinomu pro širokou veřejnost.

Autoři: Šlosserová Pavla

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 123

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Postoj verejnosti k prevencii kolorektálného karcinomu.

Autoři: Hudáková Zuzana

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 151

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v podmínkách JM kraje.

Autoři: Šachlová Milana

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 155

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Projekt Střevotour, který je součástí kampaně ´Zastavte kolorektální karcinom.´

Autoři: Šlosserová Pavla

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 157

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevence kolorektálního karcinomu.

Autoři: Vránová Eva

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 177p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Kolorektální karcinom - užití čínské medicíny v prevenci.

Autoři: Lazárková Marie

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 178p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Edukácia pacienta o spôsoboch ochrany pred vznikom malígneho melanómu.

Autoři: Hudáková Zuzana

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 183p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevencia kolorektálneho karcinómu z ošetrovateľského hľadiska.

Autoři: Lajdová Andrea; Uríčková Alena

Akce: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 184p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Edukací veřejnosti k časné diagnostice karcinomu prsu - zahraniční zkušenosti

Autoři: Mergancová Jindřiška

Akce: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Číslo abstraktu: 001

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Kontrola kvality ve screeningovém programu karcinomu prsu

Autoři: Pokorná Štěpánka; Hončíková I.

Akce: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Číslo abstraktu: 043

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Zhodnotenie úrovne informovanosti širokej laickej verejnosti o kolorektálnom karcinóme so zameraním na prevenciu.

Autoři: Gulášová I.; Bačíková Zuzana; Zacharová E.; Breza (1948-) Ján; Riedl Ivan; Kyasová M.

Akce: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Číslo abstraktu: p004

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Monitoring kvality center Národního programu screeningu karcinomu prsu

Autoři: Skovajsová Miroslava; Daneš Jan; Bartoňková Helena; Májek Ondřej; Klimeš Daniel; Dušek Ladislav

Akce: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 139

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Implementace datového auditu v Národním programu screeningu karcinomu prsu

Autoři: Májek Ondřej; Dušek Ladislav; Klimeš Daniel; Daneš Jan; Bartoňková Helena; Skovajsová Miroslava

Akce: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 140

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Vegetariánství - zdravý životní styl či spirituální potřeba?

Autoři: Kloparová Libuše; Dresslerová Jana

Akce: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 112p

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevencia karcinómu prsníka na univerzitách.

Autoři: Kvasnicová Zuzana; Schmidtová Zuzana

Akce: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 121

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevencia kolorektálneho karcinómu na univerzitách.

Autoři: Schmidtová Zuzana; Kvasnicová Zuzana

Akce: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 122

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Pohled na primární i sekundární prevenci onkologického onemocnění z úhlu pacientky.

Autoři: Tichá Pavla

Akce: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 118

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Seniorky a mamografický screening zkušenosti jednoho centra.

Autoři: Chudáček Zdeněk; Pěchotová Marcela

Akce: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 120

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Projekt „Využijte svého práva na preventivní prohlídky“. Dotazníkové šetření v rámci přednášek sdružení Mamma HELP pro zdravou ženskou populaci.

Autoři: Drexlerová Jana

Akce: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 119

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Dispenzarizace osob s hereditárním rizikem malignit– Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG.

Autoři: Foretová Lenka; Eckschlager Tomáš; Hajdúch Marián; Kleibl Zdeněk; Křepelová Anna; Minárik Marek; Novotný Jan; Plevová Pavlína; Pohlreich Petr

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 054

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Vícečetné malignity – jeden z důvodů trvalé dispenzarizace onkologicky nemocných.

Autoři: Novák Jiří; Bednaříková Markéta

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 056

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Užití nádorových markerů ve follow-up po radikální operaci pro kolorektální karcinom.

Autoři: Levý Miroslav; Lipská Ludmila; Visokai Vladimír; Topolčan Ondřej; Kormunda Stanislav

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 057

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Dispenzární model maligního melanomu na základě prognostických faktorů včetně stavu sentinelové uzliny.

Autoři: Fait Vuk; Kocák Ivo; Chrenko Vojtěch; Krejčí Eva

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 058

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii.

Autoři: Tomášek Jiří; Kiss Igor; Řehák Zdeněk; Halámková Jana; Mechl Marek; Andrašina Tomáš

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 059

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Riziko vzniku sekundárních malignit u pacientů léčených pro Hodgkinovu nemoc.

Autoři: Vyskočil Jiří; Komolíková L.; Novák Jiří; Vyzula Rostislav

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 077

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Potencionální riziko vzniku nádoru – radiační zátěž při diagnostickém ozařování v ČR.

Autoři: Válek Vlastimil; Borek P.

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 076

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Nespecifické záněty střevní jsou významnou a podceňovanou prekancerózou.

Autoři: Šerclová Zuzana; Antoš František

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 079

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Význam identifikace rizikových pacientů v oblasti výživy.

Autoři: Hrbková Danuše; Hamrová M.; Krčmová Lenka; Hanušová M.; Andrášková Věra; Zatloukalová H.; Urbancová H.; Anteková Jana; Tomíška Miroslav

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 080

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Zhoubné nádory – součást metabolického syndromu.

Autoři: Patera Josef; Dvořák Karel; Patera jr. J.

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 081

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Nevedomosť zdravotníkov – bariéra v prevencii nádorových ochorení?

Autoři: Schmidtová Zuzana; Kvasnicová Zuzana; Poledníková L.

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 017 (p207)

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Dispenzarizace pacientů s vícečetnými malignitami.

Autoři: Vítová Věra; Vítová Hana; Navrátilová Marie; Foretová Lenka

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 055 (p217)

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Zhoubné nádory ledvin v souvislosti s životním stylem a pracovním prostředím.

Autoři: Navrátilová Marie; Vítová Věra; Vítová Hana; Marečková Júlia ; Babičová Viera; Boris P.; Jarkovský Jiří; Pavlík Ivan; Foretová Lenka

Akce: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 078 (p218)

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Microarray in diagnostics of breast cancer

Autoři: Bendová Marie; Vernerová Zdeňka

Akce: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Číslo abstraktu: 009

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Metabolický syndrom a zhoubné nádory prsu.

Autoři: Patera Josef; Dvořák Karel; Patera jr. J.

Akce: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Číslo abstraktu: 010

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

PATIENTS AFTER GRAFTING AND SOLID TUMOURS - TREATMENT

Autoři: Brančíková Dagmar; Spurný Vladimír; Sláviková Miroslava; Mechl Zdeněk; Bednařík Otakar; Červená Renata; Slávik Marek

Akce: 2006 31st Congress ESMO - účast ČR

Číslo abstraktu: 962P

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Fytochemikálie s chemopreventivními a protinádorovými účinky

Autoři: Šimánek Václav

Akce: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 074

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Primární a sekundární prevence nádorů hlavy a krku

Autoři: Němeček Radim; Vyskočil Jiří

Akce: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Číslo abstraktu: 14

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevence neinfekčních onemocnění se zaměřením na onemocnění onkologická

Autoři: Šteflová Aneta

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 001

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Aktivity pacientských organizací v oblasti prevence nádorů prsu

Autoři: Drexlerová Jana; Jusková Z.

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 005

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT: edukační program pro výchovu žáků prvního stupně základních škol k nekouření

Autoři: Žaloudíková Iva; Hrubá Drahoslava

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 009

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Kouření u adolescentů: ověřování základních teoretických konstruktů transteoretického modelu behaviorálních změn

Autoři: Světlák Miroslav; Konečný Š.; Kukleta M.

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 010

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Primární a sekundární onkoprevence cílená na kouření – projekt „Típni to taky!“

Autoři: Hrnčiříková Iva; Svobodová Z.

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 011

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Má onkologický pacient zanechat kouření?

Autoři: Hrubá Drahoslava; Šachlová Milana

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 012

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Primární a sekundární onkoprevence cílená na výživové faktory – obezitu, projekt „Těžká sázka“

Autoři: Svobodová Z.; Hrnčiříková Iva

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 015

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Screeningové onkologické programy v primární péči

Autoři: Matějovská Kubešová Hana

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 018

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Mamografický screening v České republice: oficiální výsledky prvního roku projektu

Autoři: Svobodník Adam; Daneš Jan; Skovajsová Miroslava; Bartoňková Helena; Klimeš Daniel; Dušek Ladislav

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 019

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevence (screening) karcinomu prsu vysoce rizikových žen – východiska, limitace, vyšetřovací protokol MOU.

Autoři: Schneiderová Monika; Bartoňková Helena; Foretová Lenka; Palácová Markéta

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 020

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Přínos zařazení detekce vysoko-rizikových typů lidských papillomavirů do screeningového programu pro karcinom hrdla děložního

Autoři: Tachezy Ruth

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 029

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Screening a prevence v Moravskoslezském kraji z pohledu registru zhoubných nádorů

Autoři: Beška F.; Bluchová V.

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 030

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Zhoubné nádory prsu žen v Nizozemsku: trendy a souvislost s národním screeningovým programem

Autoři: van Dijck J.

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 033

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Dekubity, nejlepší je prevence.

Autoři: Hašková Libuše; Sýkorová Zuzana

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 209

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Prevence a screening onkologických onemocnění – úloha všeobecného praktického lékaře

Autoři: Skála Bohumil

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 003

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Současná léčba závislosti na tabáku v ČR

Autoři: Králíková Eva; Langrová K.

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 008

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Liga proti rakovině Praha v prevenci kuřáctví

Autoři: Palatinová A.; Vaňková Jana; Pradáčová Jarmila; Diensbier Zdeněk

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 013

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Screening kolorektálního karcinomu v České republice – současný stav

Autoři: Zavoral Miroslav

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 024

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Screening cervikálního karcinomu – současný stav a perspektivy

Autoři: Rob Lukáš

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 026

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Screening karcinomu děložního hrdla v České republice

Autoři: Kolářová Helena; Dörr Alfréd

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 027

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla z pohledu patologů

Autoři: Dušková Jaroslava; Povýšil Ctibor; Juliš I.; Horáček Jan

Akce: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 028

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Programy primární prevence

Autoři: Hrubá Drahoslava

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 01

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Praktický lékař a preventivní programy v onkologii

Autoři: Seifert Bohumil

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 02

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Komplexní preventivní onkologické prohlídky

Autoři: Čoupek Petr

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 03

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Možnosti onkologické prevence rizikových pacientek ve specializované ambulanci

Autoři: Palácová Markéta

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 05

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu – studie u 13 114 českých žen

Autoři: Svobodník Adam; Klimeš Daniel; Pecen Ladislav; Abrahámová Jitka; Skovajsová Miroslava; Bartoňková Helena; Novotný Jan; Dušek Ladislav; Vyzula Rostislav; Žaloudík Jan; autorů kolektiv

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 06

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

MOŽNOSTI PREVENCE KARCINOMU PRSU

Autoři: Pokorná Štěpánka

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 07

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Zpráva o stavu screeningu nádorů prsu v České republice

Autoři: Skovajsová Miroslava; Bartoňková Helena; Daneš Jan

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 08

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Mamografický screening MOÚ – výsledky za první rok (2002-2003)

Autoři: Bartoňková Helena; Daneš Jan; Skovajsová Miroslava; Svobodník Adam; Klimeš I.

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 09

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Screening sporadického kolorektálního karcinomu v České republice

Autoři: Zavoral Miroslav

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 10

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Dlouhodobý onkopreventivní program Ligy proti rakovině Praha

Autoři: Diensbier Zdeněk

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 11

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Úloha Ligy proti rakovině Brno v prevenci nádorových onemocnění

Autoři: Šachlová Milana

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 12

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Edukační centrum MOÚ

Autoři: Joukalová Zuzana; Puchriková H.

Akce: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Číslo abstraktu: 13

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Kompletní přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy