Zdroje informací

Členové psychoonkologické sekce vyhledali knihy, které doporučují lékařům pracujícím s onkologickým pacientem. Níže najdete také přehled časopisů, které se specializují na psychoonkologii, jedná se o výpisy relevantních zdrojů. Pro úplné informace navštivte, prosím, prohledatelné databáze knih, časopisů a konferenčních abstrakt.

Sekce psychoonkologie doporučuje:

Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum

Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum

Autoři: Elena Gurková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2011
Stránky: 224
ISBN: 978-80-247-3625-9

Interkulturní psychologie

Interkulturní psychologie

Autoři: Jan Průcha
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2007
Stránky: 224
ISBN: 978-80-7367-280-5

Když Dinosaurům někdo umře

Když Dinosaurům někdo umře

Autoři: Laura Krasny Brownová; Marc Brown
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2010
Stránky: 32
ISBN:

Konziliární psychiatrie.

Konziliární psychiatrie.

Autoři: Erik Herman; Ján Praško; Dagmar Seifertová
Místo: Praha
Nakladatelství: koedice Galén - Medi
Rok: 2007
Stránky: 624
ISBN: 978-80-903708-9-0

Pomoc pacientům při zvládání rakoviny

Pomoc pacientům při zvládání rakoviny

Autoři: Arthut M. Nezu; Christine Maguth Nezuová; Tomáš Kohoutek; Marcela Uhrová; Stephany H. Friedmanová; Shirley Faddisová; Peter S. Houts
Místo: Praha
Nakladatelství: Společnost pro odbornou literaturu
Rok: 2006
Stránky: 312
ISBN: 80-7364-000-7

Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Jak správně nakopnout raka.

Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Jak správně nakopnout raka.

Autoři: Jana Karešová
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2010
Stránky: 144
ISBN: 978-80-7345-217-9

Příručka KOMUNIKACE PRO LÉKAŘE. Jak získat důvěru pacienta

Příručka KOMUNIKACE PRO LÉKAŘE. Jak získat důvěru pacienta

Autoři: Peter Tate
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2005
Stránky: 164
ISBN: 80-247-0911-2

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4. ročník

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty 4. ročník

Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2008
Stránky: 140
ISBN: 978-80-247-2831-5

PSYCHOONKOLOGIE

PSYCHOONKOLOGIE

Autoři: Volker Tschuschke; Lucie Simonová
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2004
Stránky: 216
ISBN: 80-7178-826-0

Psychoonkologie v praxi

Psychoonkologie v praxi

Autoři: G. Angenedt; U. Schütze– Kreilkamp; Volker Tschuschke
Místo: Praha
Nakladatelství: Portál
Rok: 2010
Stránky: 328
ISBN: 978-80-7367-781-7

Sociální práce v hospicu a paliativní péče

Sociální práce v hospicu a paliativní péče

Autoři: Ute Student; Albert Mühlum; Christoph Student; Marek Zikmund
Místo: Praha
Nakladatelství: H&H Vyšehradská, s.r.o.,
Rok: 2006
Stránky: 162
ISBN: 80-7319-059-1

The Psychoimmunology of Cancer

The Psychoimmunology of Cancer

Autoři: Claire Lewis; Rosalind O'Brien; Jennifer Barraclough
Místo: USA
Nakladatelství: Oxford University Press
Rok: 2002
Stránky: 284
ISBN: 978-0192630605

Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?

Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?

Iniciátorka a propagátorka hospicového hnutí v České republice - MUDr. Marie Svatošová - je bestselleristkou Karmelitánského nakladatelství. Na otázku, proč svou novou knihu "Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?" nabídla Gradě, odpovídá: "Chci zkušenosti, posbírané v průběhu své profesní dráhy, předat všem - zdravotníkům i nezdravotníkům, věřícím i nevěřícím -, protože každý se s velkou pravděpodobností jednoho dne ocitne v roli osoby doprovázející vážně nemocného. Pak mu moje zkušenosti s diagnostikou a uspokojováním duchovních potřeb přijdou vhod. O nich se u nás málo přemýšlí, málo hovoří, i málo píše. V této oblasti jsou dezorientovaní mnozí zdravotníci, ale v důsledku dlouhodobé ateistické výchovy je zmatená a mnoha předsudky zatížená i velká část české populace.
Autoři: Marie Svatošová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2012
Stránky: 112
ISBN: 978-80-247-4107-9

Zdravotnická psychologie

Zdravotnická psychologie

Autoři: E. Zacharová; Markéta Hermanová; J. Šrámková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2007
Stránky: 232
ISBN: 978-80-247-2068

Kompletní přehled onkologických knih je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Časopisy specializující se na psychoonkologii

Journal of Clinical Psycho-Oncology

Journal of Clinical Psycho-Oncology

online 2002-2005,Časopis v ruském jazyce s abstrakty v angličtině, ukončeno, původní www nedostupné
Vydavatel: National Research Center for Hematology (Moscow, Russia)
Periodicita:
ISSN:
ISSN (el.):

Journal of Psychosocial Oncology

Journal of Psychosocial Oncology

online archiv Vol.1 1983- ;The official journal of the Association of Oncology Social Work (United States)
Vydavatel: The Haworth Press, Inc.; Routledge, Taylor & Francis Group
Periodicita: 6 x za rok
ISSN: 0734-7332
ISSN (el.): 1540-7586

Onkologická péče

Onkologická péče

1997-2006 v tištěné formě, online od Vol.11 2007-2008 ukončeno
Vydavatel: Česká asociace sester, Sekce onkologická
Periodicita: 4 x za rok
ISSN: 1214-5602
ISSN (el.): 1802-7407

Palliative and Supportive Care

Palliative and Supportive Care

online archiv Vol.1 2003-
Vydavatel: Cambridge
Periodicita: 4 x za rok, od r. 2013 6x
ISSN: 1478-9515
ISSN (el.): 1478-9523

Psycho-Oncologie

Psycho-Oncologie

Vydavatel: Springer
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 1778-3798
ISSN (el.): 1778-381X

Psycho-Oncology

Psycho-Oncology

archiv online Vol.1 1992-, online verze 1996-
Vydavatel: Wiley InterScience
Periodicita: 4x, 1998-2002 6x, 2003-8x, 2004- 12x za rok plus Suppl.
ISSN: 1057-9249
ISSN (el.): 1099-1611

Revue Francophone de Psycho-Oncologie

Revue Francophone de Psycho-Oncologie

2002-, online archiv Vol.3 2004-2006, navazuje Psycho-Oncologie (1778-381X; 1778-3798) 2007- ,
Vydavatel: Springer Verlag France S.A.R.L.
Periodicita: 4 x za rok
ISSN: 1760-4133
ISSN (el.): 1765-2863

Supportive Care in Cancer

Supportive Care in Cancer

online archiv Vol.1 1993-
Vydavatel: Springer-Verlag Heidelberg
Periodicita: 6x za rok, Vol.9,10 8x, od 2001 8-15x
ISSN: 0941-4355
ISSN (el.): 1433-7339

Kompletní přehled onkologických časopisů je umístěn v části Celoživotní vzdělávání

Internetové stránky

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku

Centrum Masarykovy univerzity pro klinicky orientovaný výzkum kvality života nemocných dětského věku

Centrum MU pro klinicky orientovaný výzkum kvality života spolupracuje s Českou onkologickou společností v oblasti protinádorové prevence a tvorby edukačních materiálů pro odbornou a laickou veřejnost. Hlavním smyslem Centra je podporovat klinický výzkum kvality života, organizovat odborné semináře a provádět výuku pregraduálních i doktorských studentů a vytvářet informační a edukační materiály pro nemocné a jejich rodinné příslušníky. Centrum se zabývá psychologickými, emocionálními a sociálními aspekty léčby závažných, zpravidla chronických onemocnění (se zvláštním důrazem na onemocnění dětského věku), u nichž je významným faktorem nejen samotná terapie, ale i kvalita života pacienta v průběhu a po skončení léčby.

Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP

Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP

Přáním společnosti, která vzniká v únoru 2009 je na základě navazování a rozvíjení mezioborového dialogu vytvořit či zlepšit spolupráci lékařů/dalších zdravotnických pracovníků a nemocničních kaplanů v rámci multidisciplinárních týmů, a tak dosáhnout zkvalitnění celkové péče o pacienty i jejich blízké.

Mezinárodní Psycho-onkologická společnost

Mezinárodní Psycho-onkologická společnost

International Psycho-Oncology Society (IPOS). Společnost byla založena v roce 1984 s cílem multioborové mezinárodní komunikace na téma kliniky, výzkumu a vzdělávání v psychoonkologii.

Kompletní přehled odkazů je umístěn v části Informace pro praxi

Přehled onkologických tuzemských konferenčních abstrakt  je umístěn v části Kongresy