Adresář ČOS

Počet nalezených položek: 956

Stránka:  , 1 , 2 ... 47 , 48následujícína konec

MUDr. Václav Abrahám

Radioterapeutické oddělení Nemocnice Pelhřimov

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologické oddělení a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Sekce ČOS: Sekce uroonkologie, Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky, Sekce pro nádory prsu, Sekce onkologické imunologie

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

LF MU a FN Brno, Interní hematoonkologická klinika

MUDr. Lukáš Adamčík

Chirurgické oddělení Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.

MUDr. Dagmar Adámková-Krákorová

FN u sv. Anny, radioterapeutické odd. a MOÚ KKOP
Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce pro nádory prsu

doc. MUDr. Jiří Adler (1945 -), CSc.

FN Brno, Tkáňová banka

Mgr. Lucia Alakšová

Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
Sekce ČOS: Sekce psychoonkologie

MUDr. Vicherková Anna

Interní odd. onkologická amb. SN Opava

MUDr. Milan Anton, CSc.

Masarykova univerzita a FN, Gynekologicko-porodnická klinika

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dermatovenrologická klinika FN Vinohrady
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

As. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Sekce ČOS: Sekce dermatoonkologie

MUDr. Soňa Argalacsová

Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce

MUDr. Vladimíra Arnetová

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

MUDr. Alexandra Aschermannová

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši
Sekce ČOS: Sekce pneumoonkologická

MUDr. Božena Augustinová, CSc.

MOÚ Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

doc. MUDr. René Aujeský, CSc

Neurochirurgická klinika FN a LF

MUDr. Lenka Babičková (Jakubíková)

FNB Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Urologická klinika UK 2.LF a FN Motol (dříve 1. LF UK a VFN)

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie, Sekce pediatrické onkologie, Sekce onkologické imunologie

MUDr. Eva Balážiová

1. LF UK Ústav biochemie a exp.onkologie
Sekce ČOS: Neuroonkologická sekce

Stránka:  , 1 , 2 ... 47 , 48následujícína konec