Prohlášení o střetu zájmů

  1. Vyberte jednu z těchto možností*
  2. Vyplňte pouze v případě, že jste zvolili v předchozím bodě druhou možnost.