Mapa komplexní onkologické péče ČR

Mapa zobrazuje Komplexní onkologická centra, Hematoonkologická centra a Dětská centra. Můžete si vyfiltrovat jen jeden druh, nebo si vybrat kraj. Po najetí na KOC, který vás zajímá, se vám zobrazí detailní informace, název centra, odkaz na stránky centra, prezentace centra i celé onkopéče v kraji  na NOP-Online.  Čísla v modrém kolečku značí, že v místě se KOC skládá z více pracovišť, v případě Prahy a Brna i že jde o více KOCů. Vyhledané informace se vám současně vypisují i pod mapkou.

Komplexních center je 13, hematologické malignity se léčí v 6 centrech a dětská centra jsou jen v Brně a v Praze.

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.

Pracoviště:

 • Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice

Odkazy:

193 49.2037101000 16.6180231000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno poc

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Pracoviště:

 • Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole

Odkazy:

194 50.0743350000 14.3515880000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole poc
195 49.1757210000 16.5702900000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Pracoviště:

 • Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

Odkazy:

196 50.1975130000 15.8255700000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: prim. MUDr. Tomáš Kozák

Pracoviště:

 • FN Královské Vinohrady

Odkazy:

211 50.0755712000 14.4631879000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Pracoviště:

 • Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Odkazy:

198 49.5844310000 17.2399090000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: prim.MUDr.Vladimír Koza

Pracoviště:

 • Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Odkazy:

212 49.7629650000 13.3805860000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň hoc

Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze

Vedoucí: Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Pracoviště:

 • Ústav hematologie a krevní transfúze

Odkazy:

191 50.0737105000 14.4209712000 Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze hoc
209 50.0755712000 14.4631879000 KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří, PhD.

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Odkazy:

210 50.1980720000 15.8239966000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

Vedoucí: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Pracoviště:

 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice
 • Fakultní nemocnice Na Bulovce

Odkazy:

138 50.1156510000 14.4644820000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice Olomouc

Olomoucké onkologické centrum (OCOL) bylo ve Fakultní nemocnici v Olomouci (FNO) zřízeno v roce 1998 a potvrzeno statutem FNO schváleným Ministerstvem zdravotnictví ČR   v roce 2000.

Byla vypracována organizační struktura  Centra, nastoleny nové efektivnější způsoby spolupráce jednotlivých pracovišť majících co do činění s výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou  onkologických onemocnění. Cílem Centra, v jehož dalšímu rozvíjení došlo zejména v posledních létech, je sladit široký soubor onkologických aktivit již provozovaných, dále je rozšiřovat s přihlédnutím k pokrokových evropským standardům. Ve FN a LF UP je vybudována a stále zdokonalována široká vyspělá klinická, výzkumná i vzdělávací základna s obrovskou lidskou i materiální kapacitou pro boj proti zhoubným nádorům.

OCOL je díky vysoké odborné úrovni, šíři spektra odborností, komplexnosti přístrojového zázemí a úrovni vědecko-výzkumné činnosti nejkompetentnějším onkologickým pracovištěm v regionu střední a východní Moravy.

Odkazy:

141 49.5836777000 17.2382220000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: Prof. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice Plzeň

Odkazy:

142 49.7624660000 13.3802210000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Vedoucí: Doc. David Feltl, PhD., MBA

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Odkazy:

143 49.8267982000 18.1610808000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí: Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice v Motole

Odkazy:

213 50.0724157000 14.3436619000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole koc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Pracoviště:

 • Krajská nemocnice Liberec

Odkazy:

145 50.7703364000 15.0634343000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. koc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Vedoucí: prim. MUDr.Milan Kohoutek

Pracoviště:

 • Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s. Zlín

Odkazy:

214 49.2303320000 17.6937930000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín koc

Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Vedoucí: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Pracoviště:

 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice u svaté Anny

Odkazy:

224 49.1945308000 16.5890995000 Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny koc

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká

Pracoviště:

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odkazy:

215 50.6812598000 14.0223751000 Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Václav Janovský

Pracoviště:

 • Nemocnice České Budějovice, a.s.

Odkazy:

216 48.9609340000 14.4701310000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. koc
217 49.3975929000 15.5708801000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. koc

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.

Vedoucí: Doc. MUDr.Renata Soumarová,PhD., MBA

Pracoviště:

 • Onkologické centrum J. G. Mendela
 • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

Odkazy:

156 49.5889756000 18.0075702000 Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s. koc

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) ve spolupráci s Radiologickým centrem společnosti Multiscan, s.r.o.

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Pracoviště:

 • Radiologické centrum Multiscan, s.r.o.
 • Nemocnice Pardubice

Odkazy:

206 50.0301455000 15.7897490000 Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) ve spolupráci s Radiologickým centrem společnosti Multiscan, s.r.o. koc