Kalendář ČOS

Kalendář ČOS obsahuje termíny jednání výboru ČOS, výborů sekcí onkologické společnosti, Rady pro interpretaci dat NOR, jednání se zástupci pojišťoven a další pracovní setkání. Tuzemské i zahraniční odborné akce, kongresy a konference jsou obsaženy v kalendáři akcí.

3/2017

Předchozí Další

 1. Jednání výboru

  Datum: 14. 03. 2017 14:00:00 - 14. 03. 2017

  Místo: FN Motol

  Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Ryška, Študentová, Tesařová, Vorlíček
  Omluveni: Žaloudík
  Hosté:  --