Kalendář ČOS

Kalendář ČOS obsahuje termíny jednání výboru ČOS, výborů sekcí onkologické společnosti, Rady pro interpretaci dat NOR, jednání se zástupci pojišťoven a další pracovní setkání. Tuzemské i zahraniční odborné akce, kongresy a konference jsou obsaženy v kalendáři akcí.

5/2017

Předchozí Další

 1. Jednání zástupců ČOS a VZP

  Datum: 03. 05. 2017 - 03. 05. 2017

  Místo: Praha

  na téma prediktivní vyšetření a jejich indikace. 

 2. 26. setkání PSNPO při ČOS

  Datum: 10. 05. 2017 - 10. 05. 2017

  Místo:

  Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

  Přítomni: dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Tuček, dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
  Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka, M.Pokorný
  Omluveni: dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová
 3. Jednání výboru

  Datum: 16. 05. 2017 - 16. 05. 2017

  Místo: FN Motol

  Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček
  Omluveni: Büchler, Dušek, Petruželka, Ryška, Svoboda M., Žaloudík
  Hosté: --