Kalendář ČOS

Kalendář ČOS obsahuje termíny jednání výboru ČOS, výborů sekcí onkologické společnosti, Rady pro interpretaci dat NOR, jednání se zástupci pojišťoven a další pracovní setkání. Tuzemské i zahraniční odborné akce, kongresy a konference jsou obsaženy v kalendáři akcí.

2/2017

Předchozí Další

 1. 25. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

  Datum: 01. 02. 2017 - 01. 02. 2017

  Místo:

  Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

  Přítomni: dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Tuček, dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
  Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka, Bc.Kautská, M.Pokorný
  Omluveni: dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová