Kalendář ČOS

Kalendář ČOS obsahuje termíny jednání výboru ČOS, výborů sekcí onkologické společnosti, Rady pro interpretaci dat NOR, jednání se zástupci pojišťoven a další pracovní setkání. Tuzemské i zahraniční odborné akce, kongresy a konference jsou obsaženy v kalendáři akcí.

1/2017

Předchozí Další

  1. Jednání výboru

    Datum: 31. 01. 2017 14:00:00 - 31. 01. 2017

    Místo: FN Motol