Databáze onkologických časopisů

Zde najdete odkazy a stručnou informaci o časopisech s onkologickou tematikou. Časopisy si můžete zobrazit podle abecedy, tematicky, nebo podle stupně přístupu k plným textům. K dispozici je též vyhledávání podle slov z názvu časopisu a podle ISSN. Doplněny impakt faktory za rok 2013 (dle Thomson Reuters -ISI Web of Knowledge).

Uvedený „Impact factor“ je koeficient vycházející z citační analýzy a používaný k hodnocení významu vědeckých časopisů. Vyjadřuje počet citací článků v daném časopise za poslední dva roky, vydělený celkovým počtem článků, které v tomto časopise vyšly. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ISI IF za rok 2010. V odborném tisku probíhá diskuse o vhodnosti měření kvality časopisů s použitím impact faktoru. U tuzemských lékařských časopisů, které nejsou zastoupeny v Science Citation Index, je uveden IF z “Českého citačního rejstříku lékařských časopisů” (označeno za lomítkem zkratkou „/ČCR“) . Český citační index byl v rámci grantu MZ ČR spočítán experimentálně podobnou metodikou jako je tomu v ISI, ale pouze jednorázově pro rok 2000 a 2001.

  1. Štítky
  2. Přístup k textům zdarma
  3. Původ

Počet nalezených položek: 243

Stránka:  , 1 , 2 ... 12 , 13následujícína konec

Acta Oncologica

Acta Oncologica

archiv Vol.1 1963 -, též online verze od 2006
Vydavatel: Taylor and Francis Ltd, Informa Healthcare
Periodicita: 8x za rok
ISSN: 0284-186X
ISSN (el.): 1651-226X

Advances in Cancer Research

Advances in Cancer Research

archiv Vol. 1, 1953-
Vydavatel: Academic Press
Periodicita: nepravidelně
ISSN:
ISSN (el.): 0065-230X

American Journal of Cancer

American Journal of Cancer

archiv online 2002-2006,UKONČENO
Vydavatel: Adis International
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1175-6357
ISSN (el.):

American Journal of Cancer Research

American Journal of Cancer Research

Vol 1. 2011-
Vydavatel: E-CENTURY PUBLISHING CORP
Periodicita: 4x
ISSN: 2156-6976
ISSN (el.):

American Journal of Clinical Oncology: Cancer Clinical Trials

American Journal of Clinical Oncology: Cancer Clinical Trials

archiv 1978-1981 pod názvem Cancer clinical trials;1982- ,Online verze 1996-
Vydavatel: Lippincott Williams& Wilkins
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 0277-3732
ISSN (el.): 1537-453X

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

online archiv od Vol.80, 1959 -; Official journal of the American Trudeau Society, July 1959-June 1960; of the American Thoracic Society, July 1960-Dec. 1993
Vydavatel: American Thoracic Society
Periodicita: 24x za rok a Suppl.
ISSN: 1073-449X
ISSN (el.): 1535-4970

American Journal of Translational Research

American Journal of Translational Research

Vydavatel: E-CENTURY PUBLISHING CORP
Periodicita: 4x, od 2013 6x
ISSN: 1943-8141
ISSN (el.):

Analytical Cellular Pathology

Analytical Cellular Pathology

online archiv Vol. 13, 1997-; původně ISSN 2211-3428, 2211-3426: do r. 2010; navazoval na Cellular Oncology ISSN 1570-5870, 1875-8606)
Vydavatel: Springer, Amsterdam, IOS Pres, Hindawi Publ. Corp
Periodicita: 6x za rok, od 2010 různá
ISSN: 2210-7177
ISSN (el.): 2210-7185

Annals of Oncology

Annals of Oncology

archiv online Vol.1 1990 - , Official journal of the ESMO
Vydavatel: Oxford University Press
Periodicita: 6x, od 1997 12x za rok a Suppl.
ISSN: 0923-7534
ISSN (el.): 1569-8041

Annals of Surgical Oncology

Annals of Surgical Oncology

archiv online Vol.1 1994-
Vydavatel: Lippincott Williams & Wilkins, od 2004 Springer
Periodicita: 12x za rok, od 2011 13x a Suppl.
ISSN: 1068-9265
ISSN (el.): 1534-4681

Anti-Cancer Drug Design

Anti-Cancer Drug Design

1985-, online 1999-2001, 2002 sloučen s časopisem Oncology Research (0965-0407)
Vydavatel: Cognizant Communication Corporation (dříve Oxford University Press)
Periodicita: 12x za rok
ISSN: 0266-9536
ISSN (el.):

Anti-Cancer Drugs

Anti-Cancer Drugs

online archiv Vol.1 1990 -
Vydavatel: Lippincott Williams& Wilkins
Periodicita: 10x za rok a Suppl.
ISSN: 0959-4973
ISSN (el.): 1473-5741

Anticancer Research : international journal of cancer research and treatment

Anticancer Research : international journal of cancer research and treatment

1981-, online archiv 2004-
Vydavatel: International Institute of Anticancer
Periodicita: od 2009 12x
ISSN: 0250-7005
ISSN (el.): 1791-7530

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery

Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery

pod tímto názvem 1986-; pdf a abstrakta online od 1925-, online verze 1998-. Od r. 2013 pod názvem JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery
Vydavatel: American Medical Association
Periodicita: 12x za rok
ISSN: 0886-4470
ISSN (el.):

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

online archiv Vol. 12, 2011 pouze abstrakta, od 2012 plné texty -
Vydavatel: Asian Pacific Organization Cancer Prevention
Periodicita: 12x, od 2014 24x
ISSN: 1513-7368
ISSN (el.): 1513-7368

BBA - Reviews on Cancer Online Biochimica et Biophysica Acta / Reviews on cancer

BBA - Reviews on Cancer Online Biochimica et Biophysica Acta / Reviews on cancer

1947-74různé názvy, online archiv Vol.355 1974-, online verze 1997-
Vydavatel: od 1974- Elsevier Science
Periodicita: 4x za rok
ISSN: 0006-3002
ISSN (el.): 0304-419x

Birth Defects Research. Part B, Developmental and reproductive toxicology

Birth Defects Research. Part B, Developmental and reproductive toxicology

archiv online Vol.68 2003- Navazuje na Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis 1980-Suppl 1,2/2003(0270-3211)
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Periodicita: 6x za rok
ISSN: 1542-9733
ISSN (el.): 1542-9741

Blood

Blood

archiv online Vol.1 1946-, online verze 1997-
Vydavatel: American Society of Haematology
Periodicita: různá, 2009 - týdně
ISSN: 0006-4971
ISSN (el.): 1528-0020

Blood Cancer Journal

Blood Cancer Journal

elektronický časopis
Vydavatel: Nature Publishing Group
Periodicita: 12x
ISSN:
ISSN (el.): 2044-5385

BMC Cancer

BMC Cancer

archiv online Vol. 1 2001-
Vydavatel: BioMed Central Ltd, London
Periodicita: nepravidelně
ISSN:
ISSN (el.): 1471-2407

Stránka:  , 1 , 2 ... 12 , 13následujícína konec