Databáze onkologických knih

Zde najdete přehled knih s onkologickou tematikou, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Knížky si můžete zobrazit podle autorů, roku vydání nebo podle klíčových slov (štítků). Můžete také jednoduše vložit autora nebo část názvu knihy.  Přehled neobsahuje informační brožury určené pacientům, ty můžete najít v databázi brožur, včetně plného textu ke stažení, v části Linkos pro pacienty a jejich blízké.

  1. Autoři  2. Štítky

  3. Určení

Počet nalezených položek: 263

Stránka:  , 1 , 2 ... 13 , 14následujícína konec

Nádory hlavy a krku. Přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žlaz a kůže

Nádory hlavy a krku. Přehled diagnostiky a léčby maligních nádorů horních dýchacích a polykacích cest, hrtanu, slinných žlaz a kůže

Kolektiv převážně brněnských autorů připravil pod vedením editorů prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. a doc. MUDr. Pavla Smilka, Ph.D. monografii, která si klade za cíl vystihnout problematiku zhoubných nádorů hlavy a krku. Autoři usilovali o to, aby onkologie hlavy a krku byla podána komplexně, do dostatečné hloubky a přesto přehledně tak, aby byla k dispozici rychlá informace jak pro začínajícího lékaře, tak pro zkušené odborníky onkologie, ORL i lékaře hraničních oborů.Dílo je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékařů Masarykova onkologického ústavu, brněnské Kliniky otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Kliniky Plastické a estetické chirurgie, Středoevropského technologického institutu (CEITEC) a dalších brněnských pracovišť.
Autoři: Pavel Šlampa; Pavel Smilek
Rok: 2016
Stránky: 261
ISBN: 978-80-204-3743-3

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu.
Autoři: Radka Bužgová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 168
ISBN: 978-80-247-5402-4

Klinická nefrologie

Klinická nefrologie

Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním studijním materiálem pro studenty medicíny.
Autoři: Vladimír Tesař; Ondřej Viklický; ... a kol.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 560
ISBN: 978-80-247-4367-7

VLÁDKYNĚ VŠECH NEMOCÍ. Příběh rakoviny

VLÁDKYNĚ VŠECH NEMOCÍ. Příběh rakoviny

Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce. Výsledkem je úžasně poutavá kronika nemoci, s níž lidé žijí a umírají více než pět tisíc let. Životopis rakoviny začíná prvními doloženými zmínkami ve starověku, graduje epochální bitvou ve dvacátém století, kdy se lidé snažili nemoc vyléčit, ovládnout a porazit, a zatím končí radikálně novým pochopením její podstaty.
Autoři: Siddhartha Mukherjee (1970-)
Místo: Brno
Nakladatelství: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rok: 2015
Stránky: 580
ISBN: 9788021077614

Primární řasinky

Primární řasinky

První monografie na téma primárních řasinek v naší literatuře je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí.
Autoři: Josef Dvořák
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2015
Stránky: 160
ISBN: 9788020437303

Lékařská etika

Lékařská etika

Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky. Ve své práci autor vychází z mnohaletého studia filozofických východisek stojících v základu zdravotnické etiky i jejich praktických aplikací, v neposlední řadě též ze svých letitých zkušeností lékaře a univerzitního učitele.
Autoři: Jiří Šimek
Místo: Praha
Rok: 2015
Stránky: 224
ISBN: 978-80-247-5306-5

Koloskopie

Koloskopie

První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností.
Autoři: Přemysl Falt; Ondřej Urban; Petr Vítek; ... a kol.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 320
ISBN: 978-80-247-5284-6

Pohybové aktivity v dětské onkologii

Pohybové aktivity v dětské onkologii

Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii.
Autoři: Tomáš Vyhlídal; Ondřej Ješina (1980-); ... a kol.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Powerprint
Rok: 2015
Stránky: 191
ISBN: 8087994159

Geriatrická onkologie

Geriatrická onkologie

Kniha má sloužit jako zdroj komplexních informací o starším nemocném s onkologickým onemocněním. Je určena nejen onkologům, ale také neonkologicky zaměřeným specialistům a praktickým lékařům.
Autoři: Igor Kiss; Hana Matějovská Kubešová
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2015
Stránky: 440
ISBN: 978-80-204-3738-9

Novinky v digestivni endoskopii

Novinky v digestivni endoskopii

Digestivní endoskopie je fascinující disciplína svým rozsahem, stálou technickou i klinickou evolucí a dopadem u společensky nejzávažnějších gastroenterologických onemocnění.
Autoři: Julius Špičák; Ondřej Urban; ... a kol.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 256
ISBN: 978-80-247-5283-9

Vzácné nádory v onkologii

Vzácné nádory v onkologii

Kniha byla vyhodnocena výborem ČOS jako nejlepší knižní publikace roku 2015. Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje aktuální pohled na vzácná onkologická onemocnění, s nimiž se lékaři mohou ve své praxi setkat. Vzácné nádory představují jednu pětinu všech zhoubných nádorů. Celá polovina nemocných však na diagnózu vzácného zhoubného nádoru umírá. Symptomy vzácných nádorů jsou obdobné jako u nádorů častých. Je však nesmírně důležité věnovat pozornost odlišnostem, aby byla zajištěna časnější diagnostika a tím i vyšší úspěšnost léčby pacientů se vzácnými nádory.
Autoři: Kateřina Kubáčková
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2015
Stránky: 335
ISBN: 978-80-204-3658-0

Klinická farmacie II

Klinická farmacie II

Druhý díl úspěšné učebnice klinické farmacie je určen jak pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, tak i pro předatestační a postgraduální přípravu. Představuje účelně zpracovanou učebnici, kterou lze využít v běžné klinické praxi jak na lůžkových odděleních, tak i ambulancích při poskytování farmaceutické péče. Díky své přehlednosti ji mohou využít i další zdravotničtí pracovníci usilující o racionální farmakoterapii.
Autoři: Jiří Vlček (1954-); Magda Vytřísalová
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 256
ISBN: 978-80-247-4532-9

Kardioonkologie

Kardioonkologie

Publikace komplexně shrnuje mimořádně významnou problematiku na pomezí dvou velkých medicínských oborů – kardiologie a onkologie.
Autoři: Beáta Mladosievičová; ... a kol.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 208
ISBN: 978-80-247-4838-2

Anna a Anička - knížka pro děti

Anna a Anička - knížka pro děti

O životě na začátku a na konci.
Autoři: Martina Špinková
Místo: Praha
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2014
Stránky: 48
ISBN:

Psychosociální aspekty paliativní péče

Psychosociální aspekty paliativní péče

Publikace se obšírně věnuje paliativní péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v hospicích.
Autoři: Martin Kupka (1976-)
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 216
ISBN: 978-80-247-4650-0

Kapesní atlas hematologie

Kapesní atlas hematologie

Skvělá kniha, která je určena mladým lékařům, hematologům, internistům, laborantům ale i medikům.
Autoři: Torsten Haferlach; Ulrike Bacher; Harald Theml; Heinz Diem
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 232
ISBN: 978-80-247-4787-3

Diagnostická radiologie. Neuroradiologie

Diagnostická radiologie. Neuroradiologie

Kniha (s téměř 1700 obrázky) je zaměřená na široké spektrum čtenářů.
Autoři: Zdeněk Seidl; Manuela Vaněčková
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 528
ISBN: 978-80-247-4546-6

Hepatologie

Hepatologie

Předložené dílo je podobné monografii z roku 2010 a stejné je i jeho členění na dvě základní části: obecná část a speciální část.
Autoři: Jiří Ehrmann; Petr Hůlek
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 616, DVD
ISBN: 859-404-924-027-2

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století.
Autoři: Radek Ptáček; Petr Bartůněk 1939-
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 520
ISBN: 978-80-247-5471-0

Glioma Cell Biology

Glioma Cell Biology

Kniha je určena především pro vědce, klinické onkology, neurology a molekulární biology.
Autoři: Aleksi Šedo; Rolf Mentlein
Nakladatelství: Springer.
Rok: 2014
Stránky: 468 p. 56 illus., 52 illus. in color.
ISBN: 978-3-7091-1431-5

Stránka:  , 1 , 2 ... 13 , 14následujícína konec