Česká onkologická společnost ČLS JEP pro pacienty a jejich blízké (ISSN 1801-9951)

Kompletní informace o nemocích jsou důležitou součástí léčby.

Novinky

 • 30. 5. 2016 Prevence a včasné odhalení nádorů zažívacího traktu - video pro veřejnost

  Prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc., primářka gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně a předsedkyně Sekce preventnivní onkologie ČOS odpovídá na Vaše otázky o prevenci rakoviny tlustého střeva.

 • 26. 5. 2016 Prevence a včasná detekce gynekologických nádorů - vaše otázky

  Na vaše otázky na prevenci gynekologických zhoubných nádorů odpovídal MUDr. Petr Novák z Oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu Brno.

 • 23. 5. 2016 Genetická rizika vzniku rakoviny - vaše otázky

  Vaše otázky na genetická rizika vzniku rakoviny jsme položili MUDr. Marii Navrátilové, Ph.D. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu Brno.

 • 19. 5. 2016 Diagnostické metody a včasné odhalení zhoubných nádorů

  Proč nestačí k vyšetření prsu jen ultrazvuk? Jak je to se záchytem rakoviny plic pomocí RTG vyšetření? Jak moc je nebezpečné pro onkologického pacienta opakované a časté vyšetřování na CT a MRI? Na vaše otázky odpovídá MUDr. Monika Schneiderová z Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu Brno. 

 • 18. 5. 2016 Výživa v prevenci rakoviny

  Jak je to s vegetariánskou výživou a stačí si k uzeninám přidat zeleninu? Odpovídá prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc., předsedkyně Sekce preventivní onkologie. 

 • 16. 5. 2016 Prevence urologických zhoubných nádorů - video

  Otázky o prevenci urologických zhoubných nádorů zodpověděla během Brněnských onkologických dnů as. MUDr. Michaela Matoušková z Urocentra Praha.

 • 13. 5. 2016 Prevence a včasný záchyt karcinomu prsu - rozhovor

  Vaše otázky na téma prevence zhoubných nádorů prsu zodpověděla během Brněnských onkologických dnů prim. MUDr. Katarína Petráková Ph.D. z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Brno.

 • 11. 5. 2016 Prevence a časný záchyt zhoubných nádorů plic - video

  Vaše otázky zodpověděla během Brněnských onkologických dnů prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních z Fakultní nemocnice v Brně. Zítra přineseme odpovědi na otázky o prevenci a screeningu zhoubných nádorů prsu. 

 • 10. 5. 2016 Otázky a odpovědi o prevenci - Brněnské onkologické dny 2016

  I letos pro vás Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti připravila možnost zeptat se odborníků na prevenci a včasný záchyt zhoubných nádorů. Na letošních Brněnských onkologických dnech jsme přečetli odborníkům vaše otázky o prevenci, které jste zaslali před konferencí na Linkos. Odpovědi jsme pro vás natočili a tak si je můžete poslechnout. Dnes předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS vysvětluje, proč je důležité zaměřit se na prevenci a včasnou diagnostiku nádorů. Zítra přineseme odpovědi na otázky o prevenci zhoubných nádorů plic a průdušek. 

 • 11. 3. 2016 Poradna o prevenci

  Ptejte se na prevenci a včasné odhalení rakoviny v poradně na Linkos. Dotazy na téma prevence nádorů prsu, zažívacího traktu, plic a průdušek, nádorů u dětí a dospívajících a dědičnost zhoubných nádorů vám zodpovídají členové Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti. Ptáte se anonymně. 

více novinek | odebírat e-mailem