Onkologická pracoviště

Vyberte si kraj, ve kterém žijete, pokud vás zajímají solidní nádory u dospělých, vyberte "Komplexní onkologické centrum", pokud u dětí vyberte "Dětské onkologické centrum" a pokud jde o hematoonkologickou problematiku (lymfom / maligní lymfom, leukemie), vyberte "Hematoonkologické centrum". Zobrazí se Vám ikonky v místě, kde je komplexní péče, po najetí na ni uvidíte detailní informace o centru i odkazy na další informace o onkologické péči, ale i prevenci, ve vašem kraji. Vyhledané informace se vám současně vypisují i pod mapkou. Můžete použít i funkci street view a přemístěním žlutého panáčka do mapy se podívat, kam se chystáte.

Komplexních center je 13, ale některá se skládají z více pracovišť, nádory krve se léčí v 6 centrech a solidní i hematoonkologická nádory u dětí se léčí jen v Brně a v Praze.

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.

Pracoviště:

 • Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice

Odkazy:

193 49.2037101000 16.6180231000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno poc

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Pracoviště:

 • Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole

Odkazy:

194 50.0743350000 14.3515880000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole poc
195 49.1757210000 16.5702900000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Pracoviště:

 • Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

Odkazy:

196 50.1975130000 15.8255700000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: prim. MUDr. Tomáš Kozák

Pracoviště:

 • FN Královské Vinohrady

Odkazy:

211 50.0755712000 14.4631879000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Pracoviště:

 • Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Odkazy:

198 49.5844310000 17.2399090000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: prim.MUDr.Vladimír Koza

Pracoviště:

 • Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Odkazy:

212 49.7629650000 13.3805860000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň hoc

Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze

Vedoucí: Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Pracoviště:

 • Ústav hematologie a krevní transfúze

Odkazy:

191 50.0737105000 14.4209712000 Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze hoc
209 50.0755712000 14.4631879000 KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří, PhD.

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

Odkazy:

210 50.1980720000 15.8239966000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

Vedoucí: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Pracoviště:

 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice
 • Fakultní nemocnice Na Bulovce

Odkazy:

138 50.1156510000 14.4644820000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice Olomouc

Olomoucké onkologické centrum (OCOL) bylo ve Fakultní nemocnici v Olomouci (FNO) zřízeno v roce 1998 a potvrzeno statutem FNO schváleným Ministerstvem zdravotnictví ČR   v roce 2000.

Byla vypracována organizační struktura  Centra, nastoleny nové efektivnější způsoby spolupráce jednotlivých pracovišť majících co do činění s výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou  onkologických onemocnění. Cílem Centra, v jehož dalšímu rozvíjení došlo zejména v posledních létech, je sladit široký soubor onkologických aktivit již provozovaných, dále je rozšiřovat s přihlédnutím k pokrokových evropským standardům. Ve FN a LF UP je vybudována a stále zdokonalována široká vyspělá klinická, výzkumná i vzdělávací základna s obrovskou lidskou i materiální kapacitou pro boj proti zhoubným nádorům.

OCOL je díky vysoké odborné úrovni, šíři spektra odborností, komplexnosti přístrojového zázemí a úrovni vědecko-výzkumné činnosti nejkompetentnějším onkologickým pracovištěm v regionu střední a východní Moravy.

Odkazy:

141 49.5836777000 17.2382220000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: Prof. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice Plzeň

Odkazy:

142 49.7624660000 13.3802210000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Vedoucí: Doc. David Feltl, PhD., MBA

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Odkazy:

143 49.8267982000 18.1610808000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí: Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA

Pracoviště:

 • Fakultní nemocnice v Motole

Odkazy:

213 50.0724157000 14.3436619000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole koc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Pracoviště:

 • Krajská nemocnice Liberec

Odkazy:

145 50.7703364000 15.0634343000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. koc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Vedoucí: prim. MUDr.Milan Kohoutek

Pracoviště:

 • Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s. Zlín

Odkazy:

214 49.2303320000 17.6937930000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín koc

Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Vedoucí: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Pracoviště:

 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice u svaté Anny

Odkazy:

224 49.1945308000 16.5890995000 Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny koc

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká

Pracoviště:

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odkazy:

215 50.6812598000 14.0223751000 Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Václav Janovský

Pracoviště:

 • Nemocnice České Budějovice, a.s.

Odkazy:

216 48.9609340000 14.4701310000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. koc
217 49.3975929000 15.5708801000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. koc

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.

Vedoucí: Doc. MUDr.Renata Soumarová,PhD., MBA

Pracoviště:

 • Onkologické centrum J. G. Mendela
 • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně

Odkazy:

156 49.5889756000 18.0075702000 Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s. koc

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) ve spolupráci s Radiologickým centrem společnosti Multiscan, s.r.o.

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Pracoviště:

 • Radiologické centrum Multiscan, s.r.o.
 • Nemocnice Pardubice

Odkazy:

206 50.0301455000 15.7897490000 Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) ve spolupráci s Radiologickým centrem společnosti Multiscan, s.r.o. koc