Archiv: 30. 4. 2006, ročník: 19, číslo: Supplement flag

Obálka časopisu Klinická onkologie
Celé číslo v PDF

Téma: Hereditární nádorová onemocnění

Počet nalezených položek: 18

Úvodní slovo

Úvodní slovo

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 41-43.
Autoři: Foretová Lenka

Obecné

Hereditární etiologie nádorových onemocnění a význam genetického poradenství a testování v onkologii

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 44-47.
Klíčová slova: nádorová onemocnění, hereditární nádorové syndromy, genetické poradenství, genetické testování, prevence,
Autoři: Goetz Petr, Foretová Lenka, Puchmajerová Alena

Genetická predispozice ke vzniku maligního nádoru prsu

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 48-54.
Klíčová slova: BRCA1, BRCA2, genetická predispozice, nádor prsu, nádor ovaria
Autoři: Macháčková Eva, Plevová Pavlína, Lukešová Miroslava, Šilhánová Eva, Foretová Lenka

Výsledky testování BRCA1 a BRCA2 genů v molekulárně genetické laboratoři Masarykova onkologického ústavu

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 55-57.
Klíčová slova: BRCA1, BRCA2, genetická predispozice, nádor prsu, nádor ovaria
Autoři: Lukešová Miroslava, Macháčková Eva, Vašíčková Petra, Navrátilová Marie, Pavlů Hana, Urbánková V., Kuklová Jitka, Foretová Lenka

Varianty neznámého významu a intragenová přeskupení v genech BRCA1 a BRCA2

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 58-62.
Klíčová slova: BRCA1, BRCA2, varianty neznámého významu, sestřihové mutace, MLPA, intragenové přestavby
Autoři: Vašíčková Petra, Macháčková Eva, Lukešová Miroslava, Horký Ondřej, Pavlů Hana, Kuklová Jitka, Urbánková V., Foltánková Veronika, Navrátilová Marie, Foretová Lenka

Familiární adenomatózní polypóza – novinky v molekulární diagnostice

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 63-67.
Klíčová slova: Familiární adenomatózní polypóza, kolorektální karcinom, gen APC,genMYH,mutační analýza DNA
Autoři: Štekrová Jitka, Šulová M., Zídková K., Kleibl Zdeněk, Vandrovcová J., Kebrdlová Věra, Kotlas Jaroslav, Kohoutová Milada

Vzácné hereditární syndromy s vyšším rizikem vzniku nádorů

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 68-75.
Klíčová slova: nádory, hereditární predispozice, vzácné syndromy
Autoři: Plevová Pavlína, Šilhánová Eva, Foretová Lenka

Diagnostika Lynchova syndromu – nové geny a metody

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 76-81.
Klíčová slova: HNPCC, Lynchův syndrom, kolorektální karcinom, mikrosatelitová nestabilita
Autoři: Křepelová Anna, Pavlíková K., Plevová Pavlína

Dědičné formy nádorů ledvin – spektrum predispozičních genů a jejich testování

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 82-84.
Klíčová slova: karcinom ledviny, von Hippel-Lindauova choroba, tuberózní skleróza
Autoři: Křepelová Anna

Kasuistiky Li-Fraumeni syndromu: diagnostické a preventivní možnosti

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 85-87.
Klíčová slova: Li-Fraumeni syndrom, zárodečná mutace v genu TP53, hereditární predispozice k nádorům, genetické testování
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Petráková Katarína, Palácová Markéta, Kalábová Renata, Puchmajerová Alena, Novotná Kamila, Sedláček Zdeněk

Algoritmus preventivních vyšetření u geneticky podmíněných malignit

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 88-90.
Klíčová slova: Nosičky genetické mutace, screening, profylaktický chirurgický zákrok
Autoři: Petráková Katarína, Palácová Markéta, Foretová Lenka, Kalábová Renata

Úloha magnetické rezonance v mamologické prevenci u žen s dědičným rizikem nádoru prsu

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 91.
Klíčová slova: dědičné vysoké riziko karcinomu prsu, preventivní program, magnetická rezonance
Autoři: Schneiderová Monika, Bartoňková Helena

Profylaktická mastektomie a její indikace u rizikových žen

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 92-100.
Klíčová slova: profylactická mastektomie, indikace, rekonstrukce prsu
Autoři: Dražan Luboš

Preventivní péče o ženy s dědičným syndromem nádorů prsu/ovaria – výsledky dotazníkové studie, prevence na Masarykově onkologickém ústavu

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 101-104.
Klíčová slova: hereditární dispozice k nádorům prsu a ovaria, prevence, preventivní adnexektomie, profylaktická mastektomie
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Vítová Hana, Hanousková Dita, Dvořáčková Blanka, Kalábová Renata, Palácová Markéta, Schneiderová Monika, Petráková Katarína

Příloha č.1 - Clausův model k odhadu celoživotního kumulativního rizika vzniku nádorů prsu u žen s positivní rodinnou anamnézou

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 105-106.
Klíčová slova: Clausův model , rodinná anamnéza, nádory prsu

Příloha č.2 - Seznam genetických pracovišť, která mohou poskytnout genetické poradenství při podezření na hereditární formu nádorů

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 106-110.

Příloha č.3 - Lokalizace karcinomu, popř.jiná charakteristika nádoru

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 111-113.

Příloha č.4 - Doporučení mammologického sledování žen v Masarykově onkologickém ústavu podle celoživotního empirického rizika onemocnění nádorem prsu - určeného podle Clausových tabulek

Klinická onkologie. 2006; 19(Supplement): 114-118.

Se zaškrtnutými položkami: