Archiv: 10. 6. 2009, ročník: 22, číslo: Supplement 1 flag

Obálka časopisu Klinická onkologie
Celé číslo v PDF

Téma: Dispenzarizace dědičných nádorových syndromů

Počet nalezených položek: 25

Obecné

Editorial

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 3.

Seznam autorů a recenzentů

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 5.

Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevenci pro osoby s dědičným rizikem nádorů

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 6-7.

Syndrom hereditárního karcinomu prsu a ovarií

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 8-11.
Autoři: Plevová Pavlína, Novotný Jan, Petráková Katarína, Palácová Markéta, Kalábová Renata, Schneiderová Monika, Foretová Lenka

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom)

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 12-15.
Autoři: Plevová Pavlína, Novotný Jan, Šachlová Milana, Křepelová Anna, Foretová Lenka

Familiární adenomatózní polypóza

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 16-19.
Autoři: Plevová Pavlína, Štekrová Jitka, Kohoutová Milada, Novotný Jan, Šachlová Milana, Petráková Katarína, Foretová Lenka

Syndrom Li- Fraumeni

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 20-22.
Autoři: Plevová Pavlína, Krutílková Věra, Petráková Katarína, Palácová Markéta, Foretová Lenka, Novotný Jan

Von Hippel-Lindauova choroba

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 23-24.
Autoři: Plevová Pavlína, Novotný Jan, Křepelová Anna

Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 1 – syndrom MEN 1

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 25-27.
Autoři: Bendlová Běla, Dvořáková Šárka, Vlček Petr, Čáp 1953- Jan

Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 2 – syndrom MEN 2

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 28-31.
Autoři: Bendlová Běla, Dvořáková Šárka, Václavíková Eliška, Vlček Petr

Syndrom familiárního melanomu (s dysplastickými naevy či bez nich)

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 32-33.
Autoři: Foretová Lenka, Macháčková Eva, Šachlová Milana, Petráková Katarína, Palácová Markéta

Gorlinův syndrom

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 34-35.
Autoři: Plevová Pavlína, Krutílková Věra, Puchmajerová Alena, Foretová Lenka

Peutz- Jeghersův syndrom

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 36-37.
Autoři: Puchmajerová Alena, Vasovčák Peter, Křepelová Anna

Neurofibromatosis von Recklinghausen

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 38-44.
Autoři: Petrák B., Plevová Pavlína, Novotný Jan, Foretová Lenka

Přehled syndromů spojených s rizikem nádorů dětského věku

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 45-49.
Autoři: Krutílková Věra, Eckschlager Tomáš

Tuberózní skleróza

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 50-53.
Autoři: Vrtěl R., Fillipová H., Vodička R., Šantavá A., Curtisová V., Foretová Lenka

Hereditární pankreatitida

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 54-55.
Autoři: Koudová Monika, Kotalová R., Špičák Julius, Macek jr. Milan

Cowdenův syndrom

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 56-57.
Autoři: Puchmajerová Alena, Vasovčák Peter, Křepelová Anna, Plevová Pavlína

Doporučení k provedení profylaktické operace pro snížení rizika gynekologických malignit u žen s hereditárním rizikem

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 58-59.
Autoři: Zikán Michal, Kalábová Renata

Současné vyšetřovací metody v diagnostice a sledování familiárních polypóz. Vyšetření tenkého střeva

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 60-64.
Klíčová slova: familiární polypózní syndromy – kapslová endoskopie – intraoperační endoskopie – balónková enteroskopie
Autoři: Klímová K., Trna Jan, Tomášek Jiří

Limitace genetického testování v onkologii

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 65-68.
Klíčová slova: genetické testování – mutace – geny
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Macháčková Eva

Předpoklady pro preimplantační genetickou diagnostiku (PGD) u nosičů mutací v nádorových predispozičních genech

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 69-74.
Klíčová slova: preimplantační genetická diagnostika – dědičné nádorové syndromy – fertilizace in vitro –ovariální hyperstimulace
Autoři: Hüttelová R., Kleibl Zdeněk, Řezáčová Jitka, Krutílková Věra, Foretová Lenka, Novotný Jan, Kotlas Jaroslav, Zikán Michal, Pohlreich Petr

Komentář: Preimplantační genetická diagnostika

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 75.
Autoři: Baxová A., Martásek Pavel

Komentář: Možnosti asistované reprodukce při kontrole přenosu rizikových genů na děti

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 76.
Autoři: Crha I.

Komentář: Preimplantační genetická diagnostika

Klinická onkologie. 2009; 22(Supplement 1): 77.
Autoři: Goetz Petr

Se zaškrtnutými položkami: