Archiv: 15. 2. 2013, ročník: 26, číslo: 1 flag

Počet nalezených položek: 15

Úvodní slovo

Editorial

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 5.
Autoři: Fait Vuk, Svoboda Marek

Přehled

Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 11-18. DOI: 10.14735/amko201311.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, inhibitory proteazomu, bortezomib, carfilzomib, marizomib, MLN9708
Autoři: Bešše (Kubiczková) Lenka, Matějíková Jana, Sedlaříková Lenka, Kryukov Fedor, Hájek Roman, Ševčíková Sabina

Germinatívne nádory pineálnej oblasti: prehľad

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 19-24. DOI: 10.14735/amko201319.
Klíčová slova: pinealóm, germinóm, mozgové nádory, diagnóza, liečba
Autoři: Miškovská Věra, Ušáková Vanda, Vertákova-Krakovská Bibiana, Mriňáková Bela, Lehotská Viera, Chorváth Martin, Rychlý Boris, Šteňo Juraj, Ondruš Dalibor

Původní práce

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem – zkušenosti laboratorního pracoviště

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 25-30. DOI: 10.14735/amko201325.
Klíčová slova: kolorektální nádory, KRAS, BRAF, cílená terapie, monoklonální protilátky, molekulární diagnostika
Autoři: Robešová Blanka, Bajerová Monika, Vašíková Alžběta, Ostřížková Lenka, Hausnerová Jitka, Kyclová Jitka, Pospíšilová Šárka, Mayer Jiří, Dvořáková (Králová) Dana

Primární rakovina žlučníku diagnoastikovaná pooperačně po elektivní a hospitalizační cholecystektomii

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 31-34. DOI: 10.14735/amko201331.
Klíčová slova: žlučník, nádor, karcinom, cholecystektomie
Autoři: Ioannidis Orestis, Paraskevas George, Varnalidis Ioannis, Ntoumpara Maria, Tsigkriki Lamprini, Gatzos Stergios, Malakozis Simeon G., Papapostolou Dimitrios, Papadopoulou Athina, Makrantonakis Apostolos, Makrantonakis Nikolaos

Chirurgie plicních metastáz

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 35-41. DOI: 10.14735/amko201335.
Klíčová slova: plíce, nádory, metastazektomie, prognóza, přežití
Autoři: Szkorupa Marek, Bohanes Tomáš, Neoral Čestmír, Chudáček Josef, Langová Kateřina

Kazuistika

Maligní melanom léčený intenzivní chemoterapií, podobnost histologického obrazu maligního melanomu a nádorů měkkých tkání, kazuistika pacientky

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 42-46. DOI: 10.14735/amko201342.
Klíčová slova: maligní melanom, rhabdomyosarkom, imunohistochemie, cytogenetika, PAX7-FKHR, chemoterapie
Autoři: Bílek Ondřej, Tuček Štěpán, Veselý Karel, Fabián Pavel, Robešová Blanka, Adámková-Krákorová Dagmar, Lakomý Radek, Svoboda Marek, Jurečková Andrea, Halámková Jana, Králová Jana, Šikulíncová Lucia, Podhorec Ján, Tomášek Jiří, Kiss Igor, Vyzula Rostislav

Hepatotoxicita po cyproteron acetátu v léčbě karcinomu prostaty – kazuistika

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 47-48. DOI: 10.14735/amko201347.
Klíčová slova: kazuistika, hepatotoxicita, nežádoucí účinek léčiv, antiandrogen, cyproteron-acetát
Autoři: Vodička Martin, Šálek Tomáš, Röderová Eva, Černý Dalibor

Recidivující krvácení z jater a hemoperitoneum jako následek masivního postižení AL amyloidózou: popis případu a přehled literatury

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 49-52. DOI: 10.14735/amko201349.
Klíčová slova: amyloidóza, hemoperitoneum, hemangiosarkom, výpočetní tomografie, B-příznaky
Autoři: Szturz Petr, Kyclová Jitka, Moulis Mojmír, Navrátil Milan, Adam Zdeněk, Vaníček Jiří, Mayer Jiří

Aktualizy z registrů

Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 53-54.
Autoři: Pochop Lukáš, Hejduk Karel

Aktuality v onkologii

Další linie cílené léčby u nemocných s metastatickým renálním karcinomem s progresí na léčbě pazopanibem: expertní stanovisko České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 55-57.
Autoři: Büchler Tomáš, Fínek Jindřich, Hájek Jaroslav, Kocák Ivo, Kubáčková Kateřina, Lakomý Radek, Melichar Bohuslav, Petruželka Luboš, Poprach Alexandr, Puzanov Igor, Šiffnerová Hana, Tomášek Jiří, Vyzula Rostislav, Zemanová Milada

Onkologická společnost

Informace z České onkologické společnosti

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 57.

Informace

Tematický seznam publikací vydaných v Klinické onkologii v roce 2012

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 58-60.

Instrukce pro autory – příprava příspěvku k publikování v časopisu Klinická onkologie

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 62-67.

Instrukce pro autory – odeslání příspěvku k publikování v časopisu Klinická onkologie

Klinická onkologie. 2013; 26(1): 65-66.

Se zaškrtnutými položkami: