Archiv: 15. 8. 2014, ročník: 27, číslo: 4 flag

Počet nalezených položek: 15

Úvodní slovo

Editorial: Aktuality z odborného tisku

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 231.
Autoři: Svoboda Marek

Přehled

Předpokládaná účinnost HPV vakcinace v profylaxi nongenitálních karcinomů

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 239-246. DOI: 10.14735/amko2014239.
Klíčová slova: lidský papilomavirus – rakovina anu – rakovina penisu – karcinomy hlavy a krku – rakovina jícnu – rakovina plic – kolorektální karcinom – rekurentní respiratorní papilomatóza
Autoři: Sehnal Borek, Vojáčková Naděžda, Driák Daniel, Kmoníčková Emanuela, Vaňousová Daniela, Maxová Kateřina, Neumannová Helena, Sláma Jiří

Brazilský příběh mutace p53 R337H

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 247-254. DOI: 10.14735/amko2014247.
Klíčová slova: Li- Fraumeniho syndrom – adrenokortikální karcinomy – gen p53 – R337H
Autoři: Šmardová Jana, Koptíková Jana

Původní práce

Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem – data z reálné klinické praxe v České republice

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 255-260. DOI: 10.14735/amko2014255.
Klíčová slova: náklady na léky – cílená molekulární terapie – bevacizumab – antitumorózní látky – kolorektální nádory
Autoři: Hradecká Irena, Říhová Barbora, Horová Renata, Demlová Regina

Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 261-268. DOI: 10.14735/amko2014261.
Klíčová slova: výživový stav – nutriční riziko – karcinom plic – systémová zánětlivá odezva
Autoři: Illa Petr, Tomíšková Marcela, Skřičková Jana

Vzťah medzi sérovou hladinou karboanhydrázy IX, hypoxiou a rádiorezistenciou nádorov hlavy a krku

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 269-275. DOI: 10.14735/amko2014269.
Klíčová slova: nádory hlavy a krku – hypoxia – karboanhydráza IX – rádioterapia – reziduálny nádor
Autoři: Rosenberg Viktor , Pastoreková Silvia, Zaťovičová Miriam, Slezák Peter, Waczulíková Iveta, Švec Juraj

Vliv anakinry na cytokinové profily a profily lymfocytů/ monocytů u pacienta s Erdheim-Chesterovou nemocí

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 276-282. DOI: 10.14735/amko2014276.
Klíčová slova: Erdheim- Chesterova nemoc – anakinra – cytokiny – průtoková cytometrie – FACS array
Autoři: Ševčíková Sabina, Bešše (Kubiczková) Lenka, Sedlaříková Lenka, Říhová (Kovářová) Lucie, Kryukov Fedor, Szturz Petr, Hájek Roman, Pour Luděk, Adam Zdeněk

Kazuistika

Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou tomografií pro diagnózu synchronních nádorů

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 283-286. DOI: 10.14735/amko2014283.
Klíčová slova: PET/CT – synchronní tumory – multidisciplinární péče
Autoři: Garcheva Marina, Zlatareva Dora, Gocheva L.

Paraneoplastická vaskulitída u pacientky s karcinómom krčku maternice

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 287-290. DOI: 10.14735/amko2014287.
Klíčová slova: karcinóm krčka maternice – paraneoplastický syndróm – vaskulitída – angiografia
Autoři: Kohútek Filip, Rosík Andrej, Izák Nikola, Tamášová Mária, Bystrický Branislav

Informace

Informace z České onkologické společnosti

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 286.

Sdělení

Akupunktura v léčbě symptomů onkologického onemocnění v západním světě

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 291-293.
Klíčová slova: akupunktura – tradiční čínská medicína – onkologie – onkologický – nauzea – zvracení – bolest
Autoři: Dymáčková Radana, Sláma Ondřej

Dendritické buněčné vakcíny proti nemalobuněčnému karcinomu plic – nová terapeutická alternativa

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 294-298.
Klíčová slova: dendritické buňky – nemalobuněčný karcinom plic – zhoubné novotvary – imunoterapie
Autoři: Mendoza Luis

Aktuality z odborného tisku

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 299-301.
Autoři: Svoboda Marek

Různé

Liga proti rakovině Praha

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 302.
Autoři: Fridrichová Michaela

Onkologie v obrazech: Pacient s Cowdenovým syndromem způsobeným mutací v genu PTEN (archiv 2. LF UK a FN v Motole)

Klinická onkologie. 2014; 27(4): 303.
Autoři: Puchmajerová Alena, Vasovčák Peter, Poláček Václav

Se zaškrtnutými položkami: