Archiv: 15. 12. 2014, ročník: 27, číslo: Supplementum 2 flag

Obálka časopisu Klinická onkologie
Celé číslo v PDF

Téma: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice

Počet nalezených položek: 15

Úvodní slovo

Editorial

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 3.
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej

Původní práce

Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 7-18. DOI: 10.14735/amko20142S7.
Klíčová slova: onkologie – screening – rizikový faktor – prevence – populační zátěž
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Mužík Jan, Pavlík Tomáš, Koptíková Jana, Gregor Jakub

Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 19-39. DOI: 10.14735/amko20142S19.
Klíčová slova: epidemiologie – kolorektální karcinom – karcinom prsu – karcinom hrdla děložního
Autoři: Dušek Ladislav, Mužík Jan, Malúšková Denisa, Májek Ondřej, Pavlík Tomáš, Koptíková Jana, Gregor Jakub, Brabec Petr, Abrahámová Jitka

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 40-48. DOI: 10.14735/amko20142S40.
Klíčová slova: GLOBOCAN – mezinárodní data – kolorektální karcinom – karcinom prsu – karcinom hrdla děložního
Autoři: Dušek Ladislav, Mužík Jan, Malúšková Denisa, Gregor Jakub

Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 49-58. DOI: 10.14735/amko20142S49.
Klíčová slova: screening – informační zázemí – monitoring – zhoubné nádory – registr – sběr dat
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Klimeš Daniel, Blaha Milan, Brabec Petr, Gregor Jakub

Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 59-68. DOI: 10.14735/amko20142S59.
Klíčová slova: adresné zvaní – screening – zhoubné nádory – prevence – praktický lékař – gynekolog
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Blaha Milan, Daneš Jan, Zavoral Miroslav, Seifert Bohumil, Dvořák Vladimír, Skovajsová Miroslava, Suchánek Štěpán, Jung Tomáš, Brzková Martina, Klika Petr, Klimeš Daniel, Koptíková Jana, Gregor Jakub

Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 69-78. DOI: 10.14735/amko20142S69.
Klíčová slova: nádory prsu – plošný screening – mamografie – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Skovajsová Miroslava, Májek Ondřej, Daneš Jan, Bartoňková Helena, Ngo Ondřej, Dušek Ladislav

Výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 79-86. DOI: 10.14735/amko20142S79.
Klíčová slova: nádory hrdla děložního – plošný screening – cytologie – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Dušková Jaroslava, Beková Alena, Dvořák Vladimír, Májek Ondřej, Dušek Ladislav

Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 87-97. DOI: 10.14735/amko20142S87.
Klíčová slova: kolorektální nádory – plošný screening – okultní krev – primární zdravotní péče
Autoři: Seifert Bohumil, Májek Ondřej, Zavoral Miroslav, Král Norbert, Suchánek Štěpán, Ngo Ondřej, Dušek Ladislav

Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 98-105. DOI: 10.14735/amko20142S98.
Klíčová slova: kolorektální nádory – plošný screening – kolonoskopie – ukazatelé kvality – zdravotní péče
Autoři: Suchánek Štěpán, Májek Ondřej, Zavoral Miroslav, Seifert Bohumil, Ngo Ondřej, Dušek Ladislav

Indikátory kvality screeningových programů

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 106-112. DOI: 10.14735/amko20142S106.
Klíčová slova: zhoubné nádory – plošný screening – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Májek Ondřej, Ngo Ondřej, Daneš Jan, Zavoral Miroslav, Dvořák Vladimír, Klimeš Daniel, Dušek Ladislav

Implementace indikátorů kvality v českém programu screeningu karcinomu prsu – výsledky pravidelného monitoringu

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 113-123. DOI: 10.14735/amko20142S113.
Klíčová slova: nádory prsu – plošný screening – mamografie – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Májek Ondřej, Bartoňková Helena, Daneš Jan, Skovajsová Miroslava, Dušek Ladislav

Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 124-127. DOI: 10.14735/amko20142S124.
Klíčová slova: screening – prevence – informace – webová stránka – veřejnost
Autoři: Gregor Jakub, Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Šnajdrová Lenka

Role a význam občanských aktivit v podpoře screeningu zhoubných nádorů

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 128-130. DOI: 10.14735/amko20142S128.
Klíčová slova: občanské sdružení – propagace zdraví – prevence – screening
Autoři: Gregor Jakub, Májek Ondřej, Dušek Ladislav, Šnajdrová Lenka

Nová evropská konferenční a informační platforma usilující o zlepšení péče o pacienty s kolorektálním karcinomem – www.crcprevention.eu

Klinická onkologie. 2014; 27(Supplementum 2): 131-137. DOI: 10.14735/amko20142S131.
Klíčová slova: nádory tlustého střeva a konečníku – iniciativa – prevence – screening – konference
Autoři: Dušek Ladislav, Poc Pavel, Májek Ondřej, Suchánek Štěpán, Seifert Bohumil, Gregor Jakub, Zavoral Miroslav

Se zaškrtnutými položkami: