Archiv: 15. 9. 2015, ročník: 28, číslo: Supplementum 2 flag

Obálka časopisu Klinická onkologie
Celé číslo v PDF

Téma: Klíčová úloha výzkumných biobank v současné aplikované molekulární onkologii a klinickém výzkumu

Počet nalezených položek: 15

Úvodní slovo

Editorial

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 3.
Autoři: Valík Dalibor

Původní práce

Co může přinést studium oligomerizace proteinů v procesu onkogeneze?

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 6-10. DOI: 10.14735/amko20152S6.
Klíčová slova: proteomika – vývoj nových léků – nádorový supresorový protein p53 – oligomerizace – vodík/ deuteriová výměna
Autoři: Coufalová Dominika, Vojtěšek Bořivoj, Hernychová Lenka

Analýza změn fosfoproteomu nádorové buněčné linie MDA- MB- 468 v odpovědi na expresi izoforem p63 pomocí hmotnostní spektrometrie

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 11-19. DOI: 10.14735/amko20152S11.
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie – fosfoproteiny – signální dráhy – izoformy p63 – rakovina prsu
Autoři: Dvořáková Petra, Nekulová Marta, Holčáková Jitka, Vojtěšek Bořivoj, Hernychová Lenka

„Cukry zasahují“ aneb glykomika na poli nádorových biomarkerů

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 20-25. DOI: 10.14735/amko20152S20.
Klíčová slova: glykomika – nádorový biomarker – karcinom pankreatu – karcinom prostaty – karcinom vaječníku
Autoři: Zahradníková Martina, Vojtěšek Bořivoj, Hernychová Lenka

Nrf2 – dve tváre regulátora antioxidačného systému

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 26-31. DOI: 10.14735/amko20152S26.
Klíčová slova: Nrf2 – Keap1 – antioxidant – lieková rezistencia – chemoprevencia
Autoři: Pastorek Michal, Müller Petr, Vojtěšek Bořivoj

Polo-like kináza 1 jako cíl protinádorové terapie

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 32-39. DOI: 10.14735/amko20152S32.
Klíčová slova: polo-like kináza 1 – nádorový supresor p53 – ATP- kompetitivní inhibitory – polo- box doména – klinické studie
Autoři: Procházková Iva, Vojtěšek Bořivoj

PDLIM2 a jeho role v onkogenezi – tumor supresor nebo onkoprotein?

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 40-46. DOI: 10.14735/amko20152S40.
Klíčová slova: PDLIM2 protein – COP9 signalozom (CSN) – onkogeneze – 5- aza- 2’- deoxycytidin – nádory – metastáze
Autoři: Maryáš Josef, Bouchal Pavel

Profil aktivace receptorových tyrozinkináz a mitogenem aktivovaných proteinkináz v terapii Maffucciho syndromu

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 47-51. DOI: 10.14735/amko20152S47.
Klíčová slova: enchondromatóza – hemangiom – protein-tyrozinkinázy – MAP kinázový signální systém – individualizovaná medicína – Maff ucciho syndrom
Autoři: Melichárková Kristýna, Neradil Jakub, Múdry Peter, Zitterbart Karel, Obermannová Radka, Skotáková Jarmila, Veselská Renata, Štěrba Jaroslav

Rekombinantní protilátky a jejich využití v protinádorové terapii

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 52-59. DOI: 10.14735/amko20152S52.
Klíčová slova: protinádorová léčiva – imunoglobuliny – humanizované monoklonální protilátky – terapeutické protilátky – rekombinantní protilátky
Autoři: Růčková Eva, Müller Petr, Vojtěšek Bořivoj

Imunologické aspekty v onkologii – cirkulující γδ T lymfocyty

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 60-68. DOI: 10.14735/amko20152S60.
Klíčová slova: γδ T lymfocyty – nádorová onemocnění – imunitní systém – periferní krev – imunoterapie – T lymfocyty
Autoři: Cibulka Marek, Selingerová Iveta, Fědorová Lenka, Zdražilová Dubská Lenka

Cirkulující nádorová DNA v krvi a její využití jako potenciálního biomarkeru nádorových onemocnění

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 69-74. DOI: 10.14735/amko20152S69.
Klíčová slova: cirkulující nádorová DNA – nádorové biomarkery – biopsie – tekutá biopsie – krev – mutace
Autoři: Ondroušková Eva, Hrstka Roman

Adenovírusové vektory v génovej terapii

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 75-80. DOI: 10.14735/amko20152S75.
Klíčová slova: génová terapia – adenoviridae – imunitný systém
Autoři: Pjechová Mariana, Hernychová Lenka, Tomasec (Tomašec) Peter, Wilkinson Gavin W., Vojtěšek Bořivoj

Nádory u adolescentů

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 81-90. DOI: 10.14735/amko20152S81.
Klíčová slova: adolescenti – nádory – věkově specifické rozdíly – diagnostické problémy – léčebné možnosti
Autoři: Bajčiová Viera, Onderčová Zuzana, Kodytková Daniela

Bioinformatika a sekvenování nové generace

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 91-96. DOI: 10.14735/amko20152S91.
Klíčová slova: bioinformatika – technologie masivně paralelního sekvenování – mutace – onkologický výzkum – klinická aplikace
Autoři: Krejčí Adam, Müller Petr, Vojtěšek Bořivoj

Zprávy

IntegRECAMO: úspěšná realizace projektu OP VK

Klinická onkologie. 2015; 28(Supplementum 2): 97-98.
Autoři: Zdražilová Dubská Lenka

Se zaškrtnutými položkami: