Slovníček

Počet nalezených položek: 1144

Stránka:  , 1 , 2 ... 57 , 58následujícína konec

ablace

Chirurgické odnětí (prsu = mastektomie)

nadřazený termín: chirurgická léčba

Podívejte se také na video o operacích prsu.

ablační hormonální léčba

Ženské či mužské pohlavní hormony, které mohou podporovat růst nádoru prsu nebo prostaty se tvoří ve vaječnících nebo ve varlatech. Prvním krokem hormonální léčby je zastavení tvorby hormonů v těchto orgánech, což je možné chirurgickým odstraněním vaječníků/varlat nebo nověji pomocí léků. Činnost vaječníků/varlat je řízena z podvěsku mozkového (hypofýzy) prostřednictvím specifických hormonů – gonadotropinů (LHRH). LHRH analoga jsou podobné molekule LHRH, avšak jejich podání vede k zablokování tvorby hormonů ve vaječnících/varlatech. V dřívějších dobách se používalo i chirurgické odstranění hypofýzy nebo nadledvinek, popřípadě se vaječníky/varlata ozářily a tak byla potlačena jejich funkce.
Více informací o onemocněních hypofýzy najdete na webu Lab Tests Online.

abladon

„abladon“ je pravděpodobně zkomoleninou latinského slova „ablacio“, což znamená „snesení“. Ve spojitosti s operací pro nádor prsu „ablacio mammae“ znamená „snesení (amputace) prsu“

acinární adenokarcinom

adenokarcinom ze žlázových lalůčků

acinární adenokarcinom

adenokarcinom ze žlázových lalůčků

acinární typ adenokarcinomu Gleason 3

acinární typ adenokarcinomu je popisem mikroskopického obrazu nádoru, jednotlivé části celého pojmu jsou vysvětleny v jednotlivých heslech slovníčku linkos: viz:

acinozní

acinus je žlázový lalůček. Acinózní nádor je nádor vytvářející struktury podobné žlázovým lalůčkům. Jde o popis mikroskopické stavby tkáně.

adeno CA maternice

adeno Ca je zkratka pro adenokarcinom, maternice je česky děloha. Více informací najdete v článku Nádorové onemocnění těla děložního.

adenoca,13 uzlin/0+,tlusté střevo

Jedná se o příklad nálezu z lékařské zprávy: 

adenoca = adenokarcinom, to je nejběžnější typ nádoru tlustého střeva,

13 uzlin/0+ = při operaci bylo odebráno a následně vyšetřeno 13 lymfatických (mízních) uzlin, v žádné z nich nebyl nalezen nádor, který by se do nich mohl šiřit ze střeva.

adenofibromatosní

tkáň vykazující smíšené známky adenomu a nádor nezhoubný (benigní).

adenoidně cystický karcinom

Adenoidně cystický karcinom je popis mikroskopického vzhledu nádoru, ve kterém jsou struktury podobné žláze a dutiny (cysty). Jen na základě tohoto popisu nelze vyvozovat žádné závěry o léčbě či prognóze onemocnění. Důležitější je, ze které tkáně (orgánu) nádor vychází a jaký je jeho rozsah.

adenokarcinom intestinálního typu

Adenokarcinomy mohou mít různou mikroskopickou strukturu v závislosti na výchozí tkáni. Adenokarcinom intestinálního typu znamená, že mikroskopický obraz odpovídá nádoru vzniklému z buněk střeva.

adenokarcinom štítné žlázy

Léčba adenokarcinomu štítné žlázy se řídí rozsahem nádoru a jeho dalšími charakteristikami, v úvahu přichází především chirurgické odstranění (části) štítné žlázy.

adenokarcinom tlustého střeva

Adenokarcinom tlustého střeva je adenokarcinom lokalizovaný v tlustém střevu.
Přečtěte si článek na Linkos:

adenokarcinom vaječníků

o adenokarcinomu vaječníků pojednává článek Nádory vaječníků a vejcovodů

adenokarcinom žaludku

viz pojem adenokarcinom. O nádorech žaludku pojednává článek Karcinom žaludku

adenokarcinom žlučníku

viz pojem adenokarcinom. O nádorech žlučníku pojednává článek Zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest

adenom / adenokarcinom / adenoca / dysplastický adenom

nádor vzniklý ze žlázového epitelu. Žlázový epitel jednak vytváří žlázy (mléčná žláza, ledvina apod.), ale i jednotlivé buňky ve sliznici (např. buňky produkující hlen v průduškách, ve střevu). Nezhoubný nádor se označuje jako adenom, zhoubný jako adenokarcinom (v lékařských zprávách mnohdy zkráceně adenoca).
Patolog zpravidla blíže popisuje vzhled nádoru, který bývá odvozen vzhledu výchozí tkáně: tubulární - vytvářející tubuly (trubičky), vilózní - vytvářející (vlasovité) výrůstky, papilární - vytvářející bradavčité útvary, mucinózní (hlenotvorný) - vytvářející hlen., apod. Nádor může mít více těchto vlastností najednou, např. tubulovilózní nádor, tubulární hlenotvorný nádor apod.

Stránka:  , 1 , 2 ... 57 , 58následujícína konec