Slovníček

Počet nalezených položek: 14

agresivní lymfom

Jeden ze dvou hlavních typů nehodgkinských lymfomů (rovněž se označuje jako „high-grade“ nebo rychle rostoucí).

B příznaky u lymfomů

Tři příznaky lymfomů používané při zjišťování rozsahu onemocnění. B příznaky jsou: teploty, noční pocení a nevysvětlitelná ztráta hmotnosti. Ani A ani C příznaky neexistují.

Burkittův lymfom

V podmínkách ČR poměrně vzácný typ nehodgkinského lymfomu. Typickou vlastností je rychlý růst nádoru, proto je řazen do skupiny vysoce agresivních lymfomů. U přibližně 90% pacientů postihuje lymfatické uzliny v dutině břišní a proto většina příznaků choroby vychází z útlaku nitrobřišních orgánů (bolesti, nevolnost, zvracení, krvácení do střev, střevní neprůchodnost, apod.). Základem léčby jsou speciální protokoly chemoterapie s vysokými dávkami cytostatik. Často je na závěr léčby zapotřebí autologní transplantace krvetvorných buněk .

difuzní velkobuněčný B-lymfom

Difúzní velkobuněčný B-lymfom (anglická zkratka DLBCL) je nejčastějším non-hodgkinským lymfomem (v ČR přibližně 4 z 10 nově zjištěných lymfomů). Patří do skupiny agresivních lymfomů, u kterých včasná správná léčba přináší šanci na úplné vyléčení. Zpravidla bývá onemocnění spojeno s výskytem tzv. B-příznaků.

Přečtěte si články v kapitole Lymfomy, kde najdete články o nehodgkinových lymfomech u dospělých, dospívajících i u dětí.   

Hodgkinův lymfom

Zhoubné (maligní) onemocnění lymfatických uzlin, které je charakterizováno nebolestivým zduřením lymfatických tkání a sleziny. Vyskytuje se nejčastěji u mladých osob mezi 15 a 35 lety. Příznaky tvoří teploty, ztráta hmotnosti, úbytek červených krvinek, noční pocení a zvětšení uzlin. Onemocnění se též nazývá Hodgkinova nemoc.
Přečtěte si také:

Kompozitní maligní B lymfom difúzní velkobuněcný B lymfom + folikulární lymfom

Kompozitní maligní B lymfom: difúzní velkobuněcný B lymfom + folikulární lymfom. Výraz "kompozitní" znamená, že ve vzorku nádorové tkáně byla zjištěna přítomnost dvou typů B lymfomů, v tomto konkrétním případě se jednalo o difúzní velkobuněčný B lymfom a folikulární lymfom. Léčebný postup se řídí závažnějším z obou přítomných lymfomů.

Lymfoblastický lymfom mediastina T-NHL

Jedná se o onemocnění ze skupiny maligních lymfomů. T v názvu označuje jeho původ z T-lymfocytu. Mediastinum je prostor v hrudníku mezi oběma plícemi, kde se nacházejí lymfatické uzliny, a proto může být postiženo lymfomem.

lymfom / maligní lymfom

Lymfom je termín pro nádor tvořený různými typy lymfocytů. Skupina bílých krvinek se skládá ze dvou hlavních podskupin, velkých bílých krvinek, neboli granulocytů a malých bílých krvinek, neboli lymfocytů.
Lymfocyty se ve zdravém organismu nalézají jak v kostní dřeni, tak v lymfatických uzlinách. Pokud dojde k malignímu zvrhnutí těchto krvinek, vzniká takzvaný maligní lymfom. Tento typ nádoru postihuje místa běžného výskytu zdravých lymfocytů, tedy lymfatické mízní uzliny a také kostní dřeň. Maligní lymfomy patří k nádorům, které jsou velmi dobře léčitelné a mnohdy i vyléčitelné.
Přečtěte si také:

lymfom z plášťové zóny

Lymfom z plášťové zóny (též lymfom z buněk plášťové zóny, anglicky mantle cell lymphoma, obvyklá zkratka MCL). Jedná se o nepříliš častý typ nehodgkinského lymfomu (obecně o lymfomech viz článek prof. Trněného), slovo "plášťový" označuje místo v lymfatické uzlině, odkud pochází nádorově změněné lymfocyty.

malobuněčný B lymfom

Přečtěte si také:

Nehodgkinský lymfom

Zhoubné nádorové onemocnění lymfocytů, jednoho typu bílých krvinek. Nehodgkinské lymfomy tvoří jednu ze dvou hlavních skupin lymfomů (tou druhou je Hodgkinův lymfom). Existuje mnoho druhů nehodgkinských lymfomů, většina z nich postihuje B buňky. Někdy je označován jako non-Hodgkinův lymfom nebo zkratkou NHL
Přečtěte si také:

nízce maligní (agresivní) non-hodgkinské lymfomy

Skupina lymfomů různého histologického typu, která se projevuje pomalým nástupem choroby, méně častými celkovými příznaky (horečka, hubnutí, pocení), dobrou odpovědí na léčbu, ale četnými relapsy (návraty) choroby, takže pacient typicky prochází opakovanými obdobími příznaků choroby a její léčby a obdobími bez příznaků choroby. V pokročilém stadiu, kdy je diagnostikována většina nemocných, jsou vyléčitelné jen výjimečně.

Přečtěte si také:

periferní T lymfomy

jsou lymfomy vycházející z T lymfocytů, jednotlivé podtypy tvoří dohromady 10-15% všech lymfomů.
Více:

vysoce maligní (agresivní) non-hodgkinské lymfomy

Skupina lymfomů různého histologického typu, které se projevují rychlým nástupem choroby, často s celkovými příznaky (horečka, hubnutí, pocení). Pokud není choroba léčena, vede často k brzkému úmrtí pacienta. Značná část pacientů však může být úspěšnou léčbou úplně vyléčena.

Přečtěte si také: