Klin Onkol 2012; 25(Suppl 1): 6.

Doufáme, že supplementum přinese nové poznatky z oblasti hereditárních malignit a bude sloužit v praxi všem onkologům i dalším specialistům.

Full text in PDF