Národní onkologický program

„Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě“

Motto Českého národního onkologického programu

Národní onkologický program ČR (NOP) byl zpracován na základě podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO) přijatých ke kontrole nádorových onemocnění. Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

Přihlašte se k podpoře Národního onkologického programu České republiky

Česká onkologická společnost vyzývá instituce i jednotlivce, kteří mohou mít na plnění kteréhokoliv bodu programu sebemenší vliv, k podpisu programu a k přihlášení ke spoluodpovědnosti za jeho plnění.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 5 zrušit všechny filtry
Projekt INTENT hledá inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta

Cílem projektu INTENT je nalézt inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy. Projekt INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.  

Zpravodaj Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění, č. 1, leden 2018

Vychází první číslo zpravodaje, který vydává Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění (NKC). První číslo se věnuje především vzniku NKC, strategii prevence vážných onemocnění, pilotním projektům časného záchytu onemocnění a projektu Datová základna, který slouží k vybudování jednotné a koordinované infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z probíhajících a nově zaváděných programů časného záchytu onemocnění v České republice. 

Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (částka 13) vychází dokument Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR. Hlavním cílem tohoto dokumentu je snaha o posílení kvality onkologické péče v ČR, která čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových onemocnění vyžaduje posílení organizace diagnostické, léčebné a dispenzární onkologické péče, celostátně i v jednotlivých regionech.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Rozhovor s předsedkyní výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA o prevenci zhoubných nádorů a screeningu karcinomu prsu, tlustého střeva a děložního čípku, o zdravém životním stylu, o zachování kvality onkologické péče, dostupnosti nejmodernější léčby a o financování zdravotnictví.  

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Předseda České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. o inovovaném Národním onkologickém programu České republiky. Co obsahuje nového? Jaký má význam? A které úkoly již byly splněny? (natočeno na Brněnských onkologických dnech 19. dubna 2013)