Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě!

Pacient, rodina a přátelé

Rady a informace pro pacienty, jejich rodinu a přátele pro celou dobu nemoci od začátku do ukončení léčby a také po ní.

více

Nejnovější články

Národní onkologický program ČR

Národní onkologický program ČR© (NOP) vznikl pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP. Byl zpracován v roce 2003 v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace přijatými ke kontrole nádorových onemocnění. V roce 2013 a 2021 byl Národní onkologický program aktualizován. Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti na nádorová onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

K naplnění těchto cílů může pomoci každý. Přihlaste se i Vy k podpoře Národního onkologického programu České republiky!

©Česká onkologická společnost ČLS J.E.P.

Národní onkologický program