Správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě!

Česká onkologická společnost

Aktuální informace o dění v ČOS ČLS J.E.P. a jejích sekcích pro členy a spolupracující organizace.

více

Nejnovější články

Národní onkologický program ČR

Národní onkologický program ČR (NOP) byl zpracován v roce 2003 v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace přijatými ke kontrole nádorových onemocnění. V roce 2013 byl Národní onkologický program aktualizován. Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti na nádorová onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR.

K naplnění těchto cílů může pomoci každý. Přihlaste se i Vy k podpoře Národního onkologického programu České republiky!

Národní onkologický program