Kontakty

Potřebujete doplnit údaje na Linkos? Chcete zadat inzerci? Chybí Vaše akce v kalendáři kongresů a konferencí? Potřebujete zažádat o podporu nebo garanci ČOS? Chcete si objednat novinky k zasílání? Nabízíme na jednom místě odpovědi a návody na nejčastěji řešení situace na Linkos:

Kontakt na Linkos:

správa a redakce webu: PhDr. Petra Nováková, petra.novakova@linkos.cz
E-mail: info@linkos.cz
Facebook Národního onkologického programu
Youtube stránka Linkos

Chcete vědět, kdo vede Českou onkologickou společnost? 

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2015 a jeho funkční období skončí v roce 2019. Předsedkyní je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA., vedoucí KOC a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Kontakty na všechny členy výboru najdete v Části Organizace. 

Chcete se přihlásit k Národnímu onkologickému programu České republiky?

Česká onkologická společnost vyzývá instituce i jednotlivce, kteří mohou mít na plnění kteréhokoliv bodu programu sebemenší vliv, k podpisu programu a k přihlášení ke spoluodpovědnosti za jeho plnění. K podpoře Národního onkologického programu České republiky se můžete připojit vyplněním formuláře na Linkos nebo tím, že se stanete fanouškem Facebookové stránky NOP.

Chcete uveřejnit informaci na Linkos?

Seznamte se s postupem a podmínkami uveřejnění a šíření informace o aktivitách komerčních subjektů na stránkách ČOS ČLS J.E.P.

Líbí se Vám informace na Linkos a chcete je použít ve své kampani?

Česká onkologická společnost je často žádána o souhlas s přebíráním informací ze stránek Linkos pro potřeby kampaní nebo na své webové stránky. Opakovaně se i stává, že informace jsou převzaty bez žádosti a uvedení zdroje. Z těchto důvodů upravujeme podmínky využívání, odkazování a jiného způsobu použití informací obsažených na Linkos.cz.

Pořádáte konferenci, seminář nebo školení a rádi byste získali garanci nebo doporučení České onkologické společnosti?

Česká onkologická společnost uděluje záštitu, ve formě garance nebo podpory, odborným akcím a projektům po projednání výborem na jeho schůzi. Žádost se podává on-line. Rozhodnutí výboru o udělení/neudělení bude uveřejněno v zápise z výboru. Žádost o garanci (záštitu) nebo doporučení ČOS nad odbornou akcí najdete v části Vzdělávací akce. 

Nenašli jste nějakou odbornou akci v kongresovém kalendáři?

Požádejte o její přidání! Stačí vyplnit její přibližný název a odhadnout datum konání. Akci dohledáme, spojíme se s organizátorem a zařadíme do kalendáře.