Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 681 zrušit všechny filtry

5. národní kongres o kolorektálním karcinomu se uskuteční o týden později, tedy 13. - 14. prosince 2019 v Praze.

Dne 13.3. 2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma prediktivní diagnostika u onkologických pacientů. Setkání navázalo na  předložené návrhy stratifikace výkonů pro laboratoře prediktivní diagnostiky se zohledněním algoritmu  testování a interpretace výsledků ze strany SČP ČLS JEP. 

13th International Gastric Cancer Congress 8. - 11. 5. 2019, Prague Congress Centre

Generální sekretářka konference Doc.Petra Tesařová nabízí volnou registraci pro české a slovenské onkology, chirurgy i gastroenterology na 13. mezinárodní kongres o karcinomu žaludku, který se bude konat 8.-11.5.2019 v Kongresovém centru v Praze. Počet míst je omezen, kontaktujte prosím, slečnu Pípalovou na adrese Nikola.Pipalova@c-in.eu.

Dotazník - průlomová bolest (PB) - připomínka

Připomínáme a žádáme pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi. Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 2)

Krátce po Supplementu 1 vychází i číslo 2 časopisu Klinické onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehled o oligometastatickém karcinomu prostaty, původní práci na téma gastrointestinální stromální tumory rekta s hodnocením dat národního registru a kazuistiku o Gorlinově-Goltzově syndromu. Tři přehledy, dvě původní práce, pět kazuistik a další zajímavé informace v druhém čísle časopisu Klinická onkologie. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 3. 2019.

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Recentní publikace JAMA: pokračování v kouření po onkologické diagnóze je spojeno s nižší účinností first-line léčby a se zvýšenými finančními náklady.

U příležitosti zahájení Brněnských onkologických dnů časopis Klinická onkologie vydává Supplementum 1 se sborníkem abstrakt s názvem:  XLIII. Brněnské onkologické dny, XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2019. Sborník abstrakt. Sborník obsahuje i 7 článků. 

Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví - pozvánka na přednášku

Srdečně zveme všechny pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na druhý cyklus přednášek z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a připravuje Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

25. aktualizace Modré knihy

25. aktualizace Modré knihy vychází tiskem (distribuce členům ČOS) a na Linkos ve formátu pdf a html. Uvnitř jednotlivých kapitol www verze najdete pdf jednotlivých kapitol ke stažení. Modrou knihu si můžete stáhnout také jako e-pub do svých tabletů a telefonů. 

Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku 15. 4. 2019 v Plzni

Interdisciplinární seminář za účasti onkologů, otorinolaryngologů, maxilofaciálních chirurgů, patologů a rentgenologů s mottem: "Společně v léčbě nádorů hlavy a krku"

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat na IX. ročník konference Kontroverze v onkologii, která se koná ve dnech 16. - 17. 5. 2019 v Kongresovém centru Kunětická Hora Dříteč. Konference bude zahájena ve čtvrtek 16. 5. 2019 ve 12.00 hodin.
Na odborném programu letošního ročníku se aktivně podílejí představitelé nejvýznamnějších onkologických pracovišť v České republice.

Konference bude výjimečná tím, že součástí programu bude předání Zlaté pamětní medaile ČLS JEP panu profesoru Michaelovi Bradovi (University of Liverpool).

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační výbor:
doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Pozvánka na 43. ročník Brněnských onkologických dnů, 10.4.-12.4.2019, BVV

Dovolujeme si Vás upozornit, že na internetových stránkách https://www.onkologickedny.cz/program byl zveřejněn program Brněnských onkologických dnů a doprovodných konferencí. V průběhu tří dnů bude prezentováno  388 příspěvků, z toho 276 formou ústních sdělení. 
Od dubna bude program k dispozici i pro Vaše mobilní telefony a tablety, a to v podobě aplikace "SmartCongress BOD 2019". Možnost on-line registrace končí 29.3.2019, následně bude možná registrace na místě.

Dotazník - průlomová bolest (PB)
Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA

Nejenom členy Sekce podpůrné léčby,  ale také pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi. Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Karcinom pankreatu-budeme umět čelit hrozbě 21.století?

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
jménem organizátorů si vás dovolím pozvat na XXVIII. jarní setkání na zámku Zbiroh a 15. Postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. V kanceláři akcí najdete aktuální program a informace pro registraci a ubytování. Vzhledem k pozitivním reakcím z loňského roku, organizátoři i letos jarní setkání ponechali v krásných prostorách zámku Zbiroh, pokračuje se tedy v tradiční atmosféře i duchu jednání, tak jak znáte z Lokte. 
Pokud vás program oslovil, rádi vás uvítáme na Zbirohu
jménem organizátorů
Radka Schrötterová