Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

XXVII. Jihočeské onkologické dny (22. - 24. 10. 2020) - přesunuto na termín 21. - 23. 10 2021
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů (19.-21.6.2020) - přesunuto na termín 18.-20.6.2021
Kontroverze v onkologii (původně 21.-22.5.) - letos zrušeno a přesunuto na termín 20. - 21. 5. 2021
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4., poté 15.-16.10.)  - přesunuto na termín 13. – 15.10.2020 - POUZE ONLINE!
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - akce pro rok 2020 zrušena, nový termín není znám
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby", projekt KVMO (původně 22.4. ) - přetvořeno v online webinář  25.5.-30.9.2020
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na termín 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 952 zrušit všechny filtry
24. kongres o ateroskleróze, 3. - 5. 12. 2020, online

Česká společnost pro aterosklerózu zve členy České onkologické společnosti na svůj tradiční kongres, který letos obsahuje i blok pro onkology. Členové ČOS mají registraci zdarma.  

Když léky ztrácí sílu a pravda je moc krutá
Zdenka Soukupová

Praha, 26. listopadu 2020. Tisková zpráva KVMO: Díky pokrokům v léčbě onkologové často doprovází pacienta po dlouhé měsíce a roky, kdy se snaží společně zastavit nebo zmírnit projevy onemocnění. Přesto u řady pacientů dojdou k momentu, kdy jsou konfrontováni s faktem, že další léčba už nepřinese prospěch a bude lepší ji ukončit. Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou.

Assessment and Treatment of Tobacco Dependence in Cancer Care 2021, online kurz 28. - 29. 1. 2021

Kurz Memorial Sloan Kettering Cancer Center "Assessment and Treatment of Tobacco Dependence in Cancer Care 2021" se uskuteční 28. – 29. ledna 2021 online.

Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích nabízí uplatnění

Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích přijme do hospicového týmu lékaře / lékařku na částečný úvazek či dohodu a zdravotní sestru / bratra na celý, nebo částečný úvazek, či dohodu.

Den mladých onkologů 2020 bude přístupný ve formě videa od 1.12. do 31.1. 2020

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Odborným garantem semináře je Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Akce bude nahrána a zpřístupněna ve formě videa na webu Teoconsulting od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021. 

Záznamy přednášek z e-BOD 2020 a zpětná vazba

Na webu konference jsou zdarma k dispozici záznamy přednášek z letošních Brněnských onkologických dnů. I když jste se neregistrovali na konferenci před jejím zahájením, máte možnost se registrovat nyní a zhlédnout záznamy přednášek. 

Slovník personalizované zdravotní péče
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Personalizovaná zdravotní péče (Personalized healthcare, PHC) je koncept zdravotní péče postavený na třech základních pilířích -  generování velkého množství dat o pacientovi (genomická data, data zobrazovacích metod, klinická data atd.), jejich analýze a v neposlední řadě také využití výsledků analýzy ať již na úrovni léčby konkrétního pacienta, nebo na úrovni systému poskytování zdravotní péče a to jak v oblasti prevence, diagnostiky a také léčby onemocnění.  

Multioborový interaktivní workshop s důrazem na aktivní diskuzi nejen o novinkách v diagnostice a terapii karcinomu prsu. Odborným garantem a moderátorem je prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. z MOÚ Brno. 

Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2021!

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2021.

Vychází supplementum časopisu Klinická onkologie na téma Hepatocelulární karcinom

Online vychází třetí letošní supplementum časopisu Klinická onkologie, které se věnuje v šesti přehledech problematice hepatocelulárního karcinomu. 

Vychází sborník abstrakt BOD 2020

Jako Supplement č. 3 časopisu Klinická onkologie vychází sborník abstrakt BOD. Ve sborníku jsou otištěny příspěvky dle původního odborného programu připravovaného na konferenci v tradičním jarním termínu, tedy abstrakta z XLIV. Brněnských onkologických dnů, XXXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky a konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2020. Sborník abstrakt je doplněn dvěma články o komunikaci a kvalitě života v paliativní péči. 

Sarkomy měkkých tkání - diagnostika a léčba. Návrh klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů návrh KDP k veřejné oponentuře s názvem: KDP-AZV-14-ČOS Sarkomy měkkých tkání – diagnostika a léčba. Garantem návrhu je prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Návrh KDP bude na Národním portálu umístěn po dobu 30 dnů, tj.do 25. 11. 2020.

19th Central European Lung Cancer Conference, 27.-29.11. online

Organizátoři 19th Central European Lung Cancer Conference (CELCC) oznamují, že konference, která se koná od 27. do 29. listopadu 2020, bude mít vzhledem k epidemiologické situaci plně virtuální charakter.

Předsedkyně ČOS k současnému vývoji epidemiologické situace v ČR
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Vážení kolegové zdravotníci, vážení pacienti a klienti onkologických pracovišť.

Dlouho jsem váhala, zda mám na stránky Linkos, které jsou stránkami České onkologické společnosti J. E. Purkyně, napsat pár vět, kterými budu jménem výboru ČOS reagovat na současný vývoj epidemiologické situace v ČR. Samozřejmě si uvědomuji prospěšnost komunikace. I potřebu především pro naše nemocné znát, jak situace na onkologických pracovištích vypadá. Ale odrazovala mě potřeba mnohých mediálních lékařů z jiných oborů, kteří se s nebývalou razancí a rádoby erudicí v epidemiologii vrhali do víru diskuse a mnohdy nadělali více škody než užitku.

Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na aktualizované doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik

V časopise Klinická onkologie vychází aktualizovaná doporučení k extravazaci (paravazaci) cytostatik pro standardní péči v rámci České republiky. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků extravazace. Individuálně na pracovištích může být rozsah doporučených intervencí rozšiřován.