Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1272 zrušit všechny filtry
Doporučené postupy k použití vybraných LP v dětské onkologii

Sekce pediatrické onkologie ČOS ve spolupráci s VZP zveřejňuje Doporučené postupy k použití vybraných Léčivých přípravků v dětské onkologii pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a Kliniky dětské onkologie FN Brno.

KOC Pardubického kraje hledá lékaře/lékařku

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (Multiscan, Pardubická nemocnice) přijme lékaře/lékařky se zájem o obor klinická nebo radiační onkologie. Pozice je vhodná i pro absolventy.

Český kongres molekulární patologie, 27. - 28. 6. 2024 v Praze

Společnost českých patologů a VFN Praha vás zvou na Český kongres molekulární patologie. Akce je určena pro patology, molekulární biology, onkology, ale i lékaře dalších specializací, kteří mají zájem o problematiku molekulární patologie. Hlavní náplní akce bude praktická problematika molekulárního testování v první části programu se zaměřením na prediktivní testování a ve druhé na diagnostické a prognostické testování.

Změny v pdf  a e-pub Modré knihy po vydání

Upozorňujeme lékaře, kteří si stáhli hned po vydání Modrou knihu do svého počítače nebo telefonu/tabletu, že po vydání vydavatel ještě drobně upravil pdf Modré knihy v kapitole číslo 7. Pokud máte staženou tuto kapitolu, nebo celou Modrou knihu v pdf ve svém počítači nebo e-pub ve svém mobilním zařízení, prosím, přehrajte si kapitolu a celou Modrou knihu novou verzí.   

FNKV vypisuje výběrové řízení na pozici psycholog ve zdravotnictví/klinický psycholog

Oddělení klinické psychologie FNKV, akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání v klinické psychologii a v psychoterapii vypisuje výběrové řízení na pozici psycholog ve zdravotnictví/klinický psycholog na 0,5 úvazku pro Onkologickou kliniku 3. LF UK a FNKV.

23. Uveální melanom - online novelizace Modré knihy


Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 1. 4. 2024 byla novelizována kapitola číslo 23. UVEÁLNÍ MELANOM (C69.3, C69.4).

11. Zhoubné novotvary kůže - online novelizace Modré knihy


Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 1. 4. 2024 byla novelizována kapitola číslo 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44).

Podpůrná a paliativní péče - dotazník
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Lékaře a lékařky oborů klinická onkologie, hemato-onkologie a radiační onkologie prosíme o vyjádření názoru a zkušeností z využívání spolupráce s týmy podpůrné a/nebo paliativní léčby a péče, ambulancemi paliativní medicíny, resp. paliatry. Dotazník byl připraven ve spolupráci se zástupci Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, Psychoonkologické sekce ČOS a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Jeho vyplnění zabere 5-10 minut.

Rovnost ve společenském a profesním postavení sester zkoumá dotazníkový průzkum
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Průřezová studie EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester ve vybraných evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na profesní roli sester při poskytování optimální farmakoterapie, implementaci praxe založené na důkazech a optimálního způsobu klinického uvažování v jednotlivých evropských zemích. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi.

Doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Česká onkologická společnost zpřístupňuje podpůrný materiál doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty. Tento materiál je určen multidisciplinárnímu týmu, který se stará o onkologické pacienty v léčbě a po léčbě. V přípravě je také materiál pro onkologické pacienty, který vychází z tohoto doporučení. 

12. Psychoonkologické sympozium: Průchod nemocí a onkologickou léčbou pohledem psychologie, 12. 6. 2024 9:00 - 14:30, Praha

Zveřejněn program 12. Psychoonkologického sympozia na téma Průchod nemocí a onkologickou léčbou pohledem psychologie, který se uskuteční  
12. 6. 2024 od 9 do 14:30 hodin v Praze v Lékařském domě.

Změny v pdf Modré knihy po vydání

Upozorňujeme lékaře, kteří si stáhli hned po vydání Modrou knihu do svého počítače nebo telefonu/tabletu, že po vydání vydavatel ještě drobně upravil pdf Modré knihy v kapitole číslo 6 a 21. Pokud máte stažené tyto kapitoly, nebo celou Modrou knihu v pdf ve svém počítači nebo e-pub ve svém mobilním zařízení, prosím, přehrajte si kapitoly a celou Modrou knihu novou verzí.  

Central European Lung Cancer Forum 2024, 10. - 11. 5. 2024, Vídeň

We Make Media, s.r.o. vás zve 10. - 11. května 2024 k účasti na Central European Lung Cancer Forum 2024, které se koná 10. - 11. května ve Vídni, pod záštitou Central European Lung Cancer Association (CELCA).

Vychází monografie Radiační onkologie v praxi

Masarykův onkologický ústav vydává novou a aktualizovanou publikaci Radiační onkologie v praxi. Informace o pátém aktualizovaném vydání autorů Pavel Šlampa a kolektiv, včetně autorského abstraktu knihy, najdete v databázi knih pro lékaře.

8. konference PREVON, 4. 4. 2024, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Dne 4. dubna se bude konat 8. ročník konference PREVON, která bude zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. První část konference bude věnována hodnocení zdravotnických technologií (HTA) ve screeningu s aplikací na kolorektální screening a další programy.
Druhá část bude věnována projektům NSC na pomezí primární a sekundární prevence.