Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1001 zrušit všechny filtry
Pozvánka na 10. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář 10. vzdělávací webinář SGO: Hepatocelulární karcinom 2. část s podtitulem „Diagnóza, staging, terapie“. Webinář se bude konat ONLINE ve čtvrtek 20. května 2021 od 15:00 do 16:30 hod. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem.

Podpora pro rodiče onkologicky nemocných dětí - podpůrná skupina

Amelie, z. s., otvírá podpůrnou skupinu pro rodiče onkologicky nemocných dětí. Rodiče v ní mohou sdílet své pocity a zkušenosti, poradit se a nahlédnout jinak na svou aktuální situaci. 

Jihočeské onkologické dny budou až na jaře 2022

Podzimní termín Jihočeských onkologických dnů Oznámení organizačního výboru JOD o zrušení podzimního termínu v roce 2021 a přesunutí na jaro 2022. Odložený XXVII. ročník JOD na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat se bude konat ve dnech 31. března - 2. dubna 2022 s programem, který byl připraven na rok 2020. 

Pozvánka na 9. vzdělávací webinář SGO 2021, 6. května v 15 hodin, online

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář:  Hepatocelulární karcinom 1. část: Jaterní cirhóza jako prekanceróza.

Unikátní mobilní aplikace: MOÚ představuje nový způsob online komunikace s pacienty
Mgr. Pavel Kachlík
Tisková zpráva, Brno, 28. dubna 2021: Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stává prvním nemocničním zařízením v České republice, které představuje vlastní unikátní mobilní aplikaci MOU MEDDI. Významně tak rozšiřuje možnosti zabezpečené elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem s pomocí videohovoru, chatu nebo klasického telefonického hovoru. 
45. Brněnské onkologické dny - aktuální informace

Organizátoři Vás zvou na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Konference se z části uskuteční v prezenční formě v konferenčním centru Hotelu Passage. Možnost prezenční účasti bude proti jiným letům omezená, ale bude zajištěn online přenos celé konference, a to ze všech tří přednáškových sálů na třech kanálech současně. Již nyní je možné se registrovat k aktivní účasti (do 13. 6. 2021) a k pasivní účasti pro distanční připojení. Registrace k pasivní účasti prezenčně bude otevřena  21. června 2021.

Doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby a péče si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní komplexní péči v oblasti širokého spektra komplikací v dutině ústní onkologických a hemato-onkologických pacientů.

Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké.

Aktualizace informace z 30.3. 2021. Pacienti s aktuálně probíhající onkologickou léčbou patří mezi pacienty, kteří v případě SARS-COV-2 pozitivity a lehkého průběhu onemocnění COVID-19 mohou dostat léčbu neutralizačními protilátkami. Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19.

Prodloužena doba od příznaků onemocnění, kdy je možné REGN-COV2 podávat. Nově je to až 10 dní.

Den mladých onkologů 2021 aneb „Nalejvárna“ v 7 minutách

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 3. ročník Dne mladých onkologů 2021 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách" dne 10. listopadu ve 13:00 hodin, Vienna House Andel’s Prague. 

8. vzdělávací webinář SGO 2021, 22.4. 2021 v 15 hodin

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma Karcinom pankreatu s podtitulem „Cystické léze pankreatu“. Účast na webináři je zdarma, je však nutná registrace předem.

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů přesunuto na 3. - 5. září 2021!

Letošní setkání KMO bylo z epidemiologických důvodů přesunuto na ZÁŘÍ 2021, konkrétně 3.- 5. 9. 2021. Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru bude letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.

Vychází číslo 2, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

Nové číslo časopisu Klinická onkologie se věnuje radikální reiradiaci rekurentních nádorů hlavy a krku s využitím zevní radioterapie. Redakční rada dále upozorňuje na původní retrospektivní studii FDG-PET/ CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi Castlemanovy choroby a na kazuistiku o  cílené léčbě Xp11 renálního karcinomu. 

Novinky v onkologii 1. ročník online semináře 15. dubna 2021

1. ročník nového multioborového setkání shrnující všechny nové informace a výsledky klinických studií publikovaných v posledním období. Hlavním cílem této odborné akce je aplikace všech nových poznatků do klinické praxe a přínos k péči o pacienty. Velký důraz klademe na diskusi předních odborníků v oboru.

Rok 2021 – Milník nejen v léčbě karcinomu prostaty, virtuální sympózium 20. dubna 2021 v 15:00 hodin

Česká onkologická společnost Vás, ve spolupráci se společností Janssen, zve na živé virtuální symposium, jehož cílem je upozornit na aktuality z oblasti onkologie a zároveň představit horké novinky v léčbě karcinomu prostaty. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Národní onkologický program České republiky (NOP ČR) - 2021

Zveřejňujeme aktuální znění Národního onkologického programu České republiky (NOP ČR). NOP ve znění uvedeném na Linkos je oficiálním programem, který vypracoval a schválil výbor ČOS ČLS JEP. NOP byl vypracován na základě požadavku vlády ČR. Dne 6. 4. 2021 byl předán na MZ ČR ministrovi zdravotnictví. Případné připomínky, podněty a návrhy členů výborů odborných společností, které spolupracují s ČOS ČLS JEP v rámci multidisciplinárních odborných týmů, zasílejte předsedkyni společnosti ČOS a dále budou projednány výborem ČOS. Reakce výboru bude sdělena příslušnému předsedovi odborné společnosti, která připomínky zašle.