Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1288 zrušit všechny filtry
Vychází číslo 3. časopisu Klinická onkologie

Aktuální číslo klinické onkologie přináší zajímavé články zabývající se tematikou nádorů hlavy a krku. Nádorům hlavy a krku se věnuje i editorial. Redakční rada v tomto čísle upozorňuje i na přehled histiocytárních a dendritických neoplazií dle 5. verze WHO klasifikace krevních chorob a na kazuistiku 46leté ženy s monoklonální gamapatií klinického významu s osteosklerotickými ložisky. Novinkou časopisu je rubrika Aktuality z národního ústavu pro výzkum rakoviny s úvodním představením ústavu.

10th European Testicular Tumor Workshop, 9. - 11. 10. 2024 v Praze

On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to announce the 10th European Testicular Tumor Workshop scheduled for 9th–11th October 2024, Prague, Czech Republic.

XXII. pankreatologický den, 20. 6. v Olomouci

Zveme Vás k účasti na XXII. Pankreatologickém dnu Českého pankreatologického klubu. Letos nově jsou srdečně zváni jak mladí onkologové před onkologickou atestací, tak onkologové, kteří se problematikou karcinomu pankreatu dlouhodobě zabývají, abychom navázali spolupráci a infaustní prognosu tohoto onemocnění dále posouvali.

18. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, 14. - 16. 11. 2024v Karlových Varech

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP Vás zve na 18. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, které se budou konat ve dnech 14.–16. listopadu 2024 v Karlových Varech. Přihlášky do sekce Volná sdělení můžete zasílat do 31. 8. 2024, zvýhodněná registrace do 30. 9. 2024.

XIX. Brněnské hematologické dny, 7. 11. 2024 v Brně

Česká hematologická společnost ČLS JEP Vás zve na XIX. Brněnské hematologické dny. Hlavními tématy letošního ročníku jsou trombózy specifických lokalizací a premaligní stavy v hematologii. K dispozici je program, registrace je otevřena, registrujte se nejpozději do 18. 10. 2024.

V nakladateství Grada vychází nová kniha s názvem Psychoonkologie

Kniha PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D. se věnuje tématu psychiky člověka ve vztahu k onkologickým onemocněním. Vznikla jako úvod k důležité oblasti, která bude v ordinacích lékařů, sester, psychologů a dalších pomáhajících profesí čím dál častější. S tím, jak narůstá výskyt rakoviny v populaci, jak dokážeme čím dál většímu množství lidí účinně pomoci, logicky přibývá i těch, kteří budou otevírat související psychologická témata.

Evropský projekt P.R.A.C.T.I.C.E. - volba žilních vstupů u onkologických pacientů
MUDr. Viktor Maňásek

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS Vás žádá o zapojení do dotazníkového šetření v rámci evropského projektu P.R.A.C.T.I.C.E. Jde o mezinárodní průzkum, týkající se volby žilních vstupů pro protinádorovou léčbu. Zaměřuje se na praktické aspekty volby typu žilního vstupu, vzdělávání, školení a řešení komplikací. 

48. ročník BOD a 38. ročník Konference pro NZP se koná 23. - 25. 10. 2024

48. ročník Brněnských onkologických dnů a 38. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční ve dnech 23.–25. října 2024 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ v areálu brněnského výstaviště. K dispozici je rámcový program. Registrujte se. Registrace k aktivní účasti je otevřena do 30. 6. 2024, k pasivní do 5. 10. 2024. 

Nové možnosti v léčbě karcinomu ledviny, 5. 6. 2024 v Brně

Masarykův onkologický ústav a agentura FILENO s.r.o. si Vás dovolují pozvat na seminář Nové možnosti v léčbě karcinomu ledviny, který se koná pod odbornou záštitou Sekce Uroonkologie České onkologické společnosti dne 5. 6. 2024 od 16:00 do 17:30 hodin v restauraci Monte Bú, Údolní 532/76. Brno. K dispozici program, online registrace otevřena. 

8. Zhoubný novotvar bronchu, plíce, pleury a thymu - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 16. 5. 2024 byla novelizována kapitola číslo 8. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU, PLÍCE, PLEURY A THYMU (C34, C33, C37).

1. ročník odborné konference: Společně pro kvalitnější život našich pacientů, 23. 5. 2024 v Praze

Hlas onkologických pacientů pod odbornou garancí předsedy Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Vás zvou na 1. ročník odborné konference, která se koná v rámci projektu TEMPO (TErciární vzdělávání Mladých a POkročilých onkologů). Hlavním tématem konference je zachování fertility onkologických pacientů. Dopolední blok je určen pro medicínské odborníky, odpolední blok pro medicínské odborníky, studenty LF, nelékařské zdravotnické profese a pacientské organizace.

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 30. 4. 2024 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, poděkoval za pozvání na Fórum onkologů a přednesl své představy o organizaci onkologické péče v regionech. Jednotliví vedoucí KOCů by měli mít jasnou roli v koordinaci onkologické péči v jednotlivých regionech, a měli by být partnery MZ ČR a zdravotních pojišťoven a měl by být jasný mechanismus pro jejich jmenování. Jejich ambicí by mělo být zajištění stejné kvality onkologické péče v celé ČR, k čemuž jsou nezbytné určité pravomoce a pověření.

Current challenges in neurooncology: meet the Young Neuro-Oncologist experts, 25. 6. v Brně

Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti a Masarykův onkologický ústav si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Current challenges in neurooncology: meet the Young Neuro-Oncologist experts, která se koná 25. 6. 2024.

Hope, hype and biology, 13. - 14. května 2024 v Praze

Uroonkologická sekce ČOS vás zve na sympozium o současné léčbě karcinomu močového měchýře, který se koná 13. -14. května v Praze pod názvem Hope, hype and biology a podtitulem The Current Treatment Landscape in Bladder Cancer.

Target fórum, 24. 5. 2024 v Praze

We Make Media, s.r.o. vás zve 24. května na První ročník diskuzního Target Fóra, které se bude zabývat tématy: molekulární základ precizní cílené terapie, terčová terapie jako základní modalita a klinická praxe, kontroverze a pohled do budoucnosti. Odborným garantem je prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.