Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1063 zrušit všechny filtry
Pozvánka ke sledování aktivit na vzdělávacím portálu YouKNOU

YouKNOU je partnerský projekt konference KNOU – Komplexní novinky v onkourologii, která se koná od roku 2016 vždy v květnu v Praze. Portál YouKNOU má za cíl prezentovat novinky v oblasti onkourologie z klíčových zahraničních akcí (ASCO, ASCO GU, ESMO, EAU, EMUC, ev. AUA), zajistit dostupnost aktuálních informací o diagnostice a léčbě urologických nádorů a současně rozvíjet spolupráci mezi urology a onkology.

The World Cancer Initiative - Index of Cancer Preparedness, / Výsledky České republiky v mezinárodním projektu skupiny The Economist, 30. 11. 2021, online

Přijměte, prosím, naše pozvání k online sledování odborné konference, konané u příležitosti 50 let systematického boje proti nádorovým onemocněním. Konferenci pořádají společnosti PPF a SOTIO v souvislosti s připojením České republiky k mezinárodnímu indexu „Index of Cancer Preparedness“ realizovanému divizí Intelligence Unit prestižního týdeníku The Economist. Konferenci můžete sledovat online 30. 11. 2021 od 14 hodin. V případě zájmu se prosím registrujte do 26. listopadu 2021 na e-mailové adrese: anovcinova@ppam.cz. 

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové přijme lékařky/lékaře

Klinika onkologie a radioterapie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme lékařky/lékaře (absolventy nebo rezidenty) se zájmem o obor klinická onkologie nebo radiační onkologie.

17. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP: Hepatocelulární karcinom 25. 11. 2021 v 15 hodin

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář týkající se hepatocelulárního karcinomu. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem.

Pozdrav předsedkyně ČOS z Brněnských onkologických dnů

Jak bude dál v oblasti klinické onkologie v České republice? Na BOD 2021 nám doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA poskytla rozhovor o výhledu a výsledcích české onkologie. Rozhovor se uskutečnil 13. října 2021. 

16. vzdělávací webinář SGO: Gastrointestinální stromální tumory 18. 11. 2021

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma gastrointestinální stromální tumory, 18. 11. 2021 15:00 - 16:30, online.

11. ročník edukačního semináře IMPACT na téma Klinické otázky v protinádorové imunoterapii, 15. 12. 2021, virtuálně

Sekce onkologické imunologie při ČOS ČLS JEP ve spolupráci s BMS připravuje 11. ročník edukačního semináře IMPACT. Edukační seminář je určen primárně pro lékaře věnující se imunoterapii nádorů a pro praktické lékaře, kteří se s pacienty léčenými moderní imunoterapií mohou setkávat ve své klinické praxi.

17.1.3.1 Maintenance terapie olaparibem -  online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 4. 11. 2021 byla novelizována kapitola číslo 17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57). Změna se týká části 17.1.3.1 Maintenance terapie olaparibem.

Nabídka pracovních míst pro lékaře/lékařky

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/ku na Gastroenterologické oddělení a na Kliniku radiační onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání.  

Průzkum Sekce podpůrné léčby a péče: Využití růstových faktorů granulopoezy (G-CSF) v běžné onkologické praxi
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP prosí onkology a další specialisty, aby se zapojili do pravidelného dotazníkového šetření zkušeností a názorů, týkajících se různých témat podpůrné léčby a péče a přístupu k jejich řešení. V listopadu se ptáme na: Využití růstových faktorů granulopoézy (G-CSF) v běžné onkologické praxi - profylaxe febrilní neutropénie (FN) a udržení dávkové intenzity (DI) při chemoterapii.

Neutralizační protilátky v léčbě onemocnění COVID-19 u ambulantních pacientů

15. září 2021 byla vydána nová Rozhodnutí MZ ČR k použití neutralizačních protilátek v léčbě onemocnění COVID-19 u ambulantních pacientů. Rozhodnutí přináší další rozvolnění v identifikaci vhodného pacienta. Kategorie onkologického pacienta s aktuálně probíhající léčbou ve výčtu rizikových diagnoz zůstává beze změny.

Best of Oncology 9. - 10. prosince 2021

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
udělejte si, prosím, místo ve svém nabitém kalendáři, a registrujte se již nyní na Best of Oncology 9. - 10. 12. 2021 hotel Pyramida, Praha 6.

15. vzdělávací webinář SGO: Individualizovaná léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu. 4. 11. 2021

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma individualizovaná léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem.

Dotazník na informační materiál u rakoviny plic

Všem, kdo se profesně nebo lidsky dostávají do kontaktu s rakovinou plic!
Amelie, z.s. připravuje nový informační materiál pro nemocné s karcinomem plic a žádá o pomoc jak odborníky, tak pacienty a jejich blízké. Prosíme vyplňte krátký dotazník, který pomůže lépe nasměrovat nově vznikající informační materiál!

Vychází číslo 5, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

V novém čísle najdete dvě původní práce, pět přehledů a jednu casuistiku. Editorial se věnuje myelodysplastickému syndromu.