Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 670 zrušit všechny filtry
Pozvánka na 43. ročník Brněnských onkologických dnů, 10.4.-12.4.2019, BVV

Dovolujeme si Vás upozornit, že na internetových stránkách https://www.onkologickedny.cz/program byl zveřejněn program Brněnských onkologických dnů a doprovodných konferencí. V průběhu tří dnů bude prezentováno  388 příspěvků, z toho 276 formou ústních sdělení. 
Od dubna bude program k dispozici i pro Vaše mobilní telefony a tablety, a to v podobě aplikace "SmartCongress BOD 2019". Možnost on-line registrace končí 29.3.2019, následně bude možná registrace na místě.

Dotazník - průlomová bolest (PB)
Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA

Nejenom členy Sekce podpůrné léčby,  ale také pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi. Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Karcinom pankreatu-budeme umět čelit hrozbě 21.století?

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
jménem organizátorů si vás dovolím pozvat na XXVIII. jarní setkání na zámku Zbiroh a 15. Postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. V kanceláři akcí najdete aktuální program a informace pro registraci a ubytování. Vzhledem k pozitivním reakcím z loňského roku, organizátoři i letos jarní setkání ponechali v krásných prostorách zámku Zbiroh, pokračuje se tedy v tradiční atmosféře i duchu jednání, tak jak znáte z Lokte. 
Pokud vás program oslovil, rádi vás uvítáme na Zbirohu
jménem organizátorů
Radka Schrötterová

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 28. 2. 2019.

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu - přednášky workshopu iPAAC
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech. Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickými registry, inovacemi v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality. Workshop iPAAC se uskutečnil 14. listopadu 2018 v rámci konference PREVON. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Vám přinášíme záznamy přednášek, které byly v rámci Workshopu iPAAC předneseny. 

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Záznam přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. Přednáška je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976–2017. 

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Segment inovativní a centrové péče v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Projekt INTENT a hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra - model zaměřený na pacienta v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče.

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Záznam přednášky, která zazněla dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. Přednáška se věnuje zázemí screeningových programů v medicíně založené na důkazech, organizovanému screeningu, systému hodnocení programů v České republice a na screeningu kolorektálního karcinomu přináší příklad systému hodnocení. 

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Hodnocení kvality v centrech v roce 2017, indikátory objemu vyšetření, indikátory kvality screeningového procesu a souhrnný indikátor kvality v záznamu přednášky ze dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. 

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 27. 2. 2019 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Perjeta. 

Nabídka zaměstnání Trutnov

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. přijme lékaře/lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru klinická onkologie nebo radiační onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání.

Best of ASTRO 2018 Czech Republic

Multiscan, s.r.o., Komplexní onkologické centrum Pardubice a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky vás zvou na Best of ASTRO. Registrace do 12. 3. 2019. Pozvánka s programem v kalendáři akcí. 

Upozornění pro účastníky BOD a KNZP 2019 : termín registrace aktivní účasti prodloužen do 1. března

Termín registrace aktivní účasti na Brněnské onkologické dny byl prodloužen do 1. března 2019. Do té doby je možné do registračního systému na www.onkologickedny.cz vkládat i abstrakta vašich příspěvků. Další prodloužení termínu již nebude možné.
Těšíme se na Vaši účast!
Organizační výbor BOD a KNZP

Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2018 a nejlepší článek s IF za rok 2018

Členové výboru vyhlašují soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2018. Odměna pro vítěze obou soutěží zůstává jako v loňském roce 30 000,- Kč. Práce do soutěže se zasílejte paní sekretářce ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz a to nejpozději do 31. 3. 2019.