Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Vyjádření výboru ČOS ČLS JEP k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 - určeno lékařům

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů (19.-21.6.2020) - přesunuto na termín 18.-20.6.2021
Kontroverze v onkologii (původně 21.-22.5.) - letos zrušeno a přesunuto na termín 21. 5. 2021
Fórum onkologů (původně 3.4.) - přesunuto, nový termín bude oznámen
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4.)  - přesunuto na 15. – 17.10.2020
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - přesunuto na podzim
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby", projekt KVMO (původně 22.4. ) - přetvořeno v online webinář  25.5.-30.9.2020
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 917 zrušit všechny filtry
Konference PREVON se letos uskuteční 8. - 9. září 2020

Tým Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a MZd ČR si Vás dovolují pozvat na již čtvrtý ročník konference PreVOn 2020, která se se koná 8.–9. září 2020 v Praze. Kromě odborníků na prevenci a screening je vítána účast širšího auditoria včetně zástupců pacientských organizací a dalších zainteresovaných stran. Letošní konference bude zaměřena na budoucnost screeningových programů, která je i v genetickém a cíleném screeningu a na výzvy, které nám v budoucnu přinese populační screening zhoubných nádorů. 

XV. Brněnské hematologické dny 4. - 5. 11. 2020

Česká hematologická společnost ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na XV. Brněnské hematologické dny konané ve dnech 4. - 5. 11. 2020. Hlavními tématy letošního ročníku je chronická myeloidní leukémie a Antifosfolipidový syndrom. 

11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění, 9. 9. 2020 FF UK Praha

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti při ČLS JEP vás zve na 11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění. Odborný program pro Vás připravili psychologové z Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti při České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Vstup na sympozium je volný (zdarma), bez registračního poplatku. Registrace e-mailem. program k dispozici.  

XII.celostátní konference paliativní medicíny 9. - 10. 10. 2020, Plzeň

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Pozvání pro členy ČOS.

Vychází číslo 3 časopisu Klinická onkologie

Ve třetím letošním čísle redakční rada upozorňuje na přehledovou práci o hladinách NT-proBNP a troponínu T u onkologických pacientů, na původní práci o možnostech včasného záchytu kardiotoxicity cytostatické léčby a na kazuistiku ukazující kompletní odpověď na chemoterapii metastatického karcinomu pankreatu spojeným se zárodečnou mutací genů BRCA2 a CHEK2. 

Věková hranice pro screening nádorů kolorekta byla snížena na 50 let

Od 1. července 2020 mají lidé od 50 let vyšetření formou kolonoskopie, která je prevencí rakoviny tlustého střeva, zdarma. Věkovou hranici o 5 let snížilo Ministerstvo zdravotnictví. Česká republika patří bohužel k zemím, kde každoročně rakovinou tlustého střeva a konečníku onemocní nejvíce pacientů. Proto probíhá adresné zvaní občanů ke screeningu.

Stav národního onkologického registru ČR k 30. červnu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 6. 2020.

Výzva k účasti v mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče.

Reakce AIFP ke stanovisku výboru ČOS k problematice studií
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

Výbor ČOS projednal na svém zasedání dne 16. června 2020 stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště (viz. zápis ze zasedání výboru, bod 11).  Asociace inovativního farmaceutického průmyslu reagovala dopisem na toto stanovisko.   

Stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště

Výbor ČOS projednal na svém zasedání dne 16. června 2020 stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště. 

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021 - 1. anonce

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021 proběhne ve dnech 20.‒22. ledna 2020, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o.

Masarykův onkologický ústav vyhlašuje výběrové řízení na místo Primář/primářka oddělení laboratorní medicíny

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa Primář/primářka oddělení laboratorní medicíny.  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 5. srpna 2020 včetně. Seznamte se s požadavky, podmínkami a průběhem výběrového řízení v části Nabídka zaměstnání.  

Záznam a prezentace z Fóra onkologů konaného dne 5.6. 2020 v Praze

6. června 2020 se v Praze konalo Fórum onkologů. Hlavními tématy byla činnost výboru ČOS, péče o onkologické pacienty v době pandemie, predikce centrové léčby, úhradová vyhláška a onkologická prevence. Před Fórem onkologů se konala  tisková konference České onkologické společnosti, jejímž hlavním tématem byla onkologická péče v době pandemie, výsledky a onkologická prevence. Hostem byl i premiér ing. Andrej Babiš. Zveřejňujeme prezentace a audiovizuální záznamy všech přednášek a vystoupení na Fóru onkologů. 

Slavnostní zahájení Fóra onkologů
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně ČOS, a Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR, zahájili jednání Fóra onkologů, které se konalo 5.6. 2020 v Praze.  

Úvodní slovo ředitele VZP na Fóru onkologů
Ing. Zdeněk Kabátek

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP v úvodu pozdravil zasedání Fóra onkologů a poděkoval za dosavadní spolupráci.