Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 978 zrušit všechny filtry
Jak snadno zvládnou a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem - seminář KVMO

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na webový seminář, ve kterém se dozvíte, jak vyhledávat v PubMedu a Medviku a jak se orientovat v dalších informačních zdrojích v oblasti medicíny. Video bude dostupné do 31. 12. 2021.

Online setkání J.E.P. CLUBu na téma Telemedicína, ve čtvrtek 4. března od 17 hodin

Česká lékařská společnost J.E.P. Vás jménem prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. srdečně zve na Online XIII. setkání J.E.P. CLUB, které se uskuteční ve čtvrtek 4. března 2021 od 17.00 hodin. Tentokrát na téma „Telemedicína - vzdálená budoucnost a současná realita“. Registrujte se předem. 

Vzdělávací webinář SGO ČLS JEP: Karcinom žaludku, 25.2. v 15 hodin.

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma Karcinom žaludku. Seminář se koná ve čtvrtek 25. února od 15:00 do 16:30, online v aplikaci Zoom. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem. 

Zapište si do diáře termín 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky: 13. - 15. 10. 2021. Více informací bude zveřejněno stránkách konference www.onkologickedny.cz a na Linkos začátkem března 2021.

Vychází číslo 1, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

První letošní číslo časopisu Klinická onkologie úvodem přináší přehled vlivu patnácti let Národního onkologického programu České republiky na výsledky u solidních nádorů dospělých. Redakční rada dále upozorňuje na přehledovou práci o vzniku a významu sekvenčních variant mikroRNA v kancerogenezi, na původní práci zkoumající odkládání návštěvy při podezření na karcinom prsu u žen v České republice a na kazuistiku o skvamocelulárním karcinomu rekta u mladé ženy. 

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie pro spolupráci formou DPP/DPČ/částečný pracovní úvazek pro zajišťování akutní psychiatrické péče u onkologických pacientů. Možnost nastavení pracovní doby tak, aby umožnilo bezproblémový souběh s pracovním poměrem nebo rodičovskou dovolenou. Předpokládáme týmovou spolupráci s lékaři a psychology MOÚ. 

Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem - manuál

Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik v návaznosti na text doporučení pro standardní péči. Manuál byl zpracován podle Doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. (Klin onkol 2019). 

Masarykův onkologický ústav otevřel kompletně zrekonstruovaný Bakešův pavilon
Mgr. Pavel Kachlík

Tisková zpráva MOÚ, 5.2. 2021, Brno: Po více než sto letech provozu prošel Bakešův pavilon na Žlutém kopci v Brně celkovou rekonstrukcí za 431 milionů korun. Stavební úpravy trvaly více než dva roky, výsledkem jsou dvě lůžková oddělení, nové ambulance i navýšení počtu operačních sálů. Nově má Masarykův onkologický ústav celkem 6 operačních sálů a řadí se tak k předním chirurgickým pracovištím v České republice s onkologickou specializací. Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., současný ředitel MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a emeritní ředitel MOÚ prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. společně oficiálně otevřeli pavilon v pátek 5. února.

Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP k použití léčivého přípravku s účinnou látkou Atezolizumab

Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s účinnou látkou Atezolizumab v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím triple negativním karcinomem prsu a síť indikujících specializovaných center

Informace Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - 23.1.2021
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce. Oznámení o přejmenování sekce na "Sekce podpůrné léčby a péče".

Záznam letošního 2. ročníku konference Den mladých onkologů 2020 aneb "nalejvárna v 7 minutách" je přístupný už jen do konce ledna 2021.  

Limity COVID-19: Plaveme nebo se topíme? Dotazník pro členy ČLS JEP

Dotazníkové šetření pro všechny členy České lékařské společnosti a tedy i České onkologické společnosti s názvem "Limity COVID-19: Plaveme nebo se topíme?" si klade za cíl zhodnotit postoje našich kolegyň a kolegů, kteří se zapojili do práce na oddělených určených pro pacienty s onemocněním COVID-19.

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme odborného pracovníka/pracovnici v laboratorních metodách

Oddělení laboratorní medicíny MOÚ nabízí pracovní místo pro odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializací v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba nebo v přípravě na ni. Podrobnosti v inzerátu. 

Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021
RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková

V podvečer 11. ledna 2021 se konal další webový seminář cyklu #MysliProtiRakovine. Tématem bylo zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. V improvizovaném studiu se sešli MUDr. Petr Pavlíček, lékař hematolog, který ve své praxi pracuje s lidmi s mnohočetným myelomem, onkologická pacientka a psycholožka RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková a PhDr., Ing. Martin Pospíchal, onkopsycholog. Podívejte se na záznam. 

Jaký je váš postoj k elektronickému zdravotnictví – 6 krátkých ano/ne otázek pro členy ČOS

Jménem Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity si dovolujeme členy ČOS - lékaře se specializací v onkologii oslovit se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako podklad článku o elektronickém zdravotnictví v České republice. Jedná se o 9 ano/ne otázek. Vaše účast v průzkumu je plně dobrovolná a zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro vědecké účely.