Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 756 zrušit všechny filtry
Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví - pozvánka na přednášku z cyklu #MysliProtiRakovine

Srdečně zveme všechny pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na již třetí cyklus přednášek z oboru psychoneuroimunologie, tentokrát s podtitulem "Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění". Projekt pro Vás a připravuje Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Den mladých onkologů 2019, 18. září 2019, Kongresové centrum hotelu Pyramida

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 1. ročník Dne mladých onkologů s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Akce se uskuteční pod odbornou garancí České onkologické společnosti.  

Hereditární nádorová onemocnění V. - Supplement časopisu Klinická onkologie

Po třech letech vychází další supplementum Klinické onkologie na téma hereditární nádorová onemocnění, tentokrát v pořadí již páté. Těmito supplementy se autorský kolektiv snaží předat lékařům další informace o syndromech, indikacích, hodnocení výsledků testování pomocí sekvenování
nové generace (new generation sequencing – NGS), ale i o léčbě nádorů a vzácných dědičných nádorových onemocnění.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 4)

Vychází čtvrté číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehled o vlivu mikrobiomu na vznik a vývoj kolorektálního karcinomu, na farmakoekonomické hodnocení cetuximabu a panitumumabu v 1. linii léčby mCRC a na kazuistiku, popisující urgentní chirurgickou léčbu GIST ezofago-gastrické junkce u pacienta s obrovskou hiátovou kýlou. Tři přehledy, čtyři původní práce, tři kazuistiky, dopisy redakci a další zajímavé informace ve čtvrtém letošním čísle časopisu Klinická onkologie. 

Bratislavské onkologické dny, 19. - 20. 9. 2019, Bratislava

Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, spoločnosť SOLEN a časopis Onkológia Vás zvou na 56. ročník Brněnských onkologických dnů.  

Pozvánka na podzimní interaktivní semináře “Přehnaná očekávání”

Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů Vás zvou na podzimní interaktivní semináře s názvem “Přehnaná očekávání”. Semináře jsou pořádány v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů v Plzni (30. 10.), Hradci Králové (4. 11.), Brně (11. 11.), Olomouci (25. 11.) a v Praze (27. 11.). Podívejte se na pozvánku s programem. 

25. medzinárodná konferencia SEKCAMA SOS SLS, 14.-15. 5. 2020

Sekce pro karcinom prsu Slovenské onkologické společnosti (SEKCAMA) Vás zve na již 25. mezinárodní konferenci na téma experimentální onkologie, primární a sekundární prevence, rizikové faktory, patologie, diagnostika, terapie, podpůrná léčba, rehabilitace, follow-up, případové studie, novinky z kongresů a vedlejší účinky onkologické léčby. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2019.

Konference PreVOn 2018 se uskuteční 22.- 23. října v Praze

Tým Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky si Vás dovoluje pozvat na již třetí ročník konference PreVOn 2019, která se se koná 22.–23. října 2019 v TOP Hotelu Praha. Letošní konference se zaměří na aktuální stav a inovaci screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově budou představeny možnosti časného záchytu bronchogenního karcinomu.

PID and Malignancy, konference ESID Brusel 18. - 21. 9. 2019

Letošní ročník konference European Society for Immunodeficiencies (ESID) se věnuje primárním imunodeficiencím ve vztahu k malignitám. Konference je příležitostí prohloubit pochopení procesu, jakým immunodeficience ovlivňují onkologické pacienty, zlepšit celkovou léčbu pacientů a navázat novou spolupráci v této oblasti.

Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, 11.-12. 10. 2019 v Táboře

Připomínáme registraci na konferenci, na níž Vás srdečně zve Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS a Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku. Hlavními tématy konference budou 
resekční chirurgické okraje, definice HPV pozitivity, význam náhradních markerů, jejich sensitivita a specificita a aplikace na různých pracovištích a Sekce mladých lékařů a výzkumníků. Registrace je již otevřena. Časná registrace za sníženou cenu do 15. září 2019. 

XIV. Brněnské hematologické dny, 6. - 7. 11. 2019 v Brně

V rámci Brněnských hematologických dnů proběhne 6. listopadu Cyklus „Trombóza a krvácení – mezioborový problém“ a 7. listopadu 2019 Den o leukémiích, problematika chronické lymfocytární leukemie.

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na své 10. Psychoonkologické sympózium 11. září v Olomouci

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na 10. psychoonkologické sympózium, tentokrát s názvem: "Rakovina v rodině … v otázkách a odpovědích blízkým". Na semináři bude také představena kniha, kterou sekce připravila pro pacienty a jejich blízké. Uzavírka přihlášek je 31. srpna 2019. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 6. 2019.

Zprostředkování nabídky Mezinárodního programu partnerských měst Chicaga (Chicago Sister Cities International) na získání grantu k účasti na odborné lékařské konferenci o léčbě rakoviny prsu, která se bude konat v Chicagu v hotelu Marriott Downtown Magnificent Mile ve dnech 3. - 6. 10. 2019. Praha se stala partnerským městem Chicaga v r. 1990, kdy byl založen Pražský výbor na podporu spolupráce především v kulturní, vzdělávací a vědecké oblasti mezi oběma městy. Podmínkou je tedy, aby lékař měl trvalý pobyt v Praze. Přihlášku je třeba poslat on-line přímo Programu partnerských měst Chicaga do 19. července 2019!