Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 583 zrušit všechny filtry

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 10. 8. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Egistrozol.

Best of ASCO a Pražské onkologické dny, 5-7.9. 2018 v Praze

Organizační výbor Best of ASCO Praha a Pražských onkologických dnů Vás zvou na konferenci, která  využívá veškeré nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání ASCO. V kalendáři akcí najdete program. Online registrace je otevřena do 24. 08. 2018.

Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku, 8.-11.5. 2019 v Praze

Vážení kolegové,
Webový portál pro přihlášení abstraktů a registraci na Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku (13th International Gastric Cancer Congress), který se bude konat 8.-11. května 2019 v Praze je nyní otevřen.
International Gastric Cancer Congress je první mezinárodní konference s onkologickou tématikou, která se bude konat v Praze ve spolupráci českých a německých odborných společností. Očekáváme asi 2000 účastníků z celého světa. Bude nám potěšením, pokud se Vy osobně i Vaši spolupracovníci konference zúčastníte. Abstrakt je možné zaslat do do 31. října 2018. Do 30. listopadu platí redukovaný
účastnický poplatek.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 31, č. 4)

Ve čtvrtém letošním čísle časopisu upozorňuje redakční rada na přehledový článek o monoklonální gamapatii nejasného významu, na původní článek na téma metastáz do lymfatických uzlin na krku při neznámém primárním nádoru a na kazuistiku popisující maligní melanom na chodidle. 

Konference SEKCAMA 6.-7. 6. 2019 v Bratislavě

Sekce pro karcinom prsu Slovenské onkologické společnosti (SEKCAMA) Vás zve na již 24. mezinárodní konferenci na téma experimentální onkologie, primární a sekundární prevence, genetika, diagnostika, terapie, follow-up, případové studie, novinky z kongresů a vedlejší účinky onkologické léčby. Poznamenejte si termín v roce 2019.  

Předběžná registrace na Pracovní konferenci Academy of Health Care Management je otevřena. Konference zhodnotí dosažený pokrok, definuje nezdary a stanoví cíle pro další období. Na konferenci vystoupí představitelé Ministerstva zdravotnictví, Poslanecké sněmovny, zástupci pacientských organizací, poskytovatelů, plátců, odborné veřejnosti a další.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2018.

Od 1. 7. 2018 se mění název Národního koordinačního centra prevence vážných nemocí na Národní screeningové centrum!

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění zahájilo svoji činnost 1. února 2017. Od července je přejmenováno na Národní screeningové centrum, tak aby bylo srozumitelnější odborné i laické veřejnosti.   

MUDr. Barbora Bulíková

Definice, epidemiologie, genetika, patogeneze, symptomy, diagnostika, léčba bezlepkovou dietou, prognóza a dispenzarizace v přednášce, která zazněla v rámci vzdělávacího programu pro praktické lékaře na BOD 2017.    

MUDr. Jiří Vyskočil

Přednáška, která zazněla na vzdělávacím semináři pro praktické lékaře v rámci BOD 2017, srovnává kardiotoxicitu klasické a cílené léčby a podává přehled rizikových faktorů kardiovaskulárních komplikací.   

Xofigo – omezení používání v léčbě rakoviny prostaty - upozornění SÚKL

SÚKL informuje o tom, že přípravek Xofigo by měl být používán pouze po dvou předchozích typech léčby nebo tehdy, kdy jiná léčba nemůže být použita. Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ukončil přehodnocení přínosů a rizik přípravku Xofigo (radium-223 dichlorid) určeného k léčbě rakoviny prostaty. Výsledkem přehodnocení je doporučení výrazného omezení používání přípravku Xofigo, a to pouze u pacientů, kteří již podstoupili dva předchozí typy léčby metastatického karcinomu prostaty (rakovina prostaty, která se rozšířila do kosti) nebo u kterých nemůže být jiná léčba použita.

Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví - pozvánka na cyklus přednášek

Srdečně zveme všechny lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na cyklus přednášek a webminářů z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a Vaše pacienty připravila Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Vzdělávací akci pořádá Aesculap Akademie pod záštitou prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky. Tématem sympozia je multioborový pohled na celý proces bezpečné přípravy a podávání chemoterapie ve zdravotnictví - od předpisu chemoterapie přes podávání až po likvidaci použitého materiálu. Sympozium je primárně zaměřeno na otázky ochrany zdravotnického personálu před chemickou kontaminací. K dispozici pozvánka a program. 

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XXV. Jihočeské onkologické dny, letos na téma diagnostika a léčba nádorů žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku. 1. oznámení v kalendáři akcí. 

Dne 26. dubna 2017 uspořádala Sekce preventivní onkologie již tradiční vzdělávací akci s názvem „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Seminář se konal v rámci  největší české onkologické konference Brněnské onkologické dny. V roce 2017 se seminář zaměřil zejména na problematiku onkologické prevence, diferenciální diagnostiky související s malignitami, komplikací po onkologické léčbě a jejich řešení a také na pohled onkologů na alternativní a komplementární medicínu. Zvukový záznam přednášek předkládáme sice s ročním zpožděním, způsobeným na straně dodavatele, ale věříme, že přednášky nepozbyly aktuálnosti a pomohou praktickým lékařům v řešení onkologické problematiky v jejich ordinacích.