Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1134 zrušit všechny filtry
Časná registrace na BOD končí již 25.září!

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se konec registrace na 46. Brněnské onkologické dny a 36. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční již za necelý měsíc, od 12. do 14. října v Brně. V případě, že jste se na konferenci ještě nezaregistrovali, máte stále možnost takto učinit za zvýhodněnou cenu, a to do 25. září 2022. Po uvedeném datu již bude registrace možná pouze na místě za zvýšený poplatek.

IO Fórum již tento týden

Diskuzní imunoonkologické fórum s podtitulem Novinky a kontroverze imunoterapie napříč solidními nádory
se koná v pátek 23. září 2022 od 9:00 hodin v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12. Registrace na webu konference. 

Mírnění strachu ze smrti a umírání u našich pacientů

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého elektronického dotazníku (2 minuty), který se týká zásadního a málo řešeného tématu a tím je mírnění strachu a úzkosti ze smrti a umírání u našich pacientů. Dotazník je zcela anonymní a získané výsledky budou prezentovány na odborných onkologických fórech.

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice hledá lékaře

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice hledá lékaře s atestací v oboru klinické onkologie a lékaře s atestací v oboru radiační onkologie nebo minimálně v předatestační přípravě. 

17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP vás zve na letošní 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, které se budou konat ve dnech 1. – 3. prosince 2022 v Karlových Varech.  Přihlášení abstraktu k aktivní účasti je možné do 30. září.

4. ročník Dne mladých onkologů aneb nalejvárna v 15 minutách (aktualizace)

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 4. ročník Dne mladých onkologů 2022 s podtitulem "Nalejvárna v 15 minutách" dne 10. listopadu, Vienna House Andel’s Prague. Podívejte se na pozvánku s programem semináře.  

Podzimní semináře KVMO: "Infekční komplikace u onkologických pacientů" (aktualizováno)

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář Infekční komplikace u onkologických pacientů, jehož cílem je seznámit lékaře s nejčastějšími infekčními komplikacemi u onkologických pacientů, jejich správnou terapií a možnostmi prevence. Seminář je připravován v Praze, Brně a Olomouci.

Online novelizace 28. vydání Modré knihy - Uveální melanom

Primární nitrooční nádory, u dospělých nejčastěji uveální melanom, nemají v 28. vydání Modré knihy svojí kapitolu, na kterou může být tato novelizace navázána. Jako samostatnou novelizaci 28. vydání Modré knihy zveřejňujeme kapitolu Uveální melanom. 

Online novelizace 28. vydání Modré knihy - kapitola 16. Zhoubný novotvar těla děložního (C54)

Kapitola 16. Zhoubný novotvar těla děložního (C54) byla novelizována. Došlo ke změně v podkapitole 16.3.1 Cílená léčba recidivujícího onemocnění, Kombinace pembrolizumabu s lenvatinibem. 

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie

Vychází číslo 4 ročníku 35 časopisu Klinická onkologie. Čtyři přehledové práce, tři původní práce a dvě kazuistiky. V novém čísle upozorňuje redakční rada na práce o Rosai-Dorfman-Destombesově chorobě, olanzapinu v onkologické paliativní péči
a imunoterapii nádorových onemocnění. Nové číslo k přečtení i ke stažení na Linkos.    

Pomáháme, aby se dalo lépe pomáhat. Brožura zejména pro praktické lékaře.

Tisková zpráva, Praha 19. 7. 2020 Amelie, z.s. Nově je k dispozici pro všechny pomáhající odborníky v oblasti onkologie brožura s psychosociálními tématy. Jde o druhé revidované a doplněné vydání s názvem „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“. Správnou informací a odkazem mohou lékaři, sestry, ale i další odborníci výrazně přispět k péči o nemocné a zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných během léčby a po ní. Pomoc je při návratu do života a do práce důležitá!

Online novelizace 28. vydání Modré knihy - kapitola 24. Zhoubný novotvar štítné žlázy (C73)

Kapitola 24 Zhoubný novotvar štítné žlázy (C73) byla novelizována. Došlo ke změně podkapitoly 24.1.1 a 24.4.1. 

Diskuzní imunoonkologické fórum, hybridně 23.9. 2022

We Make Media, s.r.o. ve spolupráci s Onkologickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vás zvou k dalšímu ročníku diskuzního imunoonkologického fóra, které se bude zabývat novinkami a kontroverzemi imunoterapie napříč solidními nádory. Fórum proběhne 23. září od 9 hodin v Grandium Hotel Prague a bude připraveno hybridní formou.

XVII. Brněnské hematologické dny, 1.- 2. 11. 2022, Brno

Česká hematologická společnost ČLS JEP vás zve na XVII. Brněnské hematologické dny, které se uskuteční 
ve dnech 1. - 2. 11. 2022 v BW Hotelu International v Brně. Hlavními tématy letošního ročníku jsou plicní embolie a myeloidní leukémie. 

XXV. Biologické dny - Od nádorové biologie po precizní onkologii 5. - 6. 9. 2022, Brno

Česko-slovenská biologická společnost letos slaví 100 let od svého založení. U příležitosti tohoto výročí pořádáme XXV. Biologické dny - Od nádorové biologie po precizní onkologii ve dnech 5.-6. 9. 2022 v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Této konference se účastní zhruba 150-200 odborníků z celé České republiky i Slovenska.