Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 806 zrušit všechny filtry
Aktualizované instrukce pro autory příspěvků v časopise Klinická onkologie

Instrukce pro autory časopisu Klinická onkologie byly aktualizovány. Pokyny Příprava příspěvku k publikování, odeslání příspěvku k publikování a instrukce pro autory a editory supplement časopisu Klinická onkologie najdete na stránkách časopisu. 

BOD 2020

44. ročník Brněnských onkologických dnů a 34. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční 22. - 24. dubna 2020 v Kongresovém centru pavilonu „E“ brněnského výstaviště. Sledujte Linkos a stránky konference. 

Databáze onkologických knih

Vychází kniha Onkologie v kostce, určená pro studenty lékařských fakult, přehled Moderní molekuly v onkologii a další knihy s onkologickou tematikou. Chcete-li do databáze přidat chybějící knihu, pište, prosím, na info@linkos.cz.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 10. 2019.

Založena Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P.

V první polovině září 2019 představenstvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně projednalo a schválilo vznik nové odborné společnosti – České mikrobiomové společnosti. Česká mikrobiomová společnost je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci, včetně zhoubných nádorů. 

10. Psychoonkologické sympózium, Olomouc 2019. "Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým"

Letošní kulatý ročník 10. psychoonkologického sympózia, který se konal 11. září 2019 ve Fakultní nemocnici Olomouc, zaměřil témata svých přednášek především na blízké onkologických pacientů, rodiče, děti, partnerky a partnery a také sourozence nemocných dětí a přátele onkologických pacientů. Jedním z cílů letošního sympózia bylo představit lékařům a sestrám novou knihu "Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým", kterou vydala Sekce psychoonkologie ČOS a která byla napsána, aby odpověděla nejčastější otázky, které již 13 let pokládají v Psychoonkologické poradně onkologické společnosti ti, kteří sice nejsou sami nemocní, ale nemoc jejich nejbližších zasáhla do jejich života. Podívejte se na videa ze sympózia.  

Mgr. Libuše Kalvodová

Obsah 10. ročníku Psychoonkologického sympózia kopíroval obsah nové knihy, kterou  Psychoonkologická sekce vydala pro pacienty a jejich blízké s názvem Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně sekce je autorkou kapitol o komunikaci, jako Komunikace pacienta a rodiny, Pacient se uzdravil, rodina neví, jak s ním jednat a také kapitol o tom, co může pacient a jeho blízcí očekávat od psychologa a psychiatra. Přednáška představuje celou knížku s důrazem na kapitoly o komunikaci.   

Mgr. Alexandra Škrobánková

Hlavním cílem 10. ročníku Psychoonkologického sympózia bylo seznámit odborníky a pacienty s knihou Psychoonkologické sekce s názvem Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Mgr. Alexandra Škrobánková  je autorkou kapitol Smlouvání, Krevní nemoci, transplantace, dárcovství, Nemoc se vrátila a Co dělat, když nejbližší umírá. Ve své přednášce se zabývá posledním obdobím života. 

Mgr. Kristína Tóthová

"Dítě, které je v nemocnici, nedává vinu za to, že je v nemocnici, lékaři nebo sestře, ale svým rodičům. Rodiče jsou ti, kteří mu mají zařídit, aby mu bylo na světě dobře." (prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.) . Přednášející představuje stejnojmennou kapitolu knihy Psychoonkologické sekce ČOS.

Děti, rodiče, manželé, manželky. Příběhy rodin, do kterých vstoupila rakovina
Mgr. Hana Kynkorová

Hlavním cílem 10. ročníku Psychoonkologického sympózia bylo seznámit odborníky a pacienty s knihou Psychoonkologické sekce s názvem Rakovina v rodině v otázkách a odpovědích blízkým. Mgr. Hana Kynkorová je autorkou všech kapitol, které se zabývají rodinou. Napsala kapitolu Popření (zlehčování) nemoci – co může udělat rodina, Děti v rodině onkologického pacienta a Partner onkologického pacienta. Její přednáška se zabývá stejným tématem, na kazuistikách ukazuje, jakým způsobem zhoubné onemocnění zasáhne do rodiny.  

„Pět schodů“ na cestě vyrovnávání se s rakovinou
PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Pokud se člověk od lékaře dozví diagnózu onkologického onemocnění, je to každopádně šok. Většina lidí o rakovině už někdy slyšela, málokdo však předpokládá, že onemocnění postihne právě jeho. Významná psycholožka sedmdesátých let minulého století Elisabeth Kübler-Rossová popsala model tzv. pěti fází vyrovnávání se se závažnou diagnózou nebo zásadní a nečekanou životní změnou. Přestože v současné době velmi pokročil způsob, jak jsme schopni onkologické onemocnění léčit, zůstává rakovina i nadále „temnou královnou nemocí“ a lidé ji stále spojují s hrozbou smrti. Zmiňovaný model má pět hlavních fází, kterými nemocní obvykle procházejí. Tyto fáze, zdá se, představují (do určité míry) univerzálně platný způsob, jak reagujeme na závažné ohrožení života svého nebo svých blízkých.

Kontinuální vzdělávání mladých onkologů - témata pro rok 2020 - průzkum

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2020.

Novinky v onkologii II: Nádory prsu a nádory ovarií, 13. 11. v Praze

Odborné sympozium je evidováno v centrálním registru České lékařské komory a je ohodnoceno 6 kredity. Garanti sympozia jsou prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. a prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Největší odborná akce v oblasti paliativní medicíny přináší přehled nejnovějších poznatků v paliativní léčbě pokročilých stádií onkologických i neonkologických onemocnění. XII.celostátní konference paliativní medicíny bude 9. - 10. října 2020 v Plzni.

Časopis Podpůrná léčba v databázi onkologických časopisů

Časopis Podpůrná léčba je určený pro odborníky, kteří pečují o onkologické pacienty. Vychází čtyřikrát ročně.