Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 491 zrušit všechny filtry
Karcinom z Merkelových buněk: Vzácný ale nebezpečný - přednáška
MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Karcinom z Merkelových buněk je sice vzácný, ale velmi agresivní nádor s trvale rostoucí incidencí. Chemoterapie vyvolává relativně četné léčebné odpovědi, mají ale krátké trvání a nedochází k prodloužení OS. Další cestou je imunoterapie anti PD-1 a anti PD-L1 monoklonálními protilátkami. Přednáška zazněla v rámci 9. pražského mezioborového onkologického kolokvia – PragueONCO v lednu 2018.

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol přijme sekundárního lékaře pro Onkologickou kliniku a pro pracoviště radiační onkologie Onkologické kliniky. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání.

Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta UP v Olomouci vás zvou na kongres léčby malignit peritoneálního povrchu pomocí cytoredukční chirurgie (CRS) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC). V kalendáři pozvánka a předběžný program. Registrujte se do 31. 5. 2018.

Academy of Health Care Management letos uspořádá dvě pracovní konference a jednu výroční konferenci na téma legislativních změn v oblasti hrazení nákladné léčebné péče a zdravotnických prostředků.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 31, č. 1)

V prvním letošním čísle časopisu upozorňuje redakční rada na texty o současném postavení checkpoint inhibitorů v léčbě nádorů jícnu a žaludku, o kontroverzích protonové terapie u nádorů centrálního nervového systému a na text přinášející zkušenosti a přehled literatury na téma chirurgická léčba ampulárního adenokarcinomu.  

Pracovní nabídky - Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice přijme lékaře/lékařku pro onkologickou kliniku a vedoucího lékaře/vedoucí lékařku pro Oddělení radioterapie. Přečtěte si pracovní nabídky v části zaměstnání. 

VIII. ročník konference Kontroverze v onkologii 12. - 13. 4. 2018, Kunětická Hora Dříteč

Multiscan, s.r.o. a Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje vás zvou na VIII. ročník odborné konference.  Přihlášení na konferenci je možné nejpozději do 29. 3. 2018. Pozvánka s programem v kongresovém kalendáři. 

XXVII. jarní setkání LOKET 2018 na zámku Zbiroh 12. 4. 2018

XXVII. jarní setkání Loket 2018 a 13. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP se letos koná na zámku Zbiroh dne 12. dubna 2018 na téma Onkochirurgie ve změnách pravidel a příležitostí. Online registrace je povinná, program v kalendáři akcí. 

Online webminář organizovaný Evropskou školou urologie vede Markus Graefen. 15. února 2018 18:30 - 19:30. 

Počet hlášených onemocnění k 31. 1. 2018.

X. Výroční zasedání KLS a ČSCLL, 21. - 23. 3. 2018 v Praze

Kooperativní lymfomová skupina (KLS) a Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL) Vás zvou na X. Výroční plenární zasedání. Pravidelné třídenní setkání specializovaných lékařů v oblasti maligních lymfomů a lymfocytární leukémie. Cílem zasedání je zprostředkování výměny praktických zkušeností v léčbě těchto onemocnění, publikování diagnostických a léčebných doporučení a sdílení poznatků o nejnovějším vývoji v těchto lékařských oborech. V kalendáři program, registrace nejpozději do 28. února, konečný termín pro přihlášení abstrakt je 2. března 2018

14. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se koná ve dnech 20. – 22. 6. 2018 v Hradci Králové. Cílem konference je výměna zkušeností z klinické praxe a výzkumu v těch oblastech radiační onkologie, fyziky a biologie, které jsou v současné době v popředí zájmu. K dispozici pozvánka, registrace zahájena.   

Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni vás zve 20. - 21. 9. 2018 do Kongresového centra Parkhotelu Plzeň na 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 

Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou. Letos na téma karcinom prsu.