Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 616 zrušit všechny filtry
Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Alkohol je látka se schopností vyvolat v lidském organizmu nádorové onemocnění. Pití alkoholu prokazatelně zvyšuje riziko vzniku nádorů dutiny ústní, hrtanu, hltanu, jícnu, jater, tlustého střeva, konečníku a prsu, a zřejmě i nádorů slinivky břišní a žaludku. Alkohol je příčinou 3 až 6 % úmrtí na rakovinu. Riziko vzniku nádorů je nejvyšší u osob, které pijí alkohol každý den a/nebo ve zvýšené míře, a to bez ohledu na to o jaký alkoholický nápoj se jedná.

Vychází nová čísla časopisu Klinická onkologie (ročník 31, č. 5 a Supplementum 2 RECAMO2020)

V pátém čísle časopisu upozorňuje redakční rada na přehledový článek o graviditě a ovariální stimulaci u pacientek s karcinomem prsu, na původní práci na téma detekce EGFR mutací v cirkulující nádorové DNA v plazmě – mezilaboratorní porovnání referenčních laboratoří v České republice a kazuistiku o metastáze nádoru do nádoru. Současně s číslem 5 vychází i druhé letošní supplementum RECAMO2020: cestou výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii II. 

Vědecko-pracovní dny SLSZ JEP, 5. - 6. 11. 2018, Hradec Králové

Společnost lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá Podzimní vědecko pracovní dny SLSZ. Vítáni jsou nejen členové Společnosti lékařů sociálního zabezpečení, ale všichni, kdo mají zájem. Součástí programu je i blok "Novinky v diagnostice a léčbě onkologicky nemocných pacientů. Funkční dopad onemocnění a následky léčby", který zajišťuje ČOS.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 9. 2018.

Anketa pro praktické lékaře - co byste chtěli slyšet na BOD 2019?
MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Připravujeme již 7. ročník semináře Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, který se uskuteční v rámci Brněnských onkologických dnů 2019 (10. - 12. dubna). Pomozte nám, prosím, s výběrem nejvhodnějšího dne v rámci konference i nejzajímavějších témat. Otazník je otevřen do 28. října 2018. Děkujeme!  

Odborné setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, 31.10. 2018 v Praze

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Na odborné setkání jsou zváni zejména zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. S ohledem na význam problematiky sběru dat NOR pro plánování a hodnocení onkologické péče v ČR věříme v hojnou účast.

Nové knihy s onkologickou tematikou

Vychází kniha Historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci a druhé vydání knihy Gliomy. Současná diagnostika a léčba.

Konference MEFANET 2018 - otevřena registrace

Programový a organizační výbor konference MEFANET 2018 vás zve na 12. ročník akce, na které se pravidelně potkávají pedagogové a studenti všech lékařských a zdravotnických fakult z České a Slovenské republiky spolu s odborníky v oblasti zdravotnické informatiky a elektronické podpory výuky. Registrace je otevřena, k dispozici je předběžný program. Termín pro zaslání strukturovaného abstraktu: do 7. listopadu 2018.

Konference PreVOn 2018 se uskuteční 13.-14. listopadu v Praze

Tým Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky si Vás dovoluje pozvat na letošní konferenci PreVOn 2018, která se se koná 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha. Tématem konference jsou Bariéry v přístupnosti a prostupnosti screeningu zhoubných nádorů a dále proběhnou dva workshopy se zaměřením na Hodnocení a kontrolu kvality onkologické péče a Pilotní projekty časného záchytu organizované Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR.

Změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru

Od 1. ledna 2019 vejde v platnost nová metodika Národního onkologického registru (NOR), kterou se významným způsobem mění dosavadní způsob předávání údajů do tohoto registru.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 26.9. 2018 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Lartruvo, Lorlatinib a Dacomitinib.

Nabídka stipendijních pobytů pro onkology

Na stránkách Trialect je možno aplikovat na krátkodobé studijní pobyty UICC (4-8 týdnů).  Tento rok bude přijato kolem 80 lidí, kteří obdrží 3,400 USD na úhradu cestovních nákladů a pobytu. UICC (Union for International Cancer Control) podporuje zdravotnické odborníky a onkology se zaměřením na kontrolu rakoviny, prevenci, včasné odhalení, epidemiologii, implementaci a translační výzkum, onkologickou léčbu, multidisciplinární přístup v péči o pacienty, rehabilitaci, péči o přeživší a paliativní péči.

BOD 2019 bude 10. - 12. dubna 2019

Zapište si, prosím, termín XLIII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 

Pozvánka na IMPACT meeting 2018, 15. listopadu v Praze

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 8. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

13th International Gastric Cancer Congress, 8.-11. května 2019 v Praze

Vážení kolegové,

Webový portál pro přihlášení abstraktů a registraci na Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku (13 th International Gastric Cancer Congress), který se bude konat 8.-11. května 2019 v Praze je nyní otevřen.
International Gastric Cancer Congress je první mezinárodní konference s onkologickou tématikou, který se bude konat v Praze ve spolupráci českých a německých odborných společností. Očekáváme asi 2000 účastníků z celého světa. Bude nám potěšením, pokud se Vy osobně i Vaši spolupracovníci konference zúčastníte.
http://www.igcc2019-prague.org/
Abstrakt je možné zaslat do do 31. října 2018. Do 30.11. platí redukovaný účastnický poplatek.
S pozdravem
Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc
vědecký sekretář 13. IGCC
Onkologická klinika Praha