Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 778 zrušit všechny filtry

ARCUS - onko centrum, z.s. vás zve na Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém klášteře. Akce je určena pro lékaře, pro pracovníky ve zdravotnictví i onkologické pacienty. Záštitu nad kongresem převzala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Den mladých onkologů 2019, 18. září 2019 Kongresové centrum hotelu Pyramida Praha

Projekt Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 1. ročník Dne mladých onkologů s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Akce se uskuteční pod odbornou garancí České onkologické společnosti. Zveřejněn konečný program akce.

XXVI. Pražské chirurgické dny, 24. - 25. 10. 2019 v Praze

Pozvánka na XXVI. Pražské chirurgické dny, které jsou organizovány I. chirurgickou klinikou břišní, hrudní a úrazové chirurgie ve spolupráci a pod gescí E-AHPBA a konají se ve dnech 24. – 25. října 2019 v Kongresovém centru Clarion Congress Hotelu. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 8. 2019.

Best of ASCO 2019 19. - 20. 9. 2019, Praha

Již 3.ročník odborné akce vycházející z novinek prezentovaných na nejdůležitějším onkologickém kongresu na světě - ASCO 2019 Akce je rozdělena podle jednotlivých indikací a největší část je věnovaná diskuzi na téma aplikace novinek v naší lokální terapeutické praxi Zapojení všech KOC do přednášek a workshopů.

Pozvánka na Konferenci KlasifiKon 2019, 22. - 23. 10. 2019, Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá ve dnech 22. a 23. října 2019 čtvrtý ročník konference věnovaný problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2019. Hlavními tématy letošní konference je Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), klasifikace a škály ADL, soběstačnosti a funkčního stavu.

10 volných registrací pro mladé lékaře na 3rd Update Europe 2019

22.-23.11.2019 se bude v Praze konat evropský kongres Onco Update Europe, jehož cílem je stručně a přehledně shrnout všechny novinky v klinické onkologii za poslední rok v rámci prezentací významných evropských odborníků.
Protože se na jeho organizaci podílíme, mohu nabídnout 10 volných registrací pro mladé lékaře v přípravě na atestaci nebo postgraduální studenty. Pro další mladé lékaře nebo pro ty, kteří přihlásí na konferenci poster, nabízí organizátoři slevu na registrační poplatek
Pokud máte zájem, ozvěte se, prosím, na e-mail: tesarova.petra@vfn.cz.

Prof. MUDr.Petra Tesařová, Csc
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví - pozvánka na přednášku z cyklu #MysliProtiRakovine

Srdečně zveme všechny pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na již třetí cyklus přednášek z oboru psychoneuroimunologie, tentokrát s podtitulem "Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění". Projekt pro Vás a připravuje Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Den mladých onkologů 2019, 18. září 2019, Kongresové centrum hotelu Pyramida

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 1. ročník Dne mladých onkologů s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Akce se uskuteční pod odbornou garancí České onkologické společnosti.  

Hereditární nádorová onemocnění V. - Supplement časopisu Klinická onkologie

Po třech letech vychází další supplementum Klinické onkologie na téma hereditární nádorová onemocnění, tentokrát v pořadí již páté. Těmito supplementy se autorský kolektiv snaží předat lékařům další informace o syndromech, indikacích, hodnocení výsledků testování pomocí sekvenování
nové generace (new generation sequencing – NGS), ale i o léčbě nádorů a vzácných dědičných nádorových onemocnění.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 4)

Vychází čtvrté číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehled o vlivu mikrobiomu na vznik a vývoj kolorektálního karcinomu, na farmakoekonomické hodnocení cetuximabu a panitumumabu v 1. linii léčby mCRC a na kazuistiku, popisující urgentní chirurgickou léčbu GIST ezofago-gastrické junkce u pacienta s obrovskou hiátovou kýlou. Tři přehledy, čtyři původní práce, tři kazuistiky, dopisy redakci a další zajímavé informace ve čtvrtém letošním čísle časopisu Klinická onkologie. 

Bratislavské onkologické dny, 19. - 20. 9. 2019, Bratislava

Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, spoločnosť SOLEN a časopis Onkológia Vás zvou na 56. ročník Brněnských onkologických dnů.  

Pozvánka na podzimní interaktivní semináře “Přehnaná očekávání”

Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů Vás zvou na podzimní interaktivní semináře s názvem “Přehnaná očekávání”. Semináře jsou pořádány v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů v Plzni (30. 10.), Hradci Králové (4. 11.), Brně (11. 11.), Olomouci (25. 11.) a v Praze (27. 11.). Podívejte se na pozvánku s programem. 

25. medzinárodná konferencia SEKCAMA SOS SLS, 14.-15. 5. 2020

Sekce pro karcinom prsu Slovenské onkologické společnosti (SEKCAMA) Vás zve na již 25. mezinárodní konferenci na téma experimentální onkologie, primární a sekundární prevence, rizikové faktory, patologie, diagnostika, terapie, podpůrná léčba, rehabilitace, follow-up, případové studie, novinky z kongresů a vedlejší účinky onkologické léčby. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 7. 2019.