Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 530 zrušit všechny filtry
Vliv mysli na imunitní systém a naše zdraví - pozvánka na cyklus přednášek

Srdečně zveme všechny lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na cyklus přednášek a webminářů z oboru psychoneuroimunologie. Projekt pro Vás a Vaše pacienty připravila Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci unikátního projektu v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Nová koncepce organizace péče je pro českou onkologii nezbytná

Zajištění české onkologické péče do značné míry závisí na tom, jak zvládneme organizaci péče o stále narůstající počty pacientů. Pozitivní zprávou je, že česká onkologie dlouhodobě významně prodlužuje přežití onkologických pacientů. Avšak cenou za tento úspěch je další nárůst počtu nemocných, kterým je nutné zajistit péči.

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda T. 
Omluveni: Fínek, Ryška, Svoboda M., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík

 
 

Stanovisko je přílohou zápisu ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 26.6.2018 ve FN v Motole. 

Chlazení hlavy během chemoterapie jako prevence alopecie. Stanovisko České onkologické společnosti

Stanovisko ČOS je přílohou zápisu ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 26.6.2018 ve FN v Motole. Chlazení hlavy (scalp cooling) během chemoterapie je metoda používaná k prevenci kompletní ztráty vlasů. 

Souhrn závěrů z jednání zástupců ČOS a VZP – 3. 5. 2017, 13. 6. 2017, 31. 10. 2017 a 8.6. 2018. 

Účastníci: ČOS: doc. Prausová, prof. Petruželka, doc. Svoboda, prof. Ryška,
SČP: prof. Dundr
VZP: dr. Bartišková, dr. Šustková

Aktualizace k 1.7. 2018

Přítomni:  Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová, Kristýna Tothová.
Omluveni:  Petra Nováková, Pavla Lhotová

Sekce Uroonkologie Vás upozorňuje na ESU webinář, ve kterém Vám Dr Eric Barret poskytne informace o principech fokální léčby zhoubných nádorů prostaty, jejích modalit, metod hodnocení a nových léčebných strategií.

Dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům onkologické společnosti
Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Nová Sekce podpůrné léčby, jejímž cílem je zlepšení kvality života onkologicky nemocných během, ale i po onkologické léčbě, zvolila na letošních Brněnských onkologických dnech svého předsedu, kterým se stal doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň. Přečtěte si výzvu, určenou všem členům České onkologické společnosti, která obsahuje prosbu o zapojení členů ČOS do spolupráce s novou sekcí a prosí o pomoc s definováním problematik hodných přednostní pozornosti ze strany nové sekce.  

Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Svoboda M., Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --

Přítomni: MUDr. Emília Bartišková, Doc.MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková Ph.D.

Dne 12.5. 2018 proběhlo jednání na téma využití signálního kódu 51881 pro účely sledování léčby onkologického pacienta ze dne 12. 5. 2018. Za ČOS ČLS JEP byla přítomna doc. J. Prausová a prim. K. Petráková, za SZP ČR R. Knorová. 

Letáčky Linkos

Připravili jsme letáčky a vizitky zvoucí na Linkos.cz. Letáčky jsou určeny především pro potřeby pacientských organizací, onkologické ambulance a ambulance praktických lékařů. Jsou určeny onkologickým pacientům a zájemcům o onkologickou prevenci. Můžete si je stáhnout a vytisknout. Do vyčerpání zásob si také můžete napsat o již vytištěné na info@linkos.cz.  

Velmi pozorně jsme shlédli již zmíněný pořad o praktikách „léčby“ v Konzultačním a terapeutickém institutu Praha – AKTIP. Vzhledem k našemu dosaženému vzdělání a praxi ve zdravotnictví – jsme kliničtí psychologové z onkologických pracovišť - se zaměříme na vystoupení naší kolegyně pí. Mgr. Lenky Krutilové, jejíž účinkování tvoří podstatnou část celého pořadu.

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Dne 17. 5. 2018 se v rámci Brněnských onkologických dnů konal pracovní blok Sekce podpůrné léčby ČOS. Podívejte se na prezentace o významu podpůrné léčby a ošetřovatelské péče v onkologii a hemato-onkologii i plánech nové Sekce podpůrné léčby, které v rámci bloku odezněly.