Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 893 zrušit všechny filtry
Evropský projekt P.R.A.C.T.I.C.E. - volba žilních vstupů u onkologických pacientů
MUDr. Viktor Maňásek

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS Vás žádá o zapojení do dotazníkového šetření v rámci evropského projektu P.R.A.C.T.I.C.E. Jde o mezinárodní průzkum, týkající se volby žilních vstupů pro protinádorovou léčbu. Zaměřuje se na praktické aspekty volby typu žilního vstupu, vzdělávání, školení a řešení komplikací. 

Cestovní grant. Stipendium podpořené společností Eli Lilly – ESMO Congress 2024

Výbor České onkologické společnosti vyhlašuje grant ve formě stipendií k účasti na vzdělávacím odborném setkání ESMO Congress 2024 konaném ve dnech 13.-17.9.2024 v Barceloně, podpořený společností Eli Lilly. Grant v celkové hodnotě 300 000 Kč bude poskytnut ve formě stipendií až 10 účastníkům a tato stipendia mohou být využita k plnému nebo částečnému pokrytí registrace,
ubytování, stravování a cestovních výdajů souvisejících s účastí na vzdělávacím odborném setkání ESMO Congress 2024. Pro případné udělení stipendia musí žadatelé splňovat následující podmínky.

Novinky z X/Twitteru - výběr zajímavých recentních publikací a výsledků studií 1/24 - 4/24
MUDr. Michal Eid

Sekce mladých onkologů pravidelně zpřístupňuje pro své členy výsledky z nových studií, novinky či zajímavé přehledové články napříč diagnózami na sociální síti X, dříve Twitter. Pro ty, co nemají přístup na tuto sociální síť, zveřejňujeme v pravidelných intervalech nejzajímavější informace přímo zde. Dnes novinky z Twitteru za období leden až duben 2024.

Nové možnosti v léčbě karcinomu ledviny, 5. 6. 2024 v Brně

Masarykův onkologický ústav a agentura FILENO s.r.o. si Vás dovolují pozvat na seminář Nové možnosti v léčbě karcinomu ledviny, který se koná pod odbornou záštitou Sekce Uroonkologie České onkologické společnosti dne 5. 6. 2024 od 16:00 do 17:30 hodin v restauraci Monte Bú, Údolní 532/76. Brno. K dispozici program, online registrace otevřena. 

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 14.5.2024 v MOÚ Brno
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přítomni: Kiss, Kopečková, M. Svoboda, Tomášek,
Omluveni: Kolářová, Melichar, T. Svoboda,
Distančně: Büchler, Fínek, Petráková, Richter, Soumarová, Petruželka, Šlampa, Tesařová, Vošmik

1. ročník odborné konference: Společně pro kvalitnější život našich pacientů, 23. 5. 2024 v Praze

Hlas onkologických pacientů pod odbornou garancí předsedy Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Vás zvou na 1. ročník odborné konference, která se koná v rámci projektu TEMPO (TErciární vzdělávání Mladých a POkročilých onkologů). Hlavním tématem konference je zachování fertility onkologických pacientů. Dopolední blok je určen pro medicínské odborníky, odpolední blok pro medicínské odborníky, studenty LF, nelékařské zdravotnické profese a pacientské organizace.

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 30. 4. 2024 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, poděkoval za pozvání na Fórum onkologů a přednesl své představy o organizaci onkologické péče v regionech. Jednotliví vedoucí KOCů by měli mít jasnou roli v koordinaci onkologické péči v jednotlivých regionech, a měli by být partnery MZ ČR a zdravotních pojišťoven a měl by být jasný mechanismus pro jejich jmenování. Jejich ambicí by mělo být zajištění stejné kvality onkologické péče v celé ČR, k čemuž jsou nezbytné určité pravomoce a pověření.

Current challenges in neurooncology: meet the Young Neuro-Oncologist experts, 25. 6. v Brně

Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti a Masarykův onkologický ústav si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Current challenges in neurooncology: meet the Young Neuro-Oncologist experts, která se koná 25. 6. 2024.

Hope, hype and biology, 13. - 14. května 2024 v Praze

Uroonkologická sekce ČOS vás zve na sympozium o současné léčbě karcinomu močového měchýře, který se koná 13. -14. května v Praze pod názvem Hope, hype and biology a podtitulem The Current Treatment Landscape in Bladder Cancer.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 16.4.2024 ve FN v Motole
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petruželka, Petráková, Richter, Soumarová, T. Svoboda, Tesařová, Vošmik
Omluveni: Šlampa, M. Svoboda, Tomášek,

Doporučené postupy k použití vybraných LP v dětské onkologii

Sekce pediatrické onkologie ČOS ve spolupráci s VZP zveřejňuje Doporučené postupy k použití vybraných Léčivých přípravků v dětské onkologii pro pracoviště Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a Kliniky dětské onkologie FN Brno.

Podpůrná a paliativní péče - dotazník
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Lékaře a lékařky oborů klinická onkologie, hemato-onkologie a radiační onkologie prosíme o vyjádření názoru a zkušeností z využívání spolupráce s týmy podpůrné a/nebo paliativní léčby a péče, ambulancemi paliativní medicíny, resp. paliatry. Dotazník byl připraven ve spolupráci se zástupci Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, Psychoonkologické sekce ČOS a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Jeho vyplnění zabere 5-10 minut.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 19.3.2024 v MOÚ Brno
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Přítomni: Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Richter, M. Svoboda, T. Svoboda, Šlampa, Tomášek, Vošmik,
Omluveni: Fínek, Petráková, Tesařová,
Distančně: Büchler, Petruželka, Soumarová,

Doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Česká onkologická společnost zpřístupňuje podpůrný materiál doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty. Tento materiál je určen multidisciplinárnímu týmu, který se stará o onkologické pacienty v léčbě a po léčbě. V přípravě je také materiál pro onkologické pacienty, který vychází z tohoto doporučení. 

12. Psychoonkologické sympozium: Průchod nemocí a onkologickou léčbou pohledem psychologie, 12. 6. 2024 9:00 - 14:30, Praha

Zveřejněn program 12. Psychoonkologického sympozia na téma Průchod nemocí a onkologickou léčbou pohledem psychologie, který se uskuteční  
12. 6. 2024 od 9 do 14:30 hodin v Praze v Lékařském domě.