Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Rychle k dohodám ČOS s plátci péče

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 828 zrušit všechny filtry
Volební komise potvrzuje výsledky voleb do výboru a revizní komise ČOS

28. 5. 2023 skončila lhůta pro podání stížností. Dne 29.5. 2023 volební komise potvrzuje výsledky voleb, průběh voleb bez připomínek. Dne 20.6.2023 od 14:00 hodin se koná schůze nového výboru ČOS a RK, kde proběhne volba funkcí.

Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2022

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2022 a dále soutěž o knihu roku 2022 s onkologickou tématikou.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 23.5.2023 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Petruželka

Doporučené postupy prevence nádorových onemocnění zohledňujících nosičství dědičných patogenních variant nádorových predispozičních genů

Pracovní skupina Onkogenetiky Společnosti lékařské genetiky (www.slg.cz) vydává Doporučené postupy prevence nádorových onemocnění zohledňujících nosičství dědičných patogenních variant nádorových predispozičních genů.

EMOCE jako součást onkologického onemocnění. 11. Psychoonkologické sympozium

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti při ČLS JEP vás zve na 11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění. Odborný program pro Vás připravili psychologové a lékaři z České onkologické společnosti při České lékařské společnosti J.E. Purkyně a jejich zahraniční kolegové. Vstup na sympozium je volný, bez poplatku.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Informace o činnosti za rok 2022 a historické
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2022 a nejdůležitější výsledky práce sekce za předcházející období.

Výsledky voleb

Zveřejňujeme výsledky voleb do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP.

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 18.4.2023 ve FN v Motole
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Přítomni: Büchler, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Fínek, Petruželka

MUDr. Michaela Matoušková

Přítomni: prof.T. Bucher, prof. M. Babjuk, doc. A. Poprach, dr. M. Matoušková
On line: dr. J. Katolická, dr. J, Kopecký, dr. T. Svoboda

MUDr. Alexandra Aschermannová

Informace volební komise o nadcházejících volbách do výboru a revizní komise České onkologické společnosti.  

Výsledky voleb do výboru Sekce mladých onkologů
MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Ve dnech 20.- 31. března 2023 se konaly volby do výboru Sekce mladých onkologů. Do výboru Sekce mladých onkologů je voleno 5 členů.  Zveřejňujeme výsledky voleb.    

Aktualizovaný seznam preparátů off label k projednání s plátci zdravotní péče

Sekce pediatrické onkologie na svém zasedání 2. - 3.2. 2023 rozhodla o přípravě aktualizovaného návrhu seznamu nezbytných léčiv pro onkologicky nemocné děti mimo SPS. Zveřejňujeme návrh připravený KDHO FN Motol a KDO FN Brno. 

Seznam otevřených klinických studií na KDHO FN Motol a KDO FN Brno

Přehled aktivních a připravovaných klinických hodnocení aktivních a specifických léčebných programů stav k 1. 3. 2023.

Zápis z jednání Pediatricko-onkologické sekce ČOS JEP, v Brně ve dnech 2.-3.2.2023
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Zápis z jednání Sekce pediatrické onkologie obsahuje také seznam otevřených klinických studií na KDHO FN Motol a KDO FN Brno, návrh doporučení pro následnou péči dle PCFU modelu a aktualizovaný seznam preparátů off label k projednání s plátci zdravotní péče.

6. března se v středí VZP konalo navazující jednání Pracovní skupiny pro onkologii solidních nádorů s cílem odsouhlasení navrženého systému poskytování onkologické péče.

Komplexní onkologická centra jsou nyní oslovována s žádostí o zaslání seznamu ROS, které plní podmínky dle zápisu, a se kterými budou spolupracovat a delegovat preskripci dle seznamu LP v zápisu.