Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 523 zrušit všechny filtry
Přítomni:  Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová, Kristýna Tothová.
Omluveni:  Petra Nováková, Pavla Lhotová

Sekce Uroonkologie Vás upozorňuje na ESU webinář, ve kterém Vám Dr Eric Barret poskytne informace o principech fokální léčby zhoubných nádorů prostaty, jejích modalit, metod hodnocení a nových léčebných strategií.

Dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům onkologické společnosti
Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Nová Sekce podpůrné léčby, jejímž cílem je zlepšení kvality života onkologicky nemocných během, ale i po onkologické léčbě, zvolila na letošních Brněnských onkologických dnech svého předsedu, kterým se stal doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň. Přečtěte si výzvu, určenou všem členům České onkologické společnosti, která obsahuje prosbu o zapojení členů ČOS do spolupráce s novou sekcí a prosí o pomoc s definováním problematik hodných přednostní pozornosti ze strany nové sekce.  

Přítomni: Büchler, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová
Omluveni:  Dušek, Fínek, Svoboda M., Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --

Přítomni: MUDr. Emília Bartišková, Doc.MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MUDr. Katarína Petráková Ph.D.

Dne 12.5. 2018 proběhlo jednání na téma využití signálního kódu 51881 pro účely sledování léčby onkologického pacienta ze dne 12. 5. 2018. Za ČOS ČLS JEP byla přítomna doc. J. Prausová a prim. K. Petráková, za SZP ČR R. Knorová. 

Letáčky Linkos

Připravili jsme letáčky a vizitky zvoucí na Linkos.cz. Letáčky jsou určeny především pro potřeby pacientských organizací, onkologické ambulance a ambulance praktických lékařů. Jsou určeny onkologickým pacientům a zájemcům o onkologickou prevenci. Můžete si je stáhnout a vytisknout. Do vyčerpání zásob si také můžete napsat o již vytištěné na info@linkos.cz.  

Velmi pozorně jsme shlédli již zmíněný pořad o praktikách „léčby“ v Konzultačním a terapeutickém institutu Praha – AKTIP. Vzhledem k našemu dosaženému vzdělání a praxi ve zdravotnictví – jsme kliničtí psychologové z onkologických pracovišť - se zaměříme na vystoupení naší kolegyně pí. Mgr. Lenky Krutilové, jejíž účinkování tvoří podstatnou část celého pořadu.

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Dne 17. 5. 2018 se v rámci Brněnských onkologických dnů konal pracovní blok Sekce podpůrné léčby ČOS. Podívejte se na prezentace o významu podpůrné léčby a ošetřovatelské péče v onkologii a hemato-onkologii i plánech nové Sekce podpůrné léčby, které v rámci bloku odezněly.   

Dne 17.5. 2018 se v rámci zasedání a odborného programu Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP konaly také volby do vedení sekce. Předsedou Sekce podpůrné léčby byl všemi hlasy zvolen Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň. Budeme rádi, pokud se do práce v nové Sekci podpůrné léčby zapojí i další členové ČOS. Postup přihlášení za člena sekce najdete na jejích stránkách.

Pozvánka na zasedání a odborný program Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

Vážené kolegyně a kolegové,

Přijměte naše pozvání na pracovní blok Sekce podpůrné léčby ČOS v průběhu Brněnských onkologických dní ve čtvrtek 17.5.2018 ve 13,30 hod. Podpůrná léčba a péče, včetně ošetřovatelské, je nedílnou součástí naší každodenní snahy o zlepšování výsledků a kvality života u našich onkologických pacientů. Těšíme se na viděnou a setkání v rámci programu sekce.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. a doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D

Přítomní hosté:
Ing. David Šmehlík, MUDr. Emília Bartišková, MUDr. JUDr. Petr Honěk, MUDr. Renata Knorová, MUDr. Dagmar Pastušková, MUDr. Martin Tkáč, Knedlíková Hana, Mlynář Pavel, PharmDr. Jiří Samek, MBA, PharmDr. Lenka Vostálová, Ph.D.,
doc. Prausová, doc. Dušek, prof. Žaloudík, prof. Vorlíček, dr. Petráková, prof. Petruželka, prof. Melichar, prof. Fínek, dr. Janovský, dr. Kolářová, prof. Abrahámová, dr. Vošmik, prof. Šlampa, dr. Cvek, dr. Bartoš, dr. Kohoutek, dr. Chodacká, dr. Slavíček, dr. Vaňásek, dr. Neumanová, dr. Fabián, dr. Beneš, dr. Holečková, Radka Černá

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře - pozvánka na seminář pro praktické lékaře, 16. 5. 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů

Brněnské onkologické dny a Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 16. května 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů. 

Mgr. Alexandra Škrobánková

Přítomni: Kalvodová L., Kynkorová H., Pospíchal M., Šporcrová I., Škrobánková A.

MUDr. Viktor Maňásek
Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Benešová, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, PhDr. Nováková, Ing. Smitka, Mgr.Tomečka
Omluveni: dr. Bencsiková , dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška