Česká onkologická společnost ČLS JEP

Informace o České onkologické společnosti ČLS J.E.P., nejnovějším dění v ČOS, o jejích odborných sekcích a pracovních skupinách. Informace pro členy ČOS, vyjádření ČOS k aktuálním otázkám, zápisy ze zasedání výboru, spolupráce s partnerskými odbornými společnostmi a institucemi, dohody s plátci péče a další důležitá sdělení pro členy ČOS.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 502 zrušit všechny filtry

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 23. 4. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Akynzeo.

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Stanovisko ROC k organizaci onkologické péče v ČR.

Přítomni: Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek, Fínek
Hosté: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Šmakal, MUDr. Renata Koževnikovová

Cílem společné schůzky bylo projednat některé aspekty spolupráce genetiků a onkologů, zejména pak dostupnost vyšetření běžných genů podmiňujících vyšší riziko nádorů (BRCA), indikace a organizaci genetického vyšetření u onkologických pacientů a dispenzarizaci pacientů s genetickým rizikem a jejich příbuzných.    

Dne 20. března 2018 proběhlo jednání mezi VZP a ČOS. Z důvodu potřebnosti zajištění systému poskytování a úhrady kvalitní a dostupné péče pro onkologické pacienty v souladu s nyní dostupnými poznatky vědy, se obě strany dohodly následovně.     

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 18. 3. zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravkům Tagrisso a Opdivo (Nivolumab). 

Vychází 24. aktualizace Modré knihy České onkologické společnosti s platností od března 2018

24. aktualizace je k dispozici ve formátu html, tedy ke čtení přímo na Linkos, ve formátu pdf, ve kterém si můžete stáhnout jednotlivé kapitoly nebo celou Modrou knihu. Pro tablety a chytré telefony je určena verze e-pub. Současná aktualizace vychází také v plném znění tiskem. Papírové vydání bude  v příštích dnech rozesláno členům ČOS. 

Čtyři podoby 24. vydání Modré knihy!

Každý den si ve své ordinaci, kanceláři nebo doma zobrazí Modrou knihu České onkologické společnosti umístěnou na Linkos.cz přes 300 lékařů. Modrá kniha vychází již tradičně v několika formátech. Můžete ji číst přímo na Linkos, stáhnout si pdf verzi na svůj počítač a nebo si můžete stáhnout Modrou knihu ve formátu e-Pub nejen na svůj počítač, ale i na chytrý telefon nebo tablet. 24. aktualizace vychází také v papírové podobě. Podívejme se blíže na Modrou knihu, určenou pro mobilní zařízení.

EAU Update on Bladder Cancer (8. - 9. 6. 2018) - speciální nabídka

Speciální nabídka pro členy Evropské urologické společnosti (EAU). Pokud se zaregistruje před 16. dubnem, zaplatíte za registrační poplatek a 2 noci v hotelu jen 100 EUR. 

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Študentová, Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Petráková, Petruželka, Ryška, Vorlíček,
Hosté: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci za rok 2017 a nejlepší článek s IF za rok 2017

Členové výboru vyhlašují soutěž o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek s IF za rok 2017. Odměna pro vítěze obou soutěží zůstává jako v loňském roce 30 000,- Kč. Práce do soutěže se zasílejte paní sekretářce ČOS s krátkým průvodním dopisem, články s IF postačí v elektronické podobě na mailovou adresu: alena.koutska@fnmotol.cz a to nejpozději do 15.4.2018.

Přítomni: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, Kristina Tóthová
Hosté: Dominka Motyková

Projekt INTENT hledá inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta

Cílem projektu INTENT je nalézt inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy. Projekt INTENT pomáhá těmto skupinám lépe porozumět interpretaci přístupu orientovaného na pacienta a identifikovat způsoby, jak zvyšovat kvalitu onkologické péče ve střední Evropě.  

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda T., Tesařová, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Svoboda M., Študentová, Vorlíček
Hosté:

Za výbor SROBF:
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., Ing. Stanislav Machala, doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., Ing. Lenka Petýrková Janečková, prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., prim. MUDr. Magda Macháňová, MUDr. Běla Malinová

Dne 10.1.2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při schvalování úhrady. Na jednání byl odsouhlasen postup při indikaci a administraci pro protonovou terapii, který je platný od 1. března 2018.