Podpora ČOS

a Linkos

Česká onkologická společnost děkuje všem subjektům, které se rozhodnou finančně podpořit Českou onkologickou společnost v jejím úsilí o snižování incidence a mortality nádorových onemocnění. Poděkování patří i těm, kteří svou podporu směřují na portál Linkos a pomáhají tak zvýšené informovanosti obyvatelstva o zhoubných nádorech, jejich prevenci, včasnému odhalení, diagnostice a léčbě. V případě daru je žádoucí sepsání darovací smlouvy, vzory najdete níže.

Darovací konta České onkologické společnosti ČLS JEP:

Bankovní spojení:

ČSOB  

Na Pankráci 310/60,140 00 Praha 4
číslo účtu: 500 617 613/0300  
variabilní symbol společnosti: 200 30 Darovací smlouva pro ČOS obecně
zvláštní variabilní symbol Linkos: 503 001

Podpořte nový Linkos

Darovací smlouva mířená na Linkos.cz

variabilní symbol Fondu pro vědu, vzdělávání a propagaci:  503 002

Podpořte činnost Fondu ČOS pro vědu, vzdělávání a propagaci

Darovací smlouva pro Fond