Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 358 zrušit všechny filtry
Pilotní vzdělávání pro personalisty „Onkologicky nemocný jako zaměstnanec?“
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva Amelie, Praha 12. 6. 2024: Právě proběhl pilotní seminář pro personalisty, kteří mají zájem vědět více o práci s onkologicky nemocnými zaměstnanci. Vzdělávání zajistili pracovníci Amelie, z.s., která se dlouhodobě zabývá, jak v odborném sociálním poradenství, tak v psychologické podpoře, pacienty s rakovinou i jejich blízkými. A právě přes jejich obtíže při návratu do zaměstnání vznikl obsah semináře, který by měl personalistům pomoci se v situaci lépe orientovat, být aktivní a také pečovat o sebe.

V nakladateství Grada vychází nová kniha s názvem Psychoonkologie

Kniha PhDr. Ing. Martina Pospíchala, Ph.D. se věnuje tématu psychiky člověka ve vztahu k onkologickým onemocněním. Vznikla jako úvod k důležité oblasti, která bude v ordinacích lékařů, sester, psychologů a dalších pomáhajících profesí čím dál častější. S tím, jak narůstá výskyt rakoviny v populaci, jak dokážeme čím dál většímu množství lidí účinně pomoci, logicky přibývá i těch, kteří budou otevírat související psychologická témata.

Zvládání psychické zátěže a stresu pro pacienty po onkologickém onemocnění - úspěšný jednodenní online seminář se vrací

Cílem jednodenního online semináře pro pacienty je vybavit účastníky praktickými znalostmi a dovednostmi pro lepší zvládání psychické zátěže a stresu, jak v běžném životě, tak ale i při zvládání situací souvisejících s nemocí. V roce 2021 a 2023 semináře proběhly vždy s velkým ohlasem. Proto nabízíme další termín a to 23. července 2024 od 10 do 15 hodin. Seminář je pro pacienty po onkologickém onemocnění nebo v léčbě zdarma.

1. ročník odborné konference: Společně pro kvalitnější život našich pacientů, 23. 5. 2024 v Praze

Hlas onkologických pacientů pod odbornou garancí předsedy Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Vás zvou na 1. ročník odborné konference, která se koná v rámci projektu TEMPO (TErciární vzdělávání Mladých a POkročilých onkologů). Hlavním tématem konference je zachování fertility onkologických pacientů. Dopolední blok je určen pro medicínské odborníky, odpolední blok pro medicínské odborníky, studenty LF, nelékařské zdravotnické profese a pacientské organizace.

Neuroendokrinní nádory - nová brožura pro pacienty

Brožura je určena pro nemocné, kterým byl diagnostikován neuroendokrinní nádor. Vysvětluje, co jsou to neuroendokrinní nádory a jaké jsou možnosti jejich diagnostiky a léčby. K dispozici je celý text zdarma ke stažení.

Pozvánka na výstavu v Pardubické nemocnici

Onkologické a radiologické centrum Multiscan s.r.o. zve pacienty a zdravotníky na astronomickou výstavu fotografií Zdenka Bardona „Mojí milenkou je vesmír“. 

Rakovina prsu - přednášky na téma onkologické rehabilitace, 10.5. v Praze

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy zve fyzioterapeuty, studenty a laickou veřejnost na přednášky na téma onkologické rehabilitace u pacientů s karcinomem prsu. 

Šance lidí s rakovinou plic se stále zvyšují.  Prognóza závisí na správné diagnostice

Tisková zpráva Moje plíce, z.s., Praha, 9. 4. 2024 – Rakovinou plic v České republice ročně onemocní přibližně 6000 osob a 85 % z nich dříve nebo později tomuto onemocnění podlehne. Zároveň se také s rozvojem moderní medicíny neustále zlepšují vyhlídky pacientů na přežití nebo prodloužení života za současného udržení jeho kvality. Metody léčby jsou stále více voleny na míru konkrétním pacientům, proto je podmínkou léčebného úspěchu správná diagnostika provedená v co nejkratším čase. Jedině u pacienta, o jehož onemocnění bylo zjištěno maximum možných detailů, je možné správně zvolit léčebný plán.  

Pomozte nám zjistit, jaké je společenské a profesní postavení našich sester ve srovnání se zahraničím
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k participaci na projektu EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester) formou vyplnění online dotazníku. Projekt se zabývá analýzou a mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích v průběhu několika po sobě následujících let (2022-2032). Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Tulipánový měsíc 2024 přinesl jaro i naději pro onkologicky nemocné
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Praha 28. 3. 2024, isková zpráva Amelie. Jak vypadá naděje a je možné ji přinést? My víme – je krásná a my všichni ji dokážeme přinášet. Tulipánový měsíc ji letos přinesl na desítky onkologických pracovišť v ČR a v podobě obrázků, vzkazů, přáníček a drobných dárků od veřejnosti ji předal onkologicky nemocným, kteří se na odděleních léčí. Díky tomu věděli, že na ně někdo mimo nemocnici myslí a že, i když je potkala těžká nemoc, nejsou sami.

Doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Česká onkologická společnost zpřístupňuje podpůrný materiál doporučení preskripce programu pohybové aktivity pro onkologické pacienty. Tento materiál je určen multidisciplinárnímu týmu, který se stará o onkologické pacienty v léčbě a po léčbě. V přípravě je také materiál pro onkologické pacienty, který vychází z tohoto doporučení. 

Náročné emoce a myšlenky

Zveme vás na již sedmou sérii přednášek oblíbeného cyklu #MysliProtiRakovine. I tato přednáška s názvem NÁROČNÉ EMOCE A MYŠLENKY  a s podtitulem "MOŽNOSTI JEJICH ZVLÁDÁNÍ V PRŮBĚHU ONKOLOGICKÉ LÉČBY, ALE I PO NÍ", která postupně zazní v sedmi městech České republiky, je určená společně laikům i odborníkům. Zapište si data a místa konání a registrujte se. Na setkání s vámi se těší PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., předseda výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP.

Online vzdělávání Amelie

Amelie, z.s. organizuje každý měsíc dvě přednášky pro veřejnost, témata i přednášející se obměňují, vždy však přednášku nebo besedu vede zkušený odborník ve svém oboru. Online vzdělávání je zdarma. V březnu bude beseda o sociální práci (12. 3. 2024) a přednáška na téma psychologie (19. 3. 2024). 

Tulipánový měsíc 2024 ve znamení akce a podpory – přidáte se také?
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Praha 26. 2. 2024, Tisková zpráva Amelie. Pojďme svou akcí podpořit lidi, kteří se dostávají do izolace, způsobené nemocí, nepochopením či obavami. Můžeme jako protilék nabídnout zájem, chuť vyjít ze stereotypu, něco se dozvědět, naučit nebo vyzkoušet. Využít k tomu můžeme po celý březen pestré nabídky aktivit Center Amelie. Pojďme spolu přivolat s jarem i naději pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Program časného záchytu nádorů prostaty od ledna 2024

Od ledna byl spuštěn nový screeningový program časného záchytu karcinomu prostaty. Jedná se o pilotní program Ministerstva zdravotnictví. Praktičtí lékaři a urologové budou oslovovat muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve. Cílem nového programu prevence je využít nejnovější diagnostické metody a zajistit časný záchyt nádorů prostaty a následnou včasnou léčbou zvýšit šanci na úplné uzdravení pacientů.  Podívejte se na video, které připravila Česká urologická společnost.