Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 198 zrušit všechny filtry

Vážení onkologičtí pacienti,

v současné době všichni prožíváme pro nás zcela nové a velmi nelehké období přítomnosti koronavirové infekce v naší populaci. Situace je velmi složitá pro zdravé, ale chápeme, že velmi nepříjemná pro vás nemocné, u kterých probíhá onkologická léčba. Chtěli bychom vás ujistit, že odborná onkologická obec dělá všechno pro to, aby i přes existující koronavirovou infekci probíhala vaše léčba podle mezinárodních doporučení a současně byla i individualizovaná podle okamžitých vznikajících problémů, které mohou souviset s přítomností či rizikem infekčního onemocnění.

Jak podpořit děti a mluvit s nimi o riziku nemoci COVID-19 ? Psychologické dvanáctero pro rodiče
PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Pokud jste rodič, který je aktuálně v léčbě (nebo již po léčbě) jsou níže uvedené řádky určeny právě vám. Na základě naší zkušenosti se domníváme, že onkologicky nemocní rodiče mají postupovat při informování o riziku nákazy COVID – 19 stejně jako ostatní rodiče, protože plní pro svoje děti stejnou rodičovskou úlohu. Jen jsou víc zatížení dopadem současné situace na jejich zdraví a léčbu, to je třeba vzít v potaz. Níže je uvedeno dvanáct bodů, o kterých se domníváme, že vám mohu být ku prospěchu.

Pacientský seminář v rámci PragueONCO 2020 - webcast

Dne 29. ledna 2020, první den 11. ročníku pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2020, se již tradičně konal Pacientský seminář. Přednášky se zabývaly problematikou onkologické léčby, léčby nádorové bolesti, genomového testování nádorů a podpůrné onkologické péče a léčby, včetně hojení ran nebo otázek stresu při onkologické léčbě. Na semináři byla představena také Sekce podpůrné léčby ČOS. Dialog Jessenius vás zve na poslech záznamu části pacientského sympózia.     

Ing. Michal Vaněček, PhD, MBA

Onkologie, zdravotnictví a medicína posledních let pohledem onkologického pacienta v přednášce pacientského semináře 11. ročníku PragueONCO 2020. 

Genomové testy a karcinom prsu
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Přehledná prezentace o personalizované medicíně, genetickém a genomovém testování karcinomu prsu a o precizní medicíně zazněla v rámci Pacientského semináře na 11. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2020 dne 29. ledna 2020.

Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP - především pro pacienty
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Předseda Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS J.E.P. představil na pacientském semináři v rámci 11. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2020 nejen Sekci podpůrné léčby a její plány, ale hlavně problematiku podpůrné léčby a péče o onkologického pacienta. Pacientský seminář se konal dne 29. ledna 2020.

Mgr. Šárka Slavíková

Přednáška Mgr. Šárky Slavíkové o vlivu sociálních aspektů na stres bezprostředně navázala na přednášku PhDr. Ing. Martina Pospíchala o stresu při onkologické léčbě. Přednášky Dr. Pospíchala si můžete poslechnout na stránkách projektu #MysliProtiRakovine. Mgr. Slavíková se podívala na stres z pohledu sociální situace a zázemí onkologických pacientů, finanční situace a vývoje zdravotního stavu i z pohledu vlastních očekávání pacienta. Přednáška byla součástí Pacientského semináře na 11. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2020 dne 29. ledna 2020.

Péče o chronické rány - kazuistiky
MUDr. Kateřina Jirsová

Nestačí jen léčit nádor! Přednáška o podpůrné léčbě a péči s důrazem na péči o onkologické rány, způsobené nádorem, onkologickou léčbou a nebo zhoršením dosavadních nehojících se ran, například bércových vředů nebo diabetických defektů. Prezentace zazněla v rámci Pacientského semináře na 11. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2020 dne 29. ledna 2020.

Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? - záznam webináře pro onkologické pacienty
PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Ve čtvrtek 19. března jsme vysílali živý webinář, ve kterém psycholog Martin Pospíchal mluvil o základních možnostech a doporučeních pro práci se strachem z nákazy. Společně jsme prošli Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny "Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?" a zodpověděli otázky diváků. O webinář byl mimořádný zájem a tak jsme rádi, že vám můžeme nabídnout jeho záznam.   

Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19? Dvanáctero
PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Psychologické dvanáctero pro ohrožené skupiny, včetně onkologicky nemocných. Níže uvedeným bychom se rádi z psychologického pohledu připojili k lékařskému Desateru bezpečnosti pacienta pro aktuální období:

Výzva onkologické kliniky FN Motol pacientům v dispenzární péči

Onkologická klinika FN v Motole žádá pacienty v dispenzární péči, u kterých neprobíhá onkologická léčba, aby zvážili potřebu ambulantní kontroly na ambulancích kliniky, pokud nemají zdravotní obtíže. S účinnosti od 16.3.2020 do odvolání.

Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví - záznam přednášky z cyklu #MysliProtiRakovine
PhDr. Ing. Martin Pospíchal

V pořadí třetí přednáška z cyklu #MysliProtiRakovině měla podtitul "Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění" a otevřela téma postoje pacienta a jeho blízkých k nemoci. Snaží se na základě aktuálních vědeckých studií (alespoň dílčím způsobem) odpovědět na otázku, zda existuje postoj k nemoci, který zvyšuje naše šance k uzdravení. Podobně jako v minulých přednáškách jsme otevřeli otázku možného působení emocí a s nimi souvisejících biologických pochodů na imunitní systém a průběh onkologického onemocnění. Přednáška se zaměřila na to, co člověk může sám udělat pro sebe, aby svému tělu a lékařům pomohl při uzdravování a také dosáhl lepší kvality svého života. Přednáška, určená laikům i odborníkům, zazněla třikrát v Praze, jednou v Českých Budějovicích a ve Zlíně. Nabízíme Vám záznam druhé pražské přednášky ze 16. října 2019.

Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Sekce podpůrné léčby ČOS a Dialog Jessenius připravil Desatero bezpečnosti pro onkologické pacienty pro současné období. 

Tulipánový měsíc zve do akce a k podpoře, zapojte se také!
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Tisková zpráva Amelie, z.s., Praha, 26. 2. 2020: I v letošním březnu vyzývá Amelie, z.s. k podpoře a zapojení se ve prospěch onkologicky nemocných i jejich blízkých. Osmý ročník Tulipánového měsíce informuje a vybízí k akci nejen v Praze, Olomouci, Liberci a Středočeském kraji, ale i napříč celou ČR. Každý si může vybrat, jak se zapojí. Připojíte se a pomůžete přivolat s jarem i naději? 

Pozvánka na webinář Výživa v průběhu léčby a po ní pohledem onkologa a psychologa, 19. března 2020 - PŘESUNUTO
PhDr. Ing. Martin Pospíchal

16.3.2020: Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme nuceni tento webinář přesunout. Již položené otázky budou zodpovězeny, brzy oznámíme náhradní termín. Děkujeme za pochopení!  

Otázky správné výživy v průběhu léčby i po ní trápí nejednoho pacienta a jeho blízké. V praxi jsme svědky mnohdy výrazných změn stravovacích návyků. A to jak v oblasti příklonu ke zdravější stravě na straně jedné nebo naopak až k nebezpečným dietám na straně druhé. Hostem psychologa Martina Pospíchala bude onkolog a předseda Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při onkologické společnosti Viktor Maňásek.  Ptejte se už nyní a sledujte webinář na Linkos dne 19. března 2020 ve 13 hodin.