Seznam onkologických pracovišť a onkologů zajišťujících prevence pro osoby (i zdravé) s dědičným rizikem nádorů

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 1): 7-9.

Komplexní onkologická centra, Další onkologická pracoviště

Seznam všech onkologických pracovišť: www.onconet.cz/index.php?s=koc&f=komplexni-onkologicka-centra

Full text in PDF