Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2013; 26(1): 57.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 18. 12. 2012 v Praze naleznete na www.linkos.cz

Full text in PDF