Enzalutamid (Xtandi®) – nová šance pro pacienty s kastračně refrakterním karcinomem prostaty

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 69-70.

Full text in PDF