V lednu letošního roku zemřel ve vysokém věku doc. MU Dr. Václav Bek, DrSc.

flag

Klin Onkol 2014; 27(1): 72.

Full text in PDF