Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2015; 28(2): 133.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 3. 3. 2015 v Olomouci naleznete na www.linkos.cz.

Full text in PDF