Role výzkumných infrastruktur v onkologii

flag

Klin Onkol 2015; 28(3): 155-156.

Pojem infrastruktura zní mnohým cize, nelibě, byrokraticky, nezajímavě. V obavách ze zhoubných nádorových onemocnění však společnost permanentně doufá v pokrok a očekává jej, nejlépe ve formě dalšího nového léku.

Full text in PDF