Klin Onkol 2012; 25(2): 79.

Vážení kolegové,
chtěla bych se ve svém krátkém úvodu zmínit o trochu jiné než onkologické záležitosti. Souvislost genetiky a onkologie je dnes nezpochybnitelná, a tak by i na stránkách Klinické onkologie bylo dobré připomenout významné životní jubileum jednoho z nejvýznamnějších velikánů naší vědy, který je známý a oceňovaný celosvětově.

Full text in PDF