Léčivý přípravek Zelboraf byl registrován v EU pro léčbu pacientů s agresivní formou melanomu

flag

Klin Onkol 2012; 25(2): 143-144.

Evropská léková agentura schválila pro klinické použití v únoru 2012 monoterapii lékem Zelboraf (vemurafenib) v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF.

Full text in PDF