Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konané dne 6. 3. 2012 ve Fakultní nemocnici Motol v Praze a 3. 4. 2012 na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

flag

Klin Onkol 2012; 25(2): 142.

Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konané dne 6. 3. 2012 ve Fakultní nemocnici Motol v Praze a 3. 4. 2012 na Masarykově onkologickém ústavu v Brně naleznete na www.linkos.cz.

Full text in PDF