Klin Onkol 2012; 25(6): 480-485.

Klinický registr CORECT vznikl v polovině roku 2011 sloučením do té doby úspěšných registrů Avastin a Erbitux a rozšířením o sledování preparátu Vectibix.

Full text in PDF